Een betere verdeling van de rijkdom

15/05/2024 - 13u

ACLVB grotendeels eens met aanbevelingen van Oxfam

De ngo Oxfam België voerde een onderzoek uit over 45 grote ondernemingen in België. De conclusies bevestigen dat onze eisen vanuit de Liberale Vakbond perfect inhaken op de huidige situatie en dringend moeten worden uitgevoerd!

Bedrijven dragen in grotere mate bij tot de inflatie dan werknemers. En toch zijn het de werknemers die de prijs betalen. Volgens de studie zijn de winstmarges van de Belgische bedrijven sterker gestegen dan in de buurlanden, terwijl onze lonen geblokkeerd worden door de loonnormwet van 1996. De herziening van deze wet is een eis die wij al jaren stellen. Aangezien het huidige interprofessioneel akkoord voorziet in een loonmarge van 0,0%, hebben wij besloten campagne te voeren voor een verhoging van de maaltijdcheque van 8 naar 10 euro, een ‘noodmaatregel’ die een positief effect zal hebben op de koopkracht van veel werknemers. Je vindt onze petitie hier: https://boostmaaltijdcheques.be/

Bovendien kent de Belgische overheid royale subsidies toe aan bedrijven die al “zeer winstgevend” zijn, aldus de ngo. Zoveel geld dat niet wordt doorgesluisd naar openbare diensten, waar het gebrek aan middelen tergend wordt gevoeld. Hoe vaak kwam de non-profitsector de afgelopen jaren al niet op straat in Brussel en elders om te ijveren voor een opwaardering van de banen in de sector, gezien het ernstige personeelstekort?

En dat is nog niet alles! Oxfam hekelt ook een “structurele ongelijkheid tussen degenen die een inkomen verdienen dankzij hun werk en degenen die uitsluitend een inkomen verdienen met hun investeringen”. We zijn het ermee eens dat inkomsten uit kapitaal in België te weinig belast wordt, in het bijzonder beursgenoteerde aandelen. Ook hier hebben we een voorstel gedaan voor een belastinghervorming waarbij inkomsten uit kapitaal meer worden belast, op een progressieve manier, wat het mogelijk zou maken om de belasting op inkomen uit arbeid te verlagen. Bekijk ons volledige rapport hier: https://www.aclvb.be/nl/naar-een-progressieve-dual-income-tax

Net als Oxfam roept ACLVB op tot een betere verdeling van de rijkdom en we hebben hiertoe voorstellen gedaan, waaronder de wijziging/opheffing van de wet van 1996 en een eerlijkere fiscaliteit, met een hogere belasting op inkomsten uit kapitaal. De Liberale Vakbond ondersteunt de invoering van een minimumbelasting van 25% voor multinationals. Ten slotte verwelkomt de ACLVB de recente goedkeuring van de Europese richtlijn over de zorgplicht, een wet waardoor beter strijd zal kunnen geleverd worden tegen misbruik door bedrijven en hun toeleveringsketen op het vlak van mensenrechtenschendingen en milieuvernietiging.

Ter herinnering: onze 10 voorstellen gebaseerd op onze sociaalliberale visie voor een welvarender, socialer en duurzamer België staan vervat in ons Memorandum, dat je hier kunt vinden: https://www.aclvb.be/nl/actueel/memorandum-2024

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart