23/05/2018
Infoavond

Comé organiseert in samenwerking met de Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen een infosessie rond de nieuwe re-integratiewetgeving. Deze infosessie gaat uitgebreid in op het re-integratietraject voor werknemers en werklozen, de deeltijdse werkhervatting, de impact op de ziekte-uitkering en de rol van het ziekenfonds en andere actoren.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart