banner-kinderopvang.jpg

Belastingboete dreigt voor ouders met opvangkosten

21/12/2023 - 15u

Voor maar liefst 11 000 ouders dreigen hogere belastingen door een foutieve aangifte in de personenbelasting. Boosdoener zijn de kosten voor kinderopvang, die niet op een correcte manier zijn ingevuld. Ongeveer 2 procent van de aangiften zijn intussen in het nadeel van de belastingplichtigen gecorrigeerd. Wat is precies het probleem? En hoe ga je best te werk om dit euvel (in de toekomst) te verhelpen?

Kosten kinderopvang kennen een maximum

Heb je kosten voor kinderopvang, dan geniet je doorgaans van een belastingvermindering. De uitgaven moeten wel betaald zijn aan een instelling die erkend is door of onder toezicht staat van ‘Kind & Gezin’, ‘l’Office de la Naissance et de l’enfance’ en de ‘Executieve van de Duitstalige Gemeenschap’, die aan jou een fiscaal attest aflevert. Voor deze uitgaven heb je recht op een belastingvermindering, maar niet per se op het volledige bedrag. In 2022 (aanslagjaar 2023) mocht je maximaal € 14,40 per opvangdag en per kind jonger dan 14 jaar (of jonger dan 21 jaar bij een zware handicap) inbrengen als uitgaven. Voor dit jaar (aanslagjaar 2024) is het maximumbedrag opgetrokken tot € 15,70.

Je zal m.a.w. niet klakkeloos het bedrag, vermeld op het fiscaal attest, mogen overnemen. Soms zal het nodig zijn het dagbedrag te beperken tot de maxima. Bij voor- en
naschoolse opvang zullen de bedragen veelal onder de maximumgrens liggen, maar dit is niet steeds het geval bij sportkampen, kampen georganiseerd door de mutualiteit enz.

Voorbeeld
Betaalde je in 2022 voor een weekkamp in totaal € 350, dan zal je voor dat kamp 5 x€ 14,40 of slechts € 72 kunnen inbrengen in je aangifte. Op die € 72 krijg je dan een belastingvermindering van 45% (of eventueel het verhoogde percentage van 75%). In je aangifte zal je de code 1384-71 invullen. Het bedrag is gelijk aan het aantal  opvangdagen x het betaalde bedrag, met een maximum van € 14,40 per dag (aanslagjaar 2023) of € 15,70 (aanslagjaar 2024). Je vult dus niet zomaar het effectief betaalde
bedrag in.

Het tarief van de belastingvermindering bedraagt 45%. Voor alleenstaande ouders (werkelijk alleenstaanden, minimum netto beroepsinkomen en maximum gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen) kan de belastingvermindering verhoogd worden van 45% naar 75%. Dit laatste wordt enkel toegepast als je een netto belastbaar inkomen hebt van minimaal € 3 820 en maximaal € 22 720 (aanslagjaar 2024). Ter info: de belastingvermindering ‘uitgaven voor kinderopvang’ is niet te combineren met het fiscale voordeel van de bijkomende belastingvrije som van € 690 (aanslagjaar 2024) voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Ouders moeten de kosten zelf invullen

Zoals hierboven reeds gezegd moet je als ouder de bedragen per dag zelf gaan berekenen om van de belastingvermindering te kunnen genieten.

Je kan je evenwel de vraag stellen waarom de fiscus de mensen nu op de vingers tikt, terwijl ze wellicht perfect beschikken over de precieze gegevens. Anders gezegd: waarom is die rubriek niet automatisch correct ingevuld?

Blijkbaar schort er een en ander aan de tool die de overheid aan de kinderopvangdiensten heeft verstrekt. Die zou weinig gebruiksvriendelijk zijn, niet altijd combineerbaar met de eigen informaticasystemen. Gevolg is dat heel wat gegevens niet of nauwelijks de weg vinden naar de fiscus. En het feit dat de controlediensten nog eens onderbemand zijn, maakt dat de informatie niet steeds gekoppeld wordt aan de aangifte.

In het vorig aanslagjaar 2023 liep er op het vlak van de attesten 281.86 (uitgaven kinderopvang) ook nog een en ander fout. Het modelattest werd pas gepubliceerd eind januari 2022, zodat er ook nog ‘oude’ attesten in omloop waren. Bovendien kwam er uitstel voor scholen tot 1 september 2022, die dus nog de eerste 8 maanden van het jaar hun eigen attesten gebruikten. Niet allemaal bevorderlijk en transparant voor de belastingplichtige.

Fouten leiden tot een belastingverhoging

De fiscus kan je bestraffen bij geen, een late of foute aangifte in de vorm van een belastingverhoging of een boete.

Dit kan een boete zijn van € 50 voor de 1ste keer tot € 1 250 of een belastingverhoging van 10% tot zelfs 200%. Het gaat om een percentage van het bedrag dat de fiscus is mislopen door niet aangegeven inkomsten. Het opleggen van een verhoging gebeurt niet zomaar, maar is wettelijk geregeld. De fiscus hanteert daarbij een schaal van verhogingen. Voor een 1ste overtreding is dit 10%, maar bij een 2de of 3de overtreding is er reeds sprake van respectievelijk 20% en 30%, tenminste als er geen sprake is van opzet om belastingen te ontduiken (dan spreken we van verhogingen van 50%, 100% en 200%).

Voor aanslagjaar 2023 zal het nog niet zo’n vaart lopen, want de fiscus heeft beloofd niet onmiddellijk belastingverhogingen toe te kennen. Maar maak je in de toekomst opnieuw een fout, dan bedraagt de belastingverhoging wel 20%.

Kan je als belastingplichtige hier niets tegen doen?

Je kan de fiscus steeds vragen om deze verkeerde aangifte niet als een overtreding te beschouwen. Een volgende fout zou dan niet automatisch leiden tot een belastingverhoging van 20%. De belastingdienst is helaas in deze niets steeds even welwillend …

Wat kan de ACLVB voor je doen?

Heb je nog niets ontvangen van de fiscus, maar realiseer je je dat je een fout hebt gemaakt, contacteer dan zo snel mogelijk je belastingcontroleur. Misschien kan dit op de valreep nog worden rechtgezet. Ook de ACLVB kan hierin het verschil maken. Onze loketmedewerkers kunnen samen met jou nagaan hoe precies de uitgaven voor kinderopvang moeten ingevuld worden. Ook als je een vereenvoudigde aangifte hebt ontvangen, is nazicht van álle voorgestelde codes en bedragen een absolute noodzaak. Maak zo snel mogelijk een afspraak als je twijfelt. Wij helpen je graag verder.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart