Tijdelijk werkloos vanaf 1 september: wat verandert er voor jou?

15/09/2020 - 09u

U moet bij ons een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA indienen. Je kan het formulier hier downloaden.

Belangrijk!  ACLVB-leden die recentelijk reeds tijdelijk werkloos waren en iets moeten doen (aanvraag indienen, dossier vervolledigen, …) zullen door onze diensten worden gecontacteerd.

Stuur het formulier naar je secretariaat of bezorg dit aan je vakbondsafgevaardigde van je bedrijf (die zorgt er dan voor dat dit bij je plaatselijke zone terechtkomt.)
 

Tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht staat vanaf 1 september 2020 enkel nog open voor “uitzonderlijk hard getroffen sectoren of ondernemingen”, en dat tot 31 december van dit jaar. De overheid moet momenteel nog beslissen welke sectoren dit zullen zijn. Behoort jouw bedrijf tot zo een sector, of is je bedrijf zelf uitzonderlijk hard getroffen, dan blijft de vereenvoudigde procedure “tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-corona” in de onderneming van toepassing.

Opgelet! Een werkgever moet voorafgaandelijk aan de RVA aantonen dat zijn onderneming valt onder een sector die hard getroffen werd of voldoet aan de voorwaarden om te worden erkend als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming.
 

Wat is de invloed van de nieuwe spelregels op de behandeling van je dossier?

Bekomt je werkgever de erkenning door de RVA, dan zal er voor jou weinig veranderen tot 31/12/2020. Ben je nog steeds tijdelijk werkloos wegens “overmacht-corona”, dan behoud je de toeslag van € 5,63/dag, toegekend door de RVA. Gaat het om een andere vorm van tijdelijke werkloosheid zoals economische redenen of slecht weer, dan is er geen sprake van dit supplement. Hoe dan ook, wordt je uitkering wel nog steeds berekend op 70% van je gemiddeld dagloon. Bekomt je werkgever de erkenning, dan ben je bovendien tot en met 31 december vrijgesteld van het invullen van de controlekaart tijdelijke werkloosheid, de C3.2A. Was je de voorbije maanden reeds tijdelijk werkloos bij dezelfde werkgever en is er niets gewijzigd, dan hoef je in principe geen nieuwe aanvraag in te dienen.
 

De onderneming waar je tewerkgesteld bent, behoort NIET tot een hard getroffen onderneming of sector. Kom je dan niet meer in aanmerking voor een uitkering?

Toch wel, werkgevers die niet behoren tot een “uitzonderlijk hard getroffen sector” of die niet beschouwd worden als “uitzonderlijk hard getroffen onderneming”kunnen vanaf 1 september terugvallen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken indien er nog werkgebrek is. Tot 31 december geldt hier ook een vrijstelling van de wachttijd.

Je werkgever kan ook nog tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen, maar enkel nog indien de normale voorwaarden voor ‘overmacht’ zijn vervuld. Doet een dergelijke situatie zich voor, dan kan je nog steeds in aanmerking komen voor een uitkering, berekend op 70% van je gemiddeld loon zoals nu al het geval is. De toeslag van € 5,63 zal je in dit geval niet ontvangen, omdat je werkgever niet tot een hard getroffen sector of onderneming behoort. Bovendien zullen we een nieuwe uitkeringsaanvraag voor je moeten doen waarbij jouw persoonlijke en familiale toestand door middel van het formulier C1 wordt doorgegeven aan de RVA. Neem hiervoor contact op met je lokaal ACLVB-kantoor.
 

Moet je de controlekaart tijdelijke werkloosheid (C3.2A) invullen?

Dat hangt ervan af. Verkrijgt de onderneming waar je tewerkgesteld bent de erkenning als “hard getroffen sector of onderneming”, dan ben je vrijgesteld van het invullen van de controlekaart C3.2A.

Opgelet! In het andere geval is je werkgever vanaf 1 september verplicht om je een controlekaart C3.2A te bezorgen. Vul deze kaart zorgvuldig in en bezorg ze ons op het einde van de maand september.
 

Heb je een verblijfvergunning en/of arbeidskaart en is die verlopen vóór 1 september?

Bezorg ons een kopie van je nieuwe kaart en/of verblijfsvergunning.
 

Ben je een 65-plusser en genoot je de voorbije maanden ook uitkeringen tijdelijke werkloosheid samen met je pensioen?

Dan zal je vanaf september deze uitkering enkel kunnen behouden indien je tewerkgesteld bent in een uitzonderlijk hard getroffen sector of onderneming. Helaas kunnen we op dit moment nog niet zeggen of je hiertoe behoort. Verdere richtlijnen van de overheid moeten nog verduidelijken wie in aanmerking komt.
 

Maak je gebruik van het voordeel “springplank naar zelfstandige”?

Dan geldt voor zowel volledig werklozen als tijdelijk werklozen een schorsing van de periode van twaalf maanden van april t.e.m. augustus. Je voordeel wordt hier dus met 5 maanden verlengd. Informeer bij je ACLVB-kantoor tot wanneer jouw voordeel verlengd werd.
Voor wie vanaf september nog tijdelijk werkloos is en werkt in een hard getroffen sector of onderneming, zal het voordeel zelfs tot de rest van dit jaar geschorst worden.
 

Verricht je als tijdelijk werkloze een bepaalde vrijwillige activiteit? Heb je een bijberoep dat je al langer dan 3 maand uitoefende vóór je eerste dag tijdelijke werkloosheid of geniet je een pensioen?

Dan moest je hiervan in de regel geen aangifte doen tijdens de maanden februari t.e.m. augustus. Er golden enkele uitzonderingen, zoals wanneer je het werk aanvatte bij een (andere) werkgever, een bijberoep gestart bent, of gestart bent als zelfstandige in hoofdberoep. Werk je in een hard getroffen sector of onderneming, dan worden deze maatregelen verlengd tot het einde van dit jaar, met uitzonderling van de vrijstelling van aangifte van bepaalde vrijwillige activiteiten. Werk je niet in een dergelijke sector of onderneming, dan moet je vanaf 1 september opnieuw elke wijziging in je activiteiten, inkomsten of persoonlijke toestand meedelen aan de RVA. Doe je dit niet, dan kan de RVA beslissen om je uitkering terug te vorderen.
 

Heb je een zelfstandig bijberoep tijdens je tijdelijke werkloosheid?

Dan werd je uitkering voor de periode februari t.e.m. augustus betaald aan een niet-verminderd dagbedrag. Wie tot een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of sector behoort, behoudt dit voordeel tot het eind van dit jaar in geval van tijdelijke werkloosheid “overmacht-corona”.
Opgelet: wanneer de RVA later je dagbedrag zal herberekenen aan de hand van de inkomsten uit je bijberoep voor het jaar 2020, zal hij wel rekening houden met de inkomsten die verworven werden in de corona-periode.
 

Wanneer moet je ingeschreven zijn als werkzoekende?

Ben je tijdelijk werkloos wegens overmacht, dan moet je in principe na de eerste 3 maanden tijdelijke werkloosheid: 

  • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
  • je inschrijven als werkzoekende binnen de 8 dagen volgend op de voormelde periode van 3 maanden. 

Ben je als gevolg van Covid-19 tijdelijk werkloos wegens overmacht, dan ben je tot eind dit jaar vrijgesteld van deze inschrijvingsplicht. 
Blijf je tijdelijk werkloos wegens corona-overmacht, dan zal je begin januari wel verplicht zijn je in te schrijven als werkzoekende.

Voorbeeld
Je bent al sinds 16/03/2020 tijdelijk werkloos wegens corona-overmacht.  Er wordt geen rekening gehouden met je tijdelijke werkloosheid tot en met 30/09/2020. 
Als je vanaf 01/10/2020 nog 3 maanden tijdelijk werkloos bent wegens corona-overmacht, dan zal je  vóór 09/01/2021 moeten ingeschreven zijn als werkzoekende.

Opgelet! Ben je niet tijdelijk werkloos als gevolg van Covid-19 maar omwille van een andere reden van overmacht (vb. arbeidsongeschiktheid), dan ben je niet tot eind dit jaar vrijgesteld. Je zal in dat geval wel na de eerste 3 maanden tijdelijke werkloosheid ingeschreven moeten zijn als werkzoekende.  


Corona en tijdelijke werkloosheid

Meer info over corona en tijdelijke werkloosheid kan je nalezen in onze FAQ over dit onderwerp.
Klik hier


Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart