20/10/2016
Veiligheid
Ieder individu heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, ook op de arbeidsplaats. Dit recht staat op gespannen voet met het controlerecht van de werkgever, dat volgt uit de gezagsrelatie met de werknemer.
290.22 KB
12/10/2016
Ondernemingsorganen
In deze brochure proberen we een aantal veel gehoorde clichés en vooroordelen te ontkrachten en dit vooral door ons te baseren op feiten. Want de beste manier om clichés en vooroordelen tegen te gaan, is kennis.
244.75 KB
04/10/2016
Ondernemingsorganen
De ondernemingsraad is in de eerste plaats een orgaan waarin de werknemersvertegenwoordigers door het ondernemingshoofd geïnformeerd en geraadpleegd worden.
497.18 KB
04/10/2016
Ondernemingsorganen
Deze brochure behandelt het KB van 3 mei 1999 en beschrijft systematisch de oprichting, de opdrachten, de werking en het huishoudelijk reglement van het Comité voor de Preventie en Bescherming op het Werk.
2.28 MB
22/09/2016
Statuut werknemer
De sociale partners van de NAR sloten een akkoord over de uitzendsector. Dit akkoord ging onder meer over de elektronische handtekening. In onderstaande folder vinden jullie meer informatie over de modaliteiten ervan.
158.4 KB
19/08/2016
Statuut werknemer
Deze brochure is bedoeld als praktische gids om een antwoord te bieden op de vele vragen die over het onderwerp uitzendarbeid binnenlopen. Als je een uitzendkracht bent of wil worden, helpt ze je al een heel eind vooruit.
598.25 KB
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart