banner-oeso-progressive-dual-tax.jpg

Inkomsten uit vermogen: OESO pleit opnieuw voor de invoering van progressief belastingsysteem

07/12/2023 - 10u

Vorig jaar heeft de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in het kader van haar tweejaarlijkse Economic Survey over België gepleit voor de invoering van een progressieve dual income tax, het voorstel dat door de ACLVB al sinds 2017 naar voor wordt geschoven. En dit jaar doet deze toonaangevende instelling dat opnieuw, zij het wat minder expliciet dan vorig jaar.

De OESO beveelt in het kader van de Economic Outlook aan België aan om “Progressieve belastingen toe te voegen aan alle vormen van inkomsten uit kapitaal en een meerwaardebelasting in te voeren, zodat er minder fiscale arbitrage mogelijk is”. Dit zou de verschillen wegwerken tussen verschillende vormen van inkomsten waardoor fiscale optimalisatie moeilijker wordt. Als we dit voorstel naast de concrete aanbeveling voor de invoering van een progressieve dual income tax van vorig jaar leggen, kunnen we er vanuit gaan dat de OESO nog steeds ons voorstel onderschrijft.

Even kort herhalen: bij onze progressieve dual income tax worden inkomens uit arbeid en inkomens uit vermogen afzonderlijk belast, met één systeem voor die uit arbeid en één systeem voor die uit vermogen. In tegenstelling tot bij een klassieke dual income tax gebeurt dat ook voor vermogensinkomsten aan de hand van progressieve tarieven, maar minder hoge en uiteenlopende dan bij inkomsten uit arbeid. Dit systeem moet het Belgische belastingsysteem tegelijk rechtvaardiger en effectiever maken, en zorgt voor een belangrijke verlaging van de lasten op arbeid langs werknemerszijde. Uit onze onderbouwde en realistische berekeningen blijkt dat de invoering van een progressieve dual income tax op kruissnelheid een verschuiving van de belastingen met bijna 6 miljard euro euro kan genereren. Dit moet ervoor zorgen dat werknemers tot € 112,5 euro meer per maand kunnen overhouden.

De ACLVB betreurt dan ook dat de regering De Croo er niet in geslaagd is om een fiscale hervorming door te voeren, ondanks de duidelijke aanbevelingen van internationale organisaties zoals de OESO. Wij hopen dat dit de eerste prioriteit wordt van de volgende federale regering na de verkiezingen van juni 2024. Een dergelijke hervorming is immers hoogst noodzakelijk:

  • België bekleedt opnieuw de koppositie in de OESO voor wat betreft de “net personal average tax rate”. Een alleenstaande werknemer staat 40,3 % van zijn brutoloon af, tegenover een OESO-gemiddelde van 24,6 %. Via de invoering van onze progressieve dual income tax, zou dat percentage met minstens 2,5 procentpunt afnemen.
  • Meer en meer werknemers ervaren moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen als gevolg van de hoge inflatie en het jarenlang uitblijven van reële loonstijgingen door het strikte kader van de wet van 1996. Dat zij dan nog eens zo’n groot deel van hun brutoloon moeten afstaan, zorgt begrijpelijk voor frustraties. Hoewel de ACLVB uiteraard het belang van voldoende belastinginkomsten en bijdragen aan de sociale zekerheid erkent, dringt een verschuiving van de fiscale lasten zich meer dan ooit op.
  • Wanneer werknemers netto meer overhouden, genereert dat ook belangrijke positieve economische effecten: de particuliere consumptie en bijgevolg de economische groei wordt ondersteund in deze onzekere economische tijden, en de werkgelegenheidsgraad zal toenemen omdat werken aantrekkelijker wordt.

Het is niet rechtvaardig dat meerwaarde op aandelen en reële huurinkomsten nog steeds niet belast worden in België, ondanks jaarlijkse aanbevelingen van onder meer het IMF, de OESO en de Europese Commissie. Nochtans bezitten slechts 9,8% van de Belgen beursgenoteerde aandelen en is ook het merendeel van de huurwoningen in het bezit van de 10% rijkste Belgen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart