banner-mobiliteit.jpg

Verhoging jaarlijks plafond voor fiscale vrijstelling van de fietsvergoedingen: opsteker voor de mobiliteit!

30/01/2024 - 15u

De regering is gisterenavond tot een akkoord gekomen omtrent de belastingen op bedrijfswagens die op fossiele brandstoffen rijden. De Liberale Vakbond is verheugd over de wijziging in de berekening van het VAA (voordeel van alle aard), waardoor werknemers gevrijwaard blijven van een verhoging van 20% van deze belasting, maar is vooral blij met de verhoging van het jaarlijks plafond voor fiscale vrijstelling van de fietsvergoedingen.

Ter herinnering: de regering had de maximaal fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding opgetrokken van 0,27 euro naar 0,35 euro per kilometer. Voorheen was de fietsvergoeding volledig vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Deze verhoging ging echter gepaard met een nieuw belastingplafond, van € 2 500, waarboven de vergoeding belastbaar is. Deze maatregel was duidelijk nadelig voor fietsende werknemers die verder van hun werkplek wonen.

De ACLVB heeft toen gepleit voor een aanzienlijke verhoging van dit plafond. De regering stemde er uiteindelijk mee in om het met 1 000 euro te verhogen tot 3 500 euro. Een opsteker voor de mobiliteit! De fiets is een belangrijke factor in de overgang naar meer duurzame mobiliteit, en elke maatregel die werknemers aanmoedigt om de fiets te nemen naar het werk, valt toe te juichen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart