Groene sectoren (PC 144 - 145 - 145.04) - Sectoraal akkoord 2023-2024

12/12/2023 - 14u
Dit zijn de belangrijkste punten van het sectorakkoord 2023-2024 dat voor u is onderhandeld:
 
Alle genoemde overeenkomsten gelden voor bedienden en arbeiders in de landbouw (LB), de tuinbouw (TB) en de tuinaanleg en -onderhoud (TA), tenzij anders bepaald.
 

Koopkracht, lonen en premies (LB, TB, TA)

 • Voor de landbouw en de productiesectoren van de tuinbouw is het volgende afgesproken met betrekking tot de koopkrachtbonus:
  • Voor bedrijven onder het forfaitaire belastingstelsel is een koopkrachtbonus voor vaste werknemers vastgesteld op 200 euro (naar verhouding van het arbeidsregime). Het is niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een afwijking om een koopkrachtbonus toe te kennen.
  • Voor bedrijven met een fiscale boekhouding waarvan het bedrijfsresultaat over het jaar 2022 (code 9901) positief is, geldt een koopkrachtbonus van 250 euro (naar verhouding van het arbeidsregime) voor vaste werknemers. Het totale bedrag dat wordt toegewezen aan koopkrachtbonussen mag niet meer bedragen dan 50% van de nettowinst van het bedrijf.
  • Voor bedrijven met een fiscale boekhouding waarvan het bedrijfsresultaat over het jaar 2022 (code 9901) 1,5 keer hoger is dan dat van het voorgaande jaar x-1 (2021), geldt een koopkrachtbonus van 400 euro (naar verhouding van het arbeidsregime) voor vaste werknemers. Het totale bedrag dat wordt toegewezen aan koopkrachtbonussen mag niet meer bedragen dan 50% van de nettowinst van het bedrijf.
 • Toekenning van een vakbondspremie (pro rata werkregime) voor alle vaste werknemers vanaf 2024.
 • Voor seizoenswerknemers: toekenning van een vakbondspremie van 1/12e per 20 dagen werk.
 • Voor werknemers van minstens 50 jaar oud met minstens 20 jaar ervaring in de groene sectoren, is elk jaar een extra opleidingsdag voorzien.
 

Sociale fondsen landbouw, tuinbouw, inrichting van parken en tuinen

 • Harmonisatie van aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid en ziekte.
 • Vereenvoudiging van de procedure voor het toekennen van vergoedingen.
 

Eindeloopbaan (LB, TB, TA)

 • Verlenging van de nationale collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) over tijdskrediet en eindeloopbaan.
 • Vanaf 01/01/2024: als een werknemer van 50 jaar of ouder zijn arbeidstijd met 1/5e wil verminderen, zal het sociaal fonds 86,05 euro (ge├»ndexeerd) uitkeren.
 

Werkduur voor bedienden (LB, TB)

 • Uitbreiding van de regels over de arbeidsduur naar werknemers die nauw betrokken zijn bij het werk van arbeiders.
 

Omzetting van eco-cheques in maaltijdcheques (LB, TB, TA)

 • Mogelijkheid tot omzetting van eco-cheques in maaltijdcheques onder bepaalde voorwaarden.
 

Flexi-jobs (LB, TB)

 • Verbod op het werken met flexi-jobs in de tuinbouw- en landbouwsectoren, behalve voor tuinaanleg en -onderhoud.
 

Fietsvergoeding (LB, TB, TA)

 • Verhoging van de fietsvergoeding vanaf 1 januari 2024 naar 0,27 euro/km.
 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart