Share/Save/Bookmark
27 februari 2012

Fiscale zijpoortjes bij BNP Paribas Fortis

Category:

Op dinsdag 28 februari 2012 vervolgt ACLVB haar acties om haar ongenoegen te uiten tegen de fiscale constructie die BNP PARIBAS FORTIS heeft uitgewerkt.

Na Luik, Charleroi wordt het personeel van Brussel uitgenodigd om hun ongenoegen te tonen met het verlies van 3 % van het vast loon in ruil voor een “pseudo” werkzekerheidsgarantie.

ACLVB doet een oproep aan allen die niet akkoord gaan met de inlevering van 3% van het vast loon in ruil voor een pseudo-werkzekerheidsgarantie :

Kom op 28 februari tussen 12 en 13 u. voor het Maraisgebouw uw ongenoegen tonen over de “bijdrage” van 3 % op uw vast loon. Kom ons steunen in onze strijd tegen deze constructie.

De inhoudingen op het vast loon, voortvloeiend uit “Initiatief 2014”, zijn begonnen.

Twee vakbonden hebben de overeenkomsten hieromtrent ondertekend. Jullie hebben allen, willens nillens, gekozen – of niet – voor wat u persoonlijk het voordeligste vond in het aangeboden cafetariaplan. Voor velen onder jullie blijkt de inlevering van 3 % echter een stap te ver (72 % volgens ons referendum).

Het wettelijk gebruik van de fiscale “incentives” , CAO 90, wagens : JA
Enkel ten voordele van de onderneming : NEEN !

Het is absoluut niet onze bedoeling om het cafetariaplan, waarvoor wij altijd hebben geijverd, in vraag te stellen maar wel om massief een systeem aan de kaak te stellen dat vast loon omzet naar variabel loon dat bovendien nog onderworpen kan worden aan mogelijke wetswijzigingen.

De directie heeft enkel aan deze fiscale voordelen gedacht wanneer het erop aan kwam om hiermee hun kosten te verlagen. Toen men ons deze voordelen “gratis” kon geven werden noch wagens aangeboden, noch CAO 90 toegepast…

Het lijkt ons onontbeerlijk dat de meerderheid van het personeel deze looninlevering van 3 % niet aanvaardt en zeker andere nieuwe maatregelen zal verwerpen om de cost/income verhouding te verminderen vanaf 2015.

Vergeet niet dat in de CAO van niet-ontslag het volgende vermeld staat :

De Directie neemt de verbintenis dat tot 2014 geen enkele collectieve loonsverlaging zal worden doorgevoerd voor de betrokken groep”

En daarna ?

Dus vanaf nu, zeg NEEN aan elk Initiatief 2015 of 2016 !

Er is heel wat gezegd geweest rond Initiatief 2014 … Soms zo onvolledig. Veel zaken zijn niet “zo duidelijk” uitgelegd. Enkele rechtzettingen lijken ons dan ook op hun plaats :

 • De werkzekerheid die wij ontvangen voor de inlevering van 3 % bestaat enkel uit een verhoging met 25 % van de normale opzegvergoeding en dan nog enkel in het geval van herstructurering ! Een werknemer met bvb. 24 jaar dienst bekomt zo een opzegvergoeding van 30 maanden in plaats van de normale 24 maanden die zouden betaald worden zonder werkzekerheid.
 • een (pseudo) tewerkstellingswaarborg ongeveer gelijkwaardig met Initiatief 2014 werd door de 3 vakbonden, ACLVB inbegrepen, ondertekend in 2008. Toen werd deze waarborg echter “gratis” gegeven, zonder inhouding van 3 % loon.
 • De verbintenis om niet te “outsourcen” (zie onderstaande tekst) gaat gepaard met heel wat voorwaarden en werd ook niet ondertekend door de verantwoordelijken van het moederbedrijf in Parijs ! Deze verklaring komt enkel van BNPP België terwijl de meeste “outsourcing” beslissingen genomen worden op groepsniveau.
  Naast de groepsprojecten inzake outsourcing, de in de OR reeds aangekondigde initiatieven en de aangekondigde plannen in Initiatief 2014 zijn er geen grootschalige initiatieven voorzien binnen het tijdsbestek van deze CAO”
 • De CAO 90 en andere fiscale voordelen zoals winstdeelneming werden door de overheid in het leven geroepen met het doel om de werknemers in de ondernemingen te motiveren door de koopkracht te verhogen. Vele Belgische ondernemingen maken gebruik van deze voordelen maar enkel BNP PARIBAS FORTIS eist dat haar personeelsleden dit voordeel terugbetalen aan de werkgever via de maandelijkse inlevering van 3 %. Op deze manier verhoogt BNPP Fortis haar winst door op een handige manier de fiscale voordelen, bestemd voor het personeel, naar zich toe te trekken. De belastingbetaler zal het verschil mogen bijleggen …
  Moesten alle ondernemingen dit voorbeeld volgen dan zouden de fiscale stimuli niet lang meer duren !
 • Wanneer men beweert dat, voor een individuele score 4, het individueel compartiment overgaat van 2 % naar 5,5 % dan is dit niet volledig correct. Het oude individueel compartiment (beïnvloed door de jaarlijkse evaluatie) vermindert van 2% naar 1 %. Hierbij voegt men dan de rest van de 13de maand nl. 4,5 % van het jaarlijks loon. Het gaat dus eigenlijk over een verlaging met 1 %. Herinner u dat onze 13de maand 7,5 % van ons jaarlijks loon vertegenwoordigt waarvan 3 % nu maandelijks wordt betaald en de overblijvende 4,5 % zullen betaald worden volgend jaar in april als ze niet gebruikt worden voor een wagen of een bonus pensionplan. Voortaan hebben we geen 13de maand meer in december.
 • In geval van wijzigingen aan het fiscaal regime moeten de vakbonden onderhandelen om een gelijkwaardig voordeel …of minder, te verkrijgen ! In geval van onenigheid zal de Directie weer schermen met de pseudo-werkzekerheid … Diegenen die denken dat BNPP-Fortis naar het oude systeem zal terugkeren en een kruis maken over de 50 miljoen euro besparingen per jaar is wel heel naïef …
 • We hebben in werkelijkheid geen enkele koopkrachtverhoging ontvangen van de Bank. Dankzij de stijging van de maaltijdcheque met 1 euro behouden we dezelfde netto-koopkracht. De overige banken hebben evenwel een reële verhoging van 200 euro netto ontvangen.

100.000 personen op straat voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid

07 oktober 2015

Meer dan 100 000 manifestanten stapten op 7 oktober door de Brusselse straten om van de regering...

Een rechtvaardige en redelijke taxshift. Het kan wel!

07 oktober 2015

De ACLVB had hoopvol uitgekeken naar de taxshift van de regering-Michel. Helaas ! Het resultaat...

Non-profitsector wil geen tax-shiftspoken maar echte jobs

02 oktober 2015

De federale regering besliste reeds in juli dat de non-profitsector een aandeel van 13,59 %...

Cat:

13de Congres EVV

29 september 2015

Het Europees Vakverbond organiseert van vandaag tot en met 2 oktober haar 13de congres onder het...

Koning Albertlaan 95 - 9000 GENT
Tel. 09-222.57.51
Fax 09-221.04.74
E-mail : aclvb (at) aclvb.be
ACLVB op Twitter : www.twitter.com/ACLVB
ACLVB op Google+ : +ACLVB
ACLVB op Facebook : www.facebook.com/ACLVB/

Taal: