11/01/2017
Ondernemingsorganen
Deze brochure behandelt het KB van 3 mei 1999 en beschrijft systematisch de oprichting, de opdrachten, de werking en het huishoudelijk reglement van het Comité voor de Preventie en Bescherming op het Werk.
419.92 KB
11/01/2017
Ondernemingsorganen
De ondernemingsraad is in de eerste plaats een orgaan waarin de werknemersvertegenwoordigers door het ondernemingshoofd geïnformeerd en geraadpleegd worden.
625.08 KB
10/11/2016
Loon
De werknemer die niet in staat is zijn werk te verrichten omdat hij ziek is of een ongeval heeft gehad in zijn privé-leven (dit geldt dus niet bij beroepsziekte of arbeidsongeval), kan gedurende een bepaalde periode aanspraak maken op gewaarborgd loon.
140.76 KB
10/11/2016
Vakantie/schorsing arbeid
De werknemers mogen principieel niet tewerkgesteld worden gedurende de 10 wettelijke feestdagen, maar wat als de feestdag vervangen moet worden omdat hij op een zondag valt of je toch moet werken tijdens een wettelijke feestdag ?
106.06 KB
10/11/2016
Vakantie/schorsing arbeid
Hevige regen heeft je huis onder water gezet, je kind wordt dringend opgenomen in het ziekenhuis, je schoonmoeder is van de trap gevallen… Als werknemer heb je recht op 10 dagen onbezoldigde afwezigheid voor dwingende redenen.
128 KB
20/10/2016
Veiligheid
Ieder individu heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, ook op de arbeidsplaats. Dit recht staat op gespannen voet met het controlerecht van de werkgever, dat volgt uit de gezagsrelatie met de werknemer.
290.22 KB
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart