Actualisering van de Generieke Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

12/11/2020 - 15u

Recent werd een nieuwe versie van de Generieke Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan gepubliceerd. Deze derde versie houdt rekening met nieuwe wetenschappelijke kennis en goede praktijken die bedrijven sinds het begin van de gezondheidscrisis hebben ontwikkeld en verbeterd.

De Generieke Gids en de sectorale gidsen waarop de ondernemingen zich kunnen baseren, zijn te raadplegen op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, www.werk.belgie.be. Bedrijven en sectoren kunnen zich laten inspireren door de adviezen en die aanpassen aan hun eigen realiteit, zeker op basis van goed sociaal overleg.

In de sectoren die door de overheid als essentieel werden aangeduid, moeten de werknemers, maar ook de leveranciers en de klanten zich in zo veilig mogelijke omstandigheden bevinden, zodat er geen gevaar voor besmetting heerst. De economie kan niet boven de gezondheid staan of omgekeerd. Zonder gezonde burgers is er geen economie. Zonder de productie van rijkdom geen sociale zekerheid, geen openbare diensten, geen voedsel, …

Iedereen en overal

De Generieke Gids heeft tot doel concrete en haalbare preventiemaatregelen voor te stellen om werkgevers te ondersteunen en werknemers te beschermen op het werk, tijdens verplaatsingen van en naar de werkplek (bv. met het openbaar vervoer) of tijdens andere werkgerelateerde activiteiten (bv. gebruik van kantines, kleedkamers en andere sociale voorzieningen, contacten met klanten, leveranciers en onderaannemers, enz.)

Telewerkers worden niet vergeten. De gevaren thuis zijn van een andere orde, het advies naar hen gaat over een goed beheer van de arbeidstijd, ergonomie en de psychosociale belasting die om de hoek loert bij een bepaalde vorm van isolement.

Voortdurend

In de Gids wordt nogmaals gewezen op het belang om alles in het werk te stellen om de verspreiding van het virus aanzienlijk te beperken.

Voldoende afstand houden, mondmaskers dragen, je handen wassen, quarantaine, extra aandacht besteden aan mensen die zwakker zijn door andere ziektes, de werkplek en de werkbenodigdheden vaker schoonmaken, de ruimtes verluchten, …  hoe meer voorzorgsmaatregelen we nemen, hoe meer we het risico indijken.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart