Combinatie werk-gezin

Op deze pagina:

  De ACLVB vraagt dat werknemers hun werk naar behoren kunnen combineren met de zorg en tijd voor hun gezin en familie

  We hebben er mee voor gezorgd dat in wetten en CAO’s al heel wat rechten vastgelegd zijn. Denk maar aan tijdskrediet, zorgverlof, ouderschapsverlof, enz…

  Met betrekking tot de sociaal-economische hervormingen die de regering thans doorvoert, zegt de minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet in haar beleidsnota dat die niet mogen leiden tot een indirecte discriminatie van de vrouwen en dit zowel met betrekking tot hun positie op de arbeidsmarkt als met betrekking tot de combinatie van  werk en gezinstaken.
  Niets is minder waar!

  De regering sleutelt heel erg aan het stelsel van het tijdskrediet. En treft dus vooral de vrouwen omdat ze er meer gebruik van maken dan mannen.
  De combinatie van de beroeps- en gezinsarbeid stond de laatste decennia nadrukkelijk in de politieke en wetenschappelijke aandacht. Vrouwen zijn massaal toegetreden op de arbeidsmarkt.

  Het leven van individuen en gezinnen, de organisatie en het management van bedrijven maar ook de mobiliteit, de dienstverlening en het overheidsbeleid zijn heel wat veranderd. Minder werken is een trend. Als verklarende factoren daarvoor gelden de toename van de mogelijkheden om minder te werken en het feit dat men hiervan ook beter op de hoogte is. Er is een groter bewustzijn bij jonge gezinnen – en ook bij jonge vaders – waardoor deze ook onderbrekingen inlassen in hun loopbaan.

  Veel aandacht gaat uit naar de feitelijke verdeling van de gezinsarbeid tussen partners en anderzijds naar overheidsmaatregelen die de arbeidsdeelname faciliteren en de combinatiedruk verlichten.

  De overheid doet dit ondermeer door de gezinszorg extern te ondersteunen via kinderopvang en betaalbare huishoudelijke hulp maar ook door allerlei verlofmaatregelen om tijdelijk de arbeidsmarkt-activiteiten geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor gezinsarbeid.

  De regering dreigt deze verworvenheden terug af te bouwen.
  De ACLVB zal dit nooit zomaar laten gebeuren!

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart