Begrotingscontrole

Op deze pagina:

  Regering Michel legt schaamteloos opnieuw de lasten bij werknemers en sociaal verzekerden

  De Liberale Vakbond is enorm teleurgesteld in de uitkomst van deze begrotingscontrole. Werknemers en sociaal verzekerden zijn opnieuw de dupe van sociaal onrechtvaardige besparingen. Bovendien stelt de regering een aantal ingrijpende maatregelen voor zonder voorafgaand sociaal overleg.
   

  Opnieuw besparingen

  In totaal heeft de regering Michel ongeveer € 1,6 miljard gezocht en gevonden. Het geld komt naast extra inkomsten, vooral van besparingen. De belangrijkste besparingen, op het gebied van werk en sociale zaken, zijn:

  • Gemotiveerd tijdskrediet: verstrengde controle op het motief (bijvoorbeeld om te zorgen voor een ziek familielid). De regering denkt blijkbaar het grote geld eerder te vinden bij werknemers dan bij belastingfraudeurs.
  • Tijdelijke werkloosheid: enkel wie recht heeft op een gewone werkloosheidsuitkering, zal nog recht hebben op tijdelijke werkloosheid. Jongeren die pas aan de slag zijn, kunnen hierdoor uit de boot vallen.
  • Re-integratie langdurig zieken: na één maand arbeidsongeschiktheid, zou men een vragenlijst toegestuurd krijgen. Na zes maanden zou opnieuw een gesprek plaatsvinden. Iemand die onvoldoende meewerkt, zou een deel van de uitkering verliezen. De werkgever zou in de toekomst langer dan één maand mee instaan voor een deel van de uitkering.
  • Ambtenarenpensioen: Voor de berekening van het pensioen zouden de studiejaren, het medisch pensioen en de tantièmes gefaseerd afgeschaft worden.
    

  Ingrijpende plannen op het vlak van ‘werkbaar, wendbaar werk'

  Minister Peeters maakte gebruik van de begrotingscontrole om een ingrijpend plan voor te stellen, in het kader van ‘werkbaar wendbaar werk’:

  Voor alle bedrijven vanaf 2017

  • Afschaffing 38-uren week: annualisering (berekening op jaarbasis) van de gemiddelde arbeidstijd; optrekking interne grens overuren tot 143.
  • Bijkomend krediet van 100 overuren per werknemer kan uitbetaald worden of op een ‘loopbaanrekening’ gezet worden. De sector zou dit zelfs kunnen verhogen tot 360 uren.
  • Omvorming van de 1,9% opleidingsinspanning tot een doelstelling van 5 dagen vorming per jaar. Deze doelstelling voor de werkgever moet stapsgewijs gehaald worden. Voor KMO’s gelden bovendien aparte regels.
  • Wettelijk kader voor occasioneel telewerk.

  Sectoren (en bedrijven) zouden in de periode 2017-2018 kunnen onderhandelen over volgende zaken

  • Verregaandere afwijkingen op de arbeidsduur (o.a. sprake van veralgemening plus-minus conto, 11u/dag, 50u/week,…)
  • Invoering van een uitzendovereenkomst voor onbepaalde duur
  • Hervorming stelsel van de werkgeversgroeperingen
  • Vereenvoudiging van deeltijdse arbeid
  • Loopbaansparen: mogelijkheid voorzien om vakantie, overuren op te sparen
  • Glijdende uurroosters
  • Mogelijkheid om verlofdagen te schenken aan collega’s

  Reactie ACLVB

  Deze begrotingscontrole is een gemiste kans. Besparingen worden opnieuw bij werknemers en sociaal verzekerden gelegd. Nieuwe taksen worden absoluut niet gedragen door de sterkste schouders. Zo zou de verhoging van accijnzen op diesel en tabak twee maal zoveel moeten opleveren dan nieuwe inkomsten via off-shore bedrijven (panama-papers). De regering doet nauwelijks inspanningen om de groep met de sterkste schouders te laten bijdragen.

  Nog verontrustender is dat de sociale agenda voor 2017-2018 al lijkt vast te liggen. FLEXIBILITEIT is het nieuwe modewoord van de regering en werkgevers. Zo dreigen werknemers een speelbal te worden en werkgevers worden eens te meer bediend op hun wenken. Deze zogenaamde modernisering van het arbeidsrecht is geen resultaat van duurzaam sociaal overleg, maar eerder een eenzijdig opgelegd sociaal dictaat.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart