banner-oeso-dual-income-tax.jpg

ACLVB-voorstel invoering progressieve dual income tax bijgetreden door OESO-experten

17/06/2022 - 10u

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) publiceerde op 14 juni haar tweejaarlijkse Economic Survey over België. Hoewel de ACLVB zich niet in alle aanbevelingen van dit lijvige rapport kan vinden, valt alvast iets op: de OESO beveelt een progressieve dual income tax aan. Het rapport zegt letterlijk: “A dual progressive taxation system, which adds a slightly progressive taxation applied to all forms of capital income (different tax rate schedule than that the existing one applied to the labour income) and a capital gains tax should be considered, as part of the broad tax reform.”

Voor het eerst wordt het voorstel dat de ACLVB al sinds geruime tijd naar voren schuift, zeer concreet hernomen, en niet door de eerste de beste instantie!

Even kort herhalen: bij onze progressieve dual income tax worden inkomens uit arbeid en inkomens uit vermogen afzonderlijk belast, met één systeem voor die uit arbeid en één systeem voor die uit vermogen. In tegenstelling tot bij een klassieke dual income tax gebeurt dat ook voor vermogensinkomsten aan de hand van progressieve tarieven, maar minder hoge en uiteenlopende dan bij inkomsten uit arbeid. Dit systeem moet het Belgische belastingsysteem tegelijk rechtvaardiger en effectiever maken, en zorgt voor een belangrijke verlaging van de lasten op arbeid langs werknemerszijde.
 

België oneervol op kop qua belastingdruk op inkomen van werknemers

Dat een fiscale hervorming in België noodzakelijk is, maakte de OESO eerder al duidelijk in haar jaarlijks rapport ‘Taxing Wages’, dat eind mei werd uitgebracht.

Daaruit blijkt dat België erin geslaagd is om in 2021 de oneervolle koppositie van Duitsland over te nemen voor wat betreft de belastingdruk op het inkomen van de werknemers. Een alleenstaande werknemer zonder kinderen staat gemiddeld maar liefst 39,8% van zijn loon af, nergens in de OESO ligt dat percentage hoger. En dat terwijl meerwaarde op aandelen en reële huurinkomsten nog steeds niet belast worden in België, ondanks jaarlijkse aanbevelingen van onder meer het IMF en de Europese Commissie. Nochtans bezitten slechts 9,8% van de Belgen beursgenoteerde aandelen en is ook het merendeel van de huurwoningen in het bezit van de 10% rijkste Belgen.

Ondertussen ervaren meer en meer werknemers moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen als gevolg van de toenemende inflatie en het jarenlang uitblijven van reële loonstijgingen door het strikte kader van de wet van 1996. Dat zij dan nog eens zo’n groot deel van hun brutoloon moeten afstaan, zorgt begrijpelijk voor frustraties. Hoewel de ACLVB uiteraard het belang van voldoende belastinginkomsten en bijdragen aan de sociale zekerheid erkent, dringt een verschuiving van de fiscale lasten zich meer dan ooit op.
 

Hoog tijd voor invoering progressieve dual income tax

De regering-De Croo heeft bij haar aantreden de doelstelling vooropgesteld om werk te maken van een grondige fiscale hervorming die de lasten op arbeid moet reduceren. De ACLVB is van oordeel dat hier dringend werk van moet gemaakt worden, en lanceert eens te meer haar voorstel van de ontwikkeling van een progressieve dual income tax. Het feit dat ook de OESO dit voorstel aanhaalt,  illustreert dat dit de ideale manier zou zijn om ons fiscaal systeem te hervormen.

Uit onze onderbouwde en realistische berekeningen blijkt dat de invoering van een progressieve dual income tax op kruissnelheid een verschuiving van de belastingen met meer dan 5 miljard euro kan genereren. Dit moet ervoor zorgen dat werknemers tot 90 euro meer per maand kunnen overhouden. Hierdoor zou de net personal average tax rate dalen met 2,5 procentpunt, waardoor België niet langer de weinig benijdenswaardige koppositie zou bekleden in het OESO-klassement.

Waar wacht de Belgische regering nog op?

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart