banner-chomage-temporaire-et-impots.jpg

Wat betekent mijn tijdelijke werkloosheid voor de belastingen?

15/10/2020 - 11u

Het coronavirus leidde de afgelopen maanden tot meer tijdelijke werkloosheid. Tal van maatregelen werden intussen genomen om het stelsel van tijdelijke werkloosheid soepeler te kunnen toepassen.

Wat zijn voor de tijdelijk werkloze de fiscale gevolgen op langere termijn?

Op de vergoeding die je krijgt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid, betaal je achteraf gewoon belastingen. Ben je slechts enkele maanden werkloos, dan is de kans reëel dat dit effect zal hebben op je belastingafrekening.

Wettelijke uitkeringen tijdelijke werkloosheid en bedrijfsvoorheffing

Wanneer je tijdelijk werkloos wordt, krijg je een uitkering van de RVA. De uitkering bedraagt tot het einde van het jaar 70% van het brutomaandloon, geplafonneerd op € 2 754,76. Per werkloosheidsdag krijg je bijkomend een toeslag van minstens € 5,63 (laten we uitgaan van het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van Covid-19), ongeacht je gezinssituatie. Het kan zijn dat je werkgever of je sector nog een bijkomende vergoeding voorziet.

De uitkeringen in het kader van tijdelijke werkloosheid en de aanvullingen hierop zijn net als gewoon loon onderworpen aan bedrijfsvoorheffing (BV). Het tarief bedraagt 26,75%. Sinds mei 2020 geldt een tijdelijke verlaging van de BV tot 15% en dat tot eind december 2020. De verlaging is niet beperkt tot de tijdelijke werkloosheid wegens Covid-19. De verlaging van BV geldt tevens voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, om economische redenen, slecht weer, enz. Anderzijds blijft het BV-tarief voor extrawettelijke aanvullingen van tijdelijke werkloosheid die een werkgever of een fonds toekent ongewijzigd, dus nog steeds onderworpen aan 26,75%.

Heb ik recht op een belastingvermindering?

Werklozen hebben, net als gepensioneerden, zieken en invaliden, recht op een belastingvermindering, maar werklozen zijn in dat opzicht toch benadeeld.

De berekening van de belastingvermindering is vrij technisch. De vermindering bestaat uit een basisvermindering en eventueel een bijkomende vermindering. Maar bij de tijdelijk werklozen zal de bijkomende vermindering niet worden toegepast.

Voor mensen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering bedraagt de belastingvermindering € 2 453. Gepensioneerden moeten het stellen met een belastingvermindering van € 2 205 per jaar. Werklozen hebben ‘slechts’ recht op een vermindering van € 1 828,41. Ook wordt de basisvermindering voor werklozen afgebouwd in functie van andere inkomsten. Als je werkloosheidsuitkering en aanvullende vergoeding maar een klein deel zijn van je totaal belastbaar inkomen, dan zal de belastingvermindering beperkt zijn of zelfs herleid worden tot € 0. Bovendien is er geen belastingvermindering meer vanaf een belastbaar inkomen van € 29 600.

Zal ik extra belastingen moeten betalen?

Zoals eerder gezegd wordt het oorspronkelijk tarief van 26,75% verlaagd naar 15% en dat sinds mei 2020. Het doel van deze lagere voorheffing is om de uiteindelijke fiscale situatie van de begunstigden zo dicht mogelijk te benaderen. Op die manier tracht men voor de gezinnen die al een inkomensverlies hebben geleden, toch een wat hoger beschikbaar inkomen te laten overhouden.

De voorheffing of de BV zegt op zich niets over de eindbelasting. De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid (betaald door de RVA of de aanvullende vergoeding door de werkgever) worden in de eindbelasting belast als normaal loon.  De uitkeringen worden gevoegd bij het ‘gewoon’ loon en de voordelen en belast aan de normale progressieve belastingtarieven. Wel heb je als werknemer eventueel recht op een belastingvermindering.

Voordelig?

Voor heel wat werknemers zal de lagere inhouding van de BV vaak een goede zaak zijn. Aangezien de berekening van de personenbelasting progressief is, wou de regering met een verlaagd voorheffingspercentage voorkomen dat bepaalde werknemers een BV zouden betalen die hoger is dan de uiteindelijke belasting op hun inkomsten. Je krijgt dan wel belastingen terug, maar dat is ten vroegste in 2021.

Ben je echter een werknemer die in een hogere inkomenscategorie zit, dan zal de ingehouden BV te laag zijn. Dat kan het geval zijn indien je 1 of 2 maanden tijdelijk werkloos bent geweest, maar ondertussen opnieuw aan de slag bent. Dit betekent dat je uiteindelijk belastingen zal moeten bijbetalen. Vrees je een aanzienlijke regularisatie, dan kan je aan je werkgever vragen om vrijwillig bijkomende inhoudingen BV te doen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart