10/10/2019
Infoavond

De Interregionale vakbondsraad (IVR) Schelde Kempen organiseert in het Cultuurhuis De
Warande te Turnhout een informatie voormiddag over pensioenen. Pensioenen zijn veel in
beweging. Leeftijden om met pensioen te gaan verschuiven. Ook de voorwaarden om met
pensioen te kunnen gaan veranderen daarbij. Steeds vaker komt het voor dat een grensar-
beider op de pensioenleeftijd zijn of haar in meerdere landen opgebouwd pensioen niet
tegelijkertijd kan opnemen. Zijn daar oplossingen voor?

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart