24/03/2016
Vakantie/schorsing arbeid
De brochure Jaarlijkse Vakantie zet de voornaamste principes omtrent de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie uiteen. Eerst zal het toepassingsgebied van de wetgeving worden besproken. Daarna komt de duur van de vakantie aan bod. Ook het vakantiegeld zal onder de loep worden genomen.
710.41 KB
03/02/2016
Collectieve conflicten
Het doel van dit juridisch werkstuk is om de lezer een omstandig overzicht te geven over het ontstaan en de stand van zaken betreffende het stakingsrecht in de privésector in België. In een praktisch hoofdstuk worden de gevolgen van een staking op het individu besproken.
610.73 KB
27/01/2016
Fiscaliteit
De schalen van de bedrijfsvoorheffing worden voor de inkomsten betaald vanaf 1 januari 2016, vastgelegd in het KB van 16.12.2015. Voor het grootste gedeelte zijn de berekeningsregels ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. De bedragen worden wel geïndexeerd.
114.24 KB
16/12/2015
Ondernemingsorganen
Deze brochure geeft een overzicht van de bevoegdheden van de Ondernemingsraad (OR), het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en de Syndicale Delegatie (SD).
215.08 KB
04/12/2015
Werkloosheid
Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, vroeger brugpensioen), biedt een oudere ontslagen werknemer in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om naast zijn werkloosheidsuitkeringen tot aan zijn pensioen te genieten van een aanvullende vergoeding.
366.76 KB
17/11/2015
Ondernemingsorganen
Naast de bevoegdheden die deze comités reeds hadden en die zij integraal behouden, krijgen zij er belangrijke bevoegdheden bij.
338.84 KB
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart