banner-mobiliteitsbudget_2.jpg

Mobiliteit van de toekomst: laten we vooruitgaan!

31/05/2024 - 16u

Gezamenlijke G10-verklaring aan de vooravond van de federale en regionale verkiezingen 2024

De mobiliteitssituatie in België is zorgwekkend. De vervoersassen zijn vaak verzadigd of zo goed als verzadigd en dat belemmert de toegang tot werk, de toegang van ondernemingen tot grondstoffen en de levering van goederen en diensten.

In hun streven naar een verbetering van die situatie, naar de verwezenlijking van de milieudoelstellingen en de verbetering van de levenskwaliteit en de gezondheid van burgers pleiten de sociale partners voor:
 

Aangepaste governance inzake mobiliteit

Die moet gericht zijn op:

  • een gecoördineerde overheidsstrategie tussen de verschillende beleidsniveaus;
  • een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit en betrouwbaarheid van het vervoer: stiptheid en integratie van de tarieven van het openbaar vervoer, ontwikkeling van infrastructuur, integratie van publieke en private vervoerswijzen in één digitaal mobiliteitsaanbod...


Een modal shift voor personen en goederen

De sociale gesprekspartners dringen aan op de uitvoering van het Goederenplan voor het spoor. Het is belangrijk dat overheden multimodale knooppunten ontwikkelen die toelaten om van de ene vervoerswijze op de andere over te stappen en dat ze het bundelen en integreren van vervoersstromen bevorderen, wat het vinden van oplossingen voor de last miles kan vergemakkelijken.

Ook is het wenselijk om de tarieven van het openbaar vervoer sterker te integreren en ondernemingen, werknemers en overheden aan te moedigen om hun verplaatsingen te bundelen.

Het spreiden van verkeersstromen is ook een van de oplossingen voor het mobiliteitsprobleem.

Daarnaast moeten, zo snel mogelijk binnen het kader van een EU-reglementering, leveringskosten duidelijk en transparant worden aangekondigd alsook een retourkost worden gefactureerd.
 

Een performante infrastructuur en aangepaste fiscaliteit

Het is van groot belang dat de infrastructuur wordt aangepakt. De sociale partners ondersteunen de financiering daarvan via onder andere productieve investeringsprogramma’s en een goede samenwerking tussen de privé- en de publieke sector.

Ze pleiten er ook voor om de bijhorende fiscaliteit aan te passen. Een interfederale aanpak voor voertuigen op de weg (vrachtwagens, auto’s ...), waarbij de te dragen lasten kunnen worden gemoduleerd in functie van de collectief gegenereerde kosten, zal een beter gebruik van de infrastructuur naargelang het tijdstip stimuleren.
 

Een engagement van de sociale gesprekspartners

De sociale partners willen zich ervoor inzetten om de mobiliteit voor iedereen te verbeteren. Concreet verbinden zij zich ertoe te werken aan:

  • de verschillende punten in hun gezamenlijke verklaring en in het bijzonder hun eerdere engagement met betrekking tot de vereenvoudiging van de bestaande regelingen;
  • voorstellen om de regels voor het thuisladen van elektrische voertuigen te verduidelijken;
  • voorstellen met het oog op het vinden van structurele oplossingen voor de toegang tot de werkplek.
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart