Contactformulier loopbaanconsulenten

Velden met een (*) zijn verplicht in te vullen.

Beschrijf heel kort (max 10 woorden) welk soort vraag je hebt (Solliciteren, werken met de website van VDAB, Opleiding, Re-integratie na langdurige ziekte, Pesten op het werk, Werkbaar werk, Werkplekleren, ... ... )
Wij ontvangen voor onze werking middelen van de overheid.  Om het gebruik van deze middelen te verantwoorden dienen wij uw persoonsgegevens door te geven aan het ESF. De gegevens van sommige deelnemers aan de infosessie “Aan de slag met VDAB.be” worden daarnaast ook overgemaakt aan de VDAB. De VDAB verbindt zich ertoe geen gegevens met betrekking tot lidmaatschap van een vakbond te registreren. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en bewaard door de vzw Keerpunt met als doel haar werking te evalueren. Dit gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U heeft het recht om deze gegevens te raadplegen en te laten corrigeren. Enkel voor leden van de ACLVB: eventuele foutieve of ontbrekende contactgegevens in uw ACLVB-dossier kunnen aangevuld of gecorrigeerd worden, tenzij u uitdrukkelijk vraagt om dit niet te doen. Verdere uitleg kan u krijgen bij uw consulent of op www.ACLVB.be/privacyverklaring. 
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart