PC 109/215 Kleding en confectie | Sectorale tegemoetkoming in 2024 voor kinderopvang, moederschapsrust en vakantiekampen

08/05/2024 - 08u

Wist je dat je sinds dit jaar een sectorale tegemoetkoming kan ontvangen voor (voor- en naschoolse-) kinderopvang, moederschapsrust en vakantiekampen ?

We hebben dit nl. kunnen bekomen in de laatste sectoronderhandelingen.

! LET OP : deze tegemoetkomingen lopen momenteel enkel voor 2024 ! Gezien we de impact willen kennen op het budget van het Fonds, wordt nadien geëvalueerd of een verlenging mogelijk is.

Hoeveel krijg je ?

3 € per dag en per kind, met een maximum van 300 € per jaar.

Voor wat ?

Kinderopvang (t/m 12 jaar), voor- en naschoolse opvang, vakantiekampen en moederschapsrust.
Je kan voor elk van deze redenen een tegemoetkoming vragen.

Voor wie ?

Voor arbeiders en bedienden van de Kleding en Confectiesector (PC 109 en PC 215), in dienst in de periode waarvoor een tegemoetkoming wordt gevraagd;

Hoe aanvragen ?

Via het aanvraagformulier (download hier); je vind dit ook terug op de website van het Sociaal Fonds Kleding : https://swfkleding.be/nl/formulieren/.
En een fiscaal attest dat je krijgt van de instelling voor kinderopvang, vakantiekampen; en/of een attest aantal dagen, en/of een attest gezinssamenstelling, en/of een attest van de mutualiteit en/of een attest van de instelling/organisator voor vakantiekampen.

 

Voor de tegemoetkoming voor kinderopvang moet je ook een attest (downolad hier) bezorgen, waarop de opvanginstantie verklaart voor welke periode het kind / de kinderen werden opgevangen.

Dit attest en meer info over de modaliteiten en voorwaarden van de tegemoetkomingen kan je tevens op diezelfde website terugvinden: https://swfkleding.be/nl/formulieren/.

 

Stuur de ingevulde formulieren door naar : ingrid@swfkleding.be of per post naar :  Sociaal Fonds Kleding, Leliegaarde 22  - 1731 Zellik

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart