banner-beslag.jpg

Beslag op je loon of sociale uitkering: hoeveel mag men afhouden vanaf 1 januari 2024?

26/01/2024 - 13u

Als je schulden hebt, dan kan je schuldeiser beslag leggen op je loon of je werkloosheidsuitkering om aan zijn centen te geraken. Een deel van je uitkeringen zal in geval van beslag rechtstreeks aan je schuldeiser worden overgemaakt totdat je schuld is terugbetaald.

Hoeveel er van je loon of uitkering naar de afbetaling van je schulden gaat, wordt bepaald door beslaggrenzen, zodat je inkomen gedeeltelijk beschermd wordt. Elk jaar worden nieuwe grenzen vastgelegd. De grenzen die vanaf 2024 gelden, vind je terug in onderstaande tabellen:

Beslag op beroepsinkomsten vanaf 1.01.2024
Nettomaandinkomen Gedeelte beslag  Maximum beslag
€ 0 - € 1 341 0% € 0
€ 1 341,01 - € 1 440 20% € 19,80
€ 1 440,01 - € 1 589 30% € 44,70
€ 1 589,01 - € 1 738 40% € 59,60
+ € 1 738 Nettobedrag boven € 1 738

 

Beslag op sociale uitkeringen vanaf 1.01.2024
Nettomaandinkomen  Gedeelte beslag Maximum beslag
€ 0 - € 1 341 0% € 0
€ 1 341,01 - € 1 440 20% € 19,80
€ 1 440,01 - € 1 738 40% € 119,20
+ € 1 738 Nettobedrag boven € 1 738


Hoeveel zullen schuldeisers maximaal kunnen inhouden?

Een voorbeeld:

Je bent werkloos en ontvangt een werkloosheidsuitkering van 1 800 euro netto per maand. Je hebt geen kinderen ten laste. Je hebt een onbetaalde rekening van 500 euro waarvoor de schuldeiser via wettelijke procedures beslist beslag te leggen op je werkloosheidsuitkering. Hoeveel zal de schuldeiser maximaal kunnen inhouden van je uitkering voor de maand januari 2024?

Je werkloosheidsuitkering bedraagt 1 800 euro, waarvan de eerste schijf van 1 341 euro niet in beslag kan worden genomen.

Van het bedrag tussen 1 341 euro en 1 440 euro kan 20% in beslag worden genomen, dus 19,80 euro.

Het gedeelte tussen 1 440 euro en 1 738 euro kan voor 40% in beslag worden genomen, dit is 119,20 euro.

Het gedeelte boven 1 738 euro kan volledig in beslag worden genomen, in ons geval is dit 62 euro.

In totaal kan je schuldeiser dus 201 euro (19,80 euro + 119,20 euro + 62 euro) in beslag nemen. Je zal dus geen 1 800 maar 1 599 euro op je

rekening ontvangen. De volgende maanden zal je schuldeiser het resterende bedrag (500 euro – 201 euro = 299 euro) kunnen recupereren via dezelfde procedure.
 

Vermindering voor kinderen ten laste

Wanneer je kinderen ten laste hebt en daarvan aangifte doet, wordt het bedrag dat in beslag kan worden genomen, vanaf 1 januari 2024 verminderd met 83 euro per kind ten laste.

Een voorbeeld:

Bedraagt je werkloosheidsuitkering in januari 2024 1 800 euro en heb je geen kinderen ten laste, dan kan 201 euro van je uitkering in beslag worden genomen.

Heb je echter kinderen ten laste, dan wordt dat beslag van 201 euro verminderd met 83 euro bij 1 kind, met 166 euro bij 2 kinderen, met 249 euro bij 3 kinderen, …

Bij 3 kinderen ten laste zal je dus je volledige werkloosheidsuitkering van 1 800 euro ontvangen, omdat dat beslag van 210 euro wordt verminderd met 249 euro en er bijgevolg niets wordt ingehouden.

Let wel!

Gaat het om een beslag van achterstallig onderhoudsgeld, dan gelden voorgaande regels niet: de totaliteit van je werkloosheidsuitkering kan in dat geval worden ingehouden. Ook als de RVA via een beslag ten onrechte uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen terugvordert, gelden andere regels.
 

Wanneer is een kind ten laste?

Je hebt in deze context ‘kinderen ten laste' wanneer ze jonger zijn dan 25 jaar of verlengd minderjarige zijn en slechts beschikken over nettobestaansmiddelen die in de 12 maanden vóór je aangifte niet hoger zijn dan een maximumbedrag.

Dat maximumbedrag wordt ook jaarlijks vastgelegd:

Je bent Maximumbedrag nettobestaansmiddelen kind in 2023 Maximumbedrag nettobestaansmiddelen kind in 2024
een samenwonende ouder-titularis € 3 694 € 3 797
een alleenstaande ouder-titularis € 5 335 € 5 485
een ouder-titularis van een gehandicapt kind (volgens fiscus) € 6 764 € 6 954

Vergeet niet om aangifte te doen van je kinderlast, omdat de vermindering anders niet wordt toegepast. Formulieren bestemd voor de aangifte van kinderen ten laste zijn beschikbaar in je plaatselijk ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart