banner-vorming.jpg

Comé, uw partner in beweging voor gelukkige werknemers en gezonde bedrijven!

11/06/2020 - 09u

Programma 2020-2021 is klaar

Comé heeft de bakens voor 2021-2025 uitgezet: “Comé, uw partner in beweging voor gelukkige werknemers en gezonde bedrijven!” is de nieuwe baseline. De komende vijf jaar timmeren we aan de weg naar werkbaar werk voor alle werknemers en duurzaam ondernemen in alle bedrijven. Ontdek alvast ons nieuwe opleidingsaanbod!

Wil jij ook meewerken aan een positief werkklimaat op de werkvloer? Dan is het belangrijk dat je voldoende op de hoogte bent van de meest recente regelgeving en dat je die kennis in praktijk kan omzetten. Daarom organiseert de vormingsdienst van de Liberale Vakbond vormingen op maat van de werknemer. We duimen ervoor dat er geen tweede coronagolf komt en popelen om jullie terug in real life te zien.
 

Vormingsaanbod voor werknemers

Op een vijftigtal locaties in Vlaanderen kan je de vorming ‘Rechten en plichten op het werk’ volgen: drie vormingsdagen, aangevuld met een tweedaagse residentiële vorming in Oostende of aangevuld met één provinciale dag. Die keuze maak je zelf. Volgende thema’s komen aan bod.
 

Sociale verkiezingen 2020

De sociale verkiezingen zijn door de coronacrisis uitgesteld, vermoedelijk tot november 2020. We bespreken de juridische gevolgen voor de procedure en bekijken ook welke impact dit heeft op de bescherming van kandidaten en afgevaardigden. We staan stil bij de dag van de verkiezingen en de praktijk na de verkiezingsdag. Zo komen de installatievergadering aan bod en de activiteiten voor de komende vier jaar. Je bestendig secretaris beantwoordt al je vragen.
 

Een fiscale kijk op de corona-steunmaatregelen

De overheden in ons land hebben tegemoetkomingen voorzien om de economische verliezen in en na de coronacrisis te compenseren. Er rijzen veel vragen over de fiscale gevolgen. In de pers verschenen diverse voorbeelden van vergoedingen die netto werden uitgekeerd. Waren deze voorbeelden juist of eerder (sterk) overdreven?
 

De loonfiche uitgespit

Onze loonbrief vertelt ons meer dan enkel het bedrag dat op onze bankrekening verschijnt. Naast het vaste maand- of uurloon zijn er nog andere zaken die tot het loonpakket behoren. In deze praktijkgerichte opleiding verduidelijken we de bruto-netto berekening op de loonbrief. We hebben het eveneens over het vakantiegeld, het voordeel alle aard, de maaltijdcheques en nog veel meer.
 

Help! Ik word (tijdelijk) werkloos

Er zijn allerlei oorzaken waardoor je werkloos kan worden: overmacht, economische situatie, technische redenen, slecht weer, een collectieve sluiting, … Soms is de werkloosheid tijdelijk, soms niet. Outplacement kan dan een (verplichte) oplossing zijn. We bekijken hoe de VDAB je hierbij kan helpen.
 

Thematisch verlof en tijdskrediet

Je wil tijdens je carrière tijd vrij maken om voor je kinderen, je ouders of naaste familie te zorgen. Of misschien wil je een opleiding volgen om professioneel een andere richting in te slaan. Of wil je je carrière zachtjes laten landen en niet meer voltijds werken. Wettelijk verlof hoef je hiervoor niet op te nemen. Tijdskrediet en thematische verloven kunnen een oplossing bieden. Maar wat is het verschil tussen beide systemen en hoe moet je dit aanvragen? Hoog tijd om antwoorden te krijgen op deze veelgestelde vragen.
 

Arbeidsduur

Sinds 2004 bedraagt de officiële werkweek 38 uren. Toch zijn er gi-gan-tisch veel uitzonderingen. De wetgeving rond de arbeidsduur wordt dan ook terecht beschouwd als een van de meest technische wetgevingen binnen het sociaal recht. Wij benaderen deze materie zo toegankelijk en praktisch mogelijk. We bespreken de toegelaten grenzen, recuperatie al dan niet met overloontoeslag, de procedure rond nachtarbeid, enz.
 

Omgaan met macht

Werknemers werken vaak in opdracht van iemand met een hogere machtspositie. Dat kan tot spanningen kan leiden, maar dat hoeft niet zo te zijn. Je kan op verschillende manieren met macht omgaan. Aan de hand van interactieve werkvormen oefenen we hoe je kan omgaan met iemand die ‘meer macht heeft’.
 

SWT

Het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag (SWT) wordt door veel mensen nog gezien als het vroegere brugpensioen. Toch zijn doorheen de tijd de regels om op “brugpensioen” te gaan verstrengd. Hoe ziet het SWT-stelsel er vandaag de dag uit? Waar moeten we op letten en welke gevolgen heeft dit op ons later pensioen?
 

De gevolgen van Covid-19 op de economie (enkel in de vijfdaagse)

Hoe ziet de economie eruit na de passage van Covid-19? Zijn veel bedrijven gereorganiseerd? Is er een stijging van het aantal faillissementen? Het aantal werklozen? Misschien zijn er ook positieve zaken die we kunnen onthouden. Werken we meer thuis? Staan we minder lang in de file? Is er meer aandacht voor de zorgsector? Interessante vragen die we onderzoeken tijdens deze vorming.
 

De verschillende wegen van het woon-werkverkeer (enkel in de vijfdaagse)

Van en naar het werk rijden is vaak een heel gedoe. Je hebt tientallen mogelijkheden. Met de fiets, met het openbaar vervoer, met de auto, …  Hoe kies je het beste vervoersysteem? Bedrijven nemen steeds meer initiatief. Denk maar aan de verschillende fiets- en autoleasings die bedrijven aanbieden. Hierover bestaan verschillende systemen die bedrijven kunnen invoeren. We leggen graag de verschillende systemen uit en bespreken wat je als werknemer en werkgever kan én moet doen.
 

Elke werknemer is welkom op deze vorming. Het maakt niet uit of je in een kmo werkt of in een multinational en ook niet in welke sector je werkt. De situatie is anders voor de sectorale vormingen. Hier wordt de focus op de sectorale actualiteit gelegd. Indien er een vorming voor jouw sector georganiseerd wordt, brengen we je op de hoogte.


Vorming sociale verkiezingen

Wellicht wordt de campagne van de sociale verkiezingen in het najaar terug op gang getrokken. Wie voor de allereerste keer op een kandidatenlijst staat, heeft wellicht koudwatervrees. Om je wegwijs te maken in de reglementering en in de praktijk, wordt de vorming ‘Voor het eerst kandidaat’ die oorspronkelijk in maart gepland stond, hernomen in het najaar te Oostende, Hasselt en Lier. Omdat we ten vroegste in december zullen weten wie (her)verkozen is, starten we pas in januari met de vormingen voor afgevaardigden.

In de verschillende zones staan ook infoavonden gepland over de heropstart van de procedure van de sociale verkiezingen, over het tellen van de stemmen, over de rol van de getuigen, over de eerste vergadering … Je zal hiervoor een aparte uitnodiging ontvangen.
 

Webinars, onlinecursussen en blended leren

In april, mei en juni 2020 zijn verschillende vormingen vervangen door webinars. De positieve ervaring doet ons verlangen naar meer. Daarom wordt er in het najaar een themagerichte onlinecursus georganiseerd. Of een combinatie van fysieke en online bijeenkomsten (blended learning). De precieze modaliteiten worden nog verder uitgewerkt, maar dat de cursus er komt, is zeker!
 

Kosten

Voor ACLVB-leden zijn de vormingen gratis. We voorzien ‘s middags een broodje en je verplaatsingskosten worden terugbetaald. De vormingen komen ook in aanmerking voor Vlaams OpleidingsVerlof (VOV) of Betaald Educatief Verlof (BEV). Dat betekent dat je op je werk afwezig mag zijn om vorming te volgen terwijl je loon (geplafonneerd) wordt doorbetaald.

 

Inschrijven

Tot 19 augustus 2020 kan je inschrijven voor ‘Rechten en plichten op het werk’ en voor ‘Voor het eerst kandidaat’. Vanaf december kan je inschrijven voor de vormingen voor afgevaardigden. Voor de sectorale vorming, de infoavonden en de onlinecursus zal je persoonlijk uitgenodigd worden.
 

Stap 1: Surf naar www.comé.be en schrijf je online in. Je zal onmiddellijk na je inschrijving per mail een ontvangstbevestiging krijgen. Heb je geen internet? Geen nood: je kan telefonisch een papieren brochure aanvragen en het antwoordblad in de brochure ingevuld terugsturen.

Stap 2: Kort na je inschrijving ontvang je per post een bevestigingsbrief met de vermelding van je inschrijving(en). Controleer alle gegevens op de brief en geef een seintje indien iets niet in orde is.

Stap 3: Je krijgt zes weken vóór elke cursus start een uitnodiging, het definitieve programma en eventueel je inschrijvingsattesten VOV/BEV.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart