ACLVB Internationaal: internationale organisaties

Op deze pagina:

  IVV

  Het Internationaal Vakverbond (IVV) vertegenwoordigt 168 miljoen werknemers verenigd in 304 syndicale organisaties verspreid over 154 landen.

  Het IVV werkt nauw samen met de Internationale Arbeidsorganisatie en heeft een consultatief statuut bij de Economische en Sociale Raad bij de Verenigde Naties en gespecialiseerde organisaties als UNESCO, FAO... Het IVV onderhoudt contacten met het IMF, de Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie.

  Het IVV organiseert en coördineert campagnes rond thema's als :

  • het respecteren en de verdediging van vakbonds- en werknemersrechten
  • het uitroeien van dwang- en kinderarbeid
  • de promotie van gelijke kansen voor werkende vrouwen
  • het milieu
  • vormingsprogramma's voor syndicalisten over de hele wereld
  • het aanmoedigen van de organisatie van jonge werknemers
  • het zenden van missies om de situatie van vakbonden in verschillende landen te onderzoeken
    

  Voor meer informatie kan u het IVV contacteren op volgend adres

  ITUC
  Koning Albert II-laan 5 bus 1
  1210 BRUSSEL
  Tel.   02-224.02.11
  Fax   02-201.58.15
  E-mail : info@ituc-csi.org
  Website : www.ituc-csi.org


  EVV

  Het Europees Vakverbond (EVV) werd opgericht in 1973 om een tegengewicht te vormen van vakbondszijde tegen de economische krachten van de Europese integratie. Na de omwentelingen in Centraal- en Oost-Europa zijn een groot aantal nieuwe vakbonden aangesloten.

  Op dit ogenblik zijn 76 nationale vakbonden uit 35 landen en 11 Europese vakcentrales lid van het EVV. Zij vertegenwoordigen 60 miljoen werknemers. Andere vakbondsstructuren zoals Eurocadres (het Europees verbond van kaderpersoneel) en EFREP/FERPA (de Europese federatie van oudere en gepensioneerde personen) zijn actief onder auspiciën van het EVV. Daarenboven coördineert het EVV de activiteiten van 39 interregionale vakverbonden. Zij organiseren de vakbondssamenwerking over de grenzen heen.

  Het EVV is erkend door de Europese Unie, de Raad van Europa en EFTA als de enige multisectorale vakvereniging op Europees niveau.
   

  Voor meer informatie kan u terecht op volgend adres

  European Trade Union Confederation
  Koning Albert II-laan 5
  1210 Brussel
  Tel.    02-224.04.11
  Fax    02-224.04.54 of 02-224.04.55
  E-mail : etuc@etuc.org
  Website : www.etuc.org


  Internationale Sectorfederaties

  De ACLVB is aangesloten bij een aantal internationale sectorfederaties die deel uitmaken van het EVV of het IVVV. Hieronder vindt u een onverzicht :

  • FEM (Fédération Européenne des Métallurgistes)
   EMF (European Metalworkers Federation)
   Europese federatie van metaalbewerkers
   Website : www.emf-fem.org E-mail : emf@emf-fem.org
  • Fédération Européenne des Syndicats des mines, de la chimie et de l'énergie
   EMCEF (European Mine, Chemical and Energy Workers' Federation
   Europese federatie voor de Mijnen, de Chemie en de Energie
   Website : www.emcef.org E-mail : info@emcef.org
  • Fédération Syndicale Européenne pour les secteurs de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Hôtellerie
   EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism)
   Europese federatie voor de voeding, landbouw en het toerisme
   Website : www.effat.org E-mail : effat@effat.org
  • FSE:THC (Fédération Syndicale Européenne du Textile, de l'Habillement et du Cuir)
   ETUF: TCL (European Trade Union Federation: Textile, Clothing and Leather)
   Europese syndicale federatie: textiel, kleding en leerlooierij
  • Réseau syndical international - Europe Uni-Europa (Union Network International - Europa) -- Internationaal vakbondsnetwerk-Europa
   Website : www.union-network.org E-mail : contact@union-network.org
  • FETBB (Fédération Européenne des travailleurs du Bâtiment et du Bois)
   FBWW (European Federation of Building and Woodworkers)
   Europese federatie voor de bouw en het hout
   Website : www.efbww.org E-mail : info@efbh.be
  • Fédération Européenne des travailleurs des transports
   ETF (European Transport Workers' Federation)
   Europese transportfederatie
   Website : www.itf.org.uk/itfweb/etf/be/enewsindex.htm E-mail : etf@etf-europe.org
  • FSESP (Fédération Syndicale Européenne des Services Publics)
   EPSU (European Federation of Public Service Unions)
   Europese federatie voor de publieke diensten
   Website : www.epsu.org E-mail : epsu@epsu.org
  • Conseil des Cadres Européens EUROCADRES
   (Council of European Professional and Managerial Staff)
   Europese organisatie van kaderpersoneel
   Website : www.eurocadres.eu E-mail : secretariat@eurocadres.eu

  Trade Union Advisory Committee

  De Liberale Vakbond neemt deel aan de werkzaamheden van het Trade Union Advisory Committee. TUAC treedt als tussenschakel op tussen vakbonden en de OESO. TUAC vond zijn oorsprong als adviserend orgaan ten tijde van het Marshall Plan. De rol van TUAC heeft zich naderhand aangepast aan de veranderende rol van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

  TUAC's huidige rol is ervoor te zorgen dat er een effectieve sociale dimensie is in de wereldeconomie. De organisatie tracht dat waar te maken door regelmatig overleg met het secretariaat, de diverse comité's en de regeringen van de lidstaten van de OESO. TUAC coördineert en vertegenwoordigt de visie van de vakbonden in de geïdustrialiseerde wereld.

  TUAC vertegenwoordigt 55 nationale vakbonden, goed voor 70 miljoen werknemers, in de 29 OESO-landen.
   

  Meer informatie over TUAC kan u vinden op volgend adres

  TUAC - OECD
  26, Avenue de la Grande-Armée
  75017 Paris, France
  Tel. 01 47 63 42 63 - Fax 01 47 54 98 28
  E-mail : tuac@tuac.org
  Website : www.tuac.org


  Internationale Arbeidsorganisatie

  De ACLVB maakt deel uit van de Belgische delegatie op de conferenties van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De IAO werd opgericht in 1919 en groepeert de regeringen, werkgevers en werknemers uit 174 lidstaten. Doel is een gezamelijk front te vormen voor de vooruitgang van de sociale bescherming en de verbetering, in gans de wereld, van de levens- en werkomstadigheden. Het Internationaal Arbeidsbureau in Genève vormt het permanent secretariaat van de organisatie.
   

  Voor meer informatie over de IAO kan u terecht bij

  OIT Bureau de l'Information publique du BIT
  CH-1211
  Genève 22, Suisse
  Website : www.ilo.org

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart