PC 119 Handel in voedingswaren: Sectorakkoord 2023-2024

05/12/2023 - 10u

Sectorakkoord in de Handel in voedingswaren

We hebben een sectoraal akkoord bereikt voor de werknemers in de handel in voedingswaren. 

Hieronder volgen de belangrijkste punten van het akkoord:

Koopkracht

 • Er zal een koopkrachtpremie toegekend worden aan bedrijven voor wie de verhouding tussen winst en omzet in 2022 er als volgt uitziet:
  • is de ratio minstens 0% en minder dan 1%, dan bedraagt de premie 125 euro.
  • is de ratio minstens 1% en minder dan 2%, dan bedraagt de premie 225 euro.
  • is de ratio minstens 2% en minder dan 3%, dan bedraagt de premie 300 euro.
  • is de ratio minstens 3% en minder dan 4%, dan bedraagt de premie 375 euro.
 • De ploeg- en middagpremies worden verhoogd naar 0,32 euro vanaf 01.01.2024
 • Vanaf 01.02.2024, wordt de tussenkomst van de werkgevers voor privé vervoerkosten naar 100% van de treinkaart in 2e klasse gebracht.
 • De fietsvergoeding zal vanaf 01.01.2024 0,27 euro bedragen.
 • Tussenkomst in kinderopvangkosten: voor kinderen tot 12 jaar, 3 euro/dag, met een maximum van 600 euro per kind en per ouder.

Eindeloopbaan en SWT

 • Uitbreiding van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) eindeloopbaandagen.
 • Opening op bedrijfsniveau van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en tijdskrediet.

Vorming

 • 3 dagen vorming in 2024.
 • 4 dagen in 2025.
 • 5 dagen in 2028.

 

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart