banner-rechtvaardige-fiscaliteit-2023.jpg

Belastinghervorming: gematigd standpunt over het regeringsvoorstel

27/03/2023 - 16u

De regering kwam eindelijk met haar eerste voorstel voor een algemene belastinghervorming op de proppen. Al gaan sommige elementen de goede richting uit, toch maakt de ACLVB hier en daar voorbehoud. Ons voorstel voor een Progressieve Dual Income Tax lijkt ons nog steeds de beste oplossing.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem presenteerde een voorstel tot belastinghervorming dat de belastingdruk met bijna 6 miljard euro zou verminderen, met als doel "het netto-inkomen van iedereen die werkt te verhogen" en een "billijke bijdrage" op vermogen in te voeren. Goed dat de regering werkt aan een belastinghervorming die de koopkracht van de bevolking verbetert, vinden we bij de ACLVB. Maar de hervorming zoals voorgesteld door de minister kan veel verder gaan.

Wat houdt het voorstel in?

Ten eerste wordt de belastingvrije som verhoogd van 10160 naar 15200 euro, wat een verhoging van de koopkracht betekent voor mensen met een jaarinkomen onder deze drempel. Bovendien wordt het plafond voor de belastingschijf van 45% verhoogd van 46440 naar 60000 euro. Dit betekent dat alleen werknemers die meer dan 60 000 euro per jaar verdienen, voortaan tegen 50% zouden worden belast voor de inkomsten boven dat bedrag.

De minister wil ook de verlaagde btw-tarieven wijzigen. Bepaalde producten zoals groenten en fruit, geneesmiddelen, pampers en andere producten voor intieme hygiënische bescherming en openbaar vervoer zouden tegen 0% worden belast. De verlaagde tarieven van 6% en 12% zullen verdwijnen ten gunste van één enkel tarief van 9%. De 6% btw op gas, elektriciteit, water en verwarming, een maatregel die onlangs door de regering een permanent karakter kreeg, blijft ongewijzigd. Het normale tarief blijft 21%.

De hervorming voorziet ook in de invoering van een minimumbelasting van 15% voor multinationals, maar dat is wat al voorzien is op Europees niveau, en mogelijk wereldwijd. De jaarlijkse belasting op effectenrekeningen zou dienen te verdubbelen van 0,15 tot 0,30%. Op bedrijfsniveau moet de hervorming het mogelijk maken dat een werknemer aandeelhouder wordt van zijn bedrijf.

Het ACLVB-standpunt over deze hervorming

Hoewel het positief is dat de regering eindelijk werkt aan een hervorming die het nettoloon van de werknemers moet verhogen, heeft de ACLVB een aantal punten van kritiek. Enerzijds worden uitkeringsgerechtigden uitgesloten van de verhoging van de belastingvrije som, terwijl zij voor een groot aantal basisproducten een verhoging van het btw-tarief van 6% naar 9% zullen moeten betalen. Een onrechtvaardige en onaanvaardbare maatregel. Anderzijds had de tegen 40% belaste inkomstenschijf moeten worden verruimd en niet de schijf van 45%. Dat lijkt ons billijker, omdat deze hervorming ook ten goede moet komen aan werknemers met een iets lager loon en hen meer moet stimuleren om te blijven werken.

Ten slotte wordt in het hervormingsvoorstel onvoldoende aandacht besteed aan inkomsten uit vermogen, hoewel de minister had aangekondigd dat hij "een billijke bijdrage" daarvan wilde invoeren.

Progressieve dual income tax

Sinds 2017 stellen we vanuit de ACLVB een eenvoudige, eerlijke, transparante en economisch neutrale oplossing voor: een Progressieve Dual Income Tax. Zoals we in het maartnummer van Vrijuit duidelijk maakten, houdt dit in dat inkomsten uit vermogen op dezelfde manier worden belast als inkomsten uit arbeid, op een progressieve manier.

Alleen de rijkste 10% van de Belgen zou meer belasting betalen, maar na 10 jaar zou dit bijna 6 miljard euro opleveren. Om de risico’s voor de leefbaarheid van de overheidsfinanciën tot een minimum te beperken, is een marge van 410 miljoen euro voorzien voor het geval de belastinginkomsten lager uitvallen dan geraamd. Ons voorstel is gunstig onthaald geweest door de OESO, die een belastinghervorming aanbeveelt die sterk op dit voorstel lijkt.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart