Loon- & arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Loon- en arbeidsvoorwaarden

  Op uw arbeidsovereenkomst of uw loonbriefje heeft u een RSZ-nummer dat begint met het voorvoegsel 085 en uw bedrijf ressorteert onder Paritaire Commissie 140.01.

  Hieronder vindt u de belangrijkste sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden voor werknemers van de Paritaire Commissie 140.01, Commissie voor autobussen en autocars.

  Uw Paritaire Commissie is een belangrijk orgaan, want op dit niveau worden voor uw sector minimumlonen en minimale arbeidsvoorwaarden vastgelegd in de vorm van cao's.

  Onze website heeft tot doel enkele regels aan te reiken die van toepassing zijn op uw sector. Meer informatie nodig? Neem contact op met uw ACLVB-afgevaardigde of bestendig secretaris.

  Houd er rekening mee dat bedrijfsovereenkomsten gunstiger voorwaarden kunnen bieden. In dat geval zijn uiteraard deze gunstigere voorwaarden van toepassing..

  Loon

  Hieronder vindt u de minimumuurlonen van de verschillende werknemerscategorieën in het PC 140.01.

  Opgelet! Als er binnen uw bedrijf andere lonen gelden, dan moeten die hoger zijn dan de sectorale uurlonen.

  1. Opérateur de Transport en Wallonie (O.T.W. - TEC) - Geregeld Vervoer Schaallonen op 01/01/2020
  2. Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) - Geregeld Vervoer - Schaallonen op 01/10/2018
  3. Speciale autobusdiensten - Bijzonder geregeld vervoer - Schaallonen op 01/11/2018
  4. Autocardiensten - Ongeregeld vervoer - Schaallonen op 01/10/2020
  5. Garagepersoneel - Schaallonen op 01/02/2021

  Premies en voordelen

  Eindejaarspremie :

  Sinds 1991 kent het sociaal fonds een voorschot op de eindejaarspremie toe aan de werknemers die er recht op hebben. Het dossier moet worden ingevuld en het is de werkgever die het Sociaal Fonds van de betrokken arbeiders informeert. De netto eindejaarspremie hangt af van uw gezinssituatie.

  Sectoren Brutobedragen
  Reguliere diensten (VVM - DE LIJN) 2.859,17 EUR
  Reguliere diensten (OTW - TEC 2.636,58 EUR
  Gespecialiseerde reguliere diensten 2.124,59 EUR
  Occasionele diensten 2.124,59 EUR
  Garagepersoneel Uurloon van december  2019 x 38 x 52 : 12

  Medio december betaalt het sociaal fonds een netto voorschot. Het bedrag wordt rechtstreeks op uw bankrekening gestort als het correct is. De eindejaarspremie wordt in december of januari uitbetaald.

  Het feit van opzegging brengt het verlies van het recht op de eindejaarspremie met zich mee, als u op 31-12-2019 niet meer in dienst bent.

  Bij ontslag wegens ernstige reden verliest de werknemer het recht op de eindejaarspremie.

  Vertrekpremie

  Als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, heb je recht op een vertrekpremie van 74,37 euro. Deze wordt tegelijk met de laatste opgave van de loonpremie uitbetaald.

  Vanaf de leeftijd van 50 jaar zullen werknemers die worden ontslagen omdat hun medisch selectieattest is geweigerd, een premie van 49,58 EUR ontvangen.

   

  IVergoeding voor nachtwerk

  Sectoren Premie / Uur
  Reguliere diensten (VVM) – 20u.00 tot 06u.00  1,53 EUR
  Reguliere diensten (OTW - TEC) – 20u.00 tot 06u.00  1,53 EUR
  Gespecialiseerde reguliere diensten – 22u.00 tot 06u.00  1,0110 EUR

  Vergoeding voor werken op zaterdagen, zondagen en feestdagen

  Sectoren zaterdag Zondag / feestdagen
  Reguliere diensten (VVM) + 25%  + 100%
  Reguliere diensten (OTW - TEC) + 10% + 100%
  Gespecialiseerde reguliere diensten   / + 100%
  Occasionele diensten / 110.09 EUR/ dag

  Voor occasionele diensten heeft de premie betrekking op de dagen van compensatie voor op zondag verrichte werkzaamheden die niet binnen zes dagen worden gerecupereerd, evenals de dagen van compensatie voor feestdagen.

  Economische werkloosheid, Ziekte, Arbeidsongeval, Educatief verlof, Permanente vorming

  Sectoren Uurloon
  Occasionele diensten 14,4413 EUR

  Anciënniteitspremie

  Sectoren 25 jaar in de sector 35 jaar in de sector
  Reguliere diensten (OTW - TEC) 200 EUR 375 EUR
    10 jaar in dezelfde onderneming  
  Occasionele diensten 2,15 EUR / Prestatie  

  ARAB Vergoedingen

  Sectoren

  chauffeurs in dienst vóór 01.07.2008 (bedrag per kwartaal)

  chauffeurs in dienst vanaf 01.07.2008 (bedrag per maand)
  Reguliere diensten (VVM) 173,48 EUR 57,83 EUR 
  Reguliere diensten (OTW - TEC)

  273,18 EUR

  2,75 EUR (bedrag per dag) 

  91,06 EUR
    Chauffeurs in dienst vóór 01.07.2008 (bedrag per kwartaal) chauffeurs in dienst vóór 01.07.2008 (bedrag per kwartaal)
  Gespecialiseerde reguliere diensten  
    meer dan 25u / week max. 25/38
  vanaf 6 dagen daadwerkelijke prestaties 126,37€/maand 115,55€/maand
  tot 5 dagen daadwerkelijke prestaties 6,94€/dag 6,35/dag
    meer dan 25u / week max. 25/38
  vanaf 10 dagen daadwerkelijke prestaties   126,37€/maand 115,55€/maand
  tot 9 dagen daadwerkelijke prestaties 6,94€/dag 6,35€/dag

  Dag inactiviteit in het buitenland

  Occasionele diensten Prime d'absence ARAB
  inactiviteitsdag 90,63 EUR / dag
  Service tot 6 uur 90,63 EUR/ dag 1, 61 EUR/ uur

  Gescheiden diensten

  Sectoren Bedragen
  Gespecialiseerde reguliere diensten  1 EUR / dag
  Reguliere diensten (VVM)  
  Reguliere diensten (OTW - TEC)  

  Overschrijding van de diensttijd - 

   

  Sectoren Bedragen
  Reguliere diensten (VVM) + 25 %
  Occasionele diensten 13,14 EUR per uur. (zondag, feestdag en compensatiedagen 17,52 EUR per uur).

  Onderbroken diensten

  Sectoren Bedragen
  Reguliere diensten (VVM) 3,01 EUR
  Reguliere diensten (OTW - TEC)  
  Gespecialiseerde reguliere diensten   

  Maandelijkse toelage

  Sectoren Bedragen
  Reguliere diensten (VVM) 147,84 EUR
  Reguliere diensten (OTW - TEC) 104,47 EUR

  Onvoorziene prestaties

  Sectoren Bedragen
  Reguliere diensten (VVM) + 25 %
  Reguliere diensten (OTW - TEC)  
  pecialiseerde reguliere diensten    

  Kledijvergoeding

  De kledingvergoeding voor rijdend personeel in de uitbestede sector van het reguliere vervoer wordt verhoogd tot 26,88 EUR / jaar. De vergoeding wordt in juli betaald. De kledingmassa wordt uitgebreid met de volgende kleding: sjaal, muts, thermisch ondergoed (2 stuks) en fleece.

  Reguliere diensten (OTW - TEC): Vanaf 01/06/07 wordt de maandelijkse kledingvergoeding verhoogd tot 8,05 EUR / maand

  Reguliere diensten (VVM): Vanaf 01/01/14 wordt de maandelijkse kledingtoeslag verhoogd tot 8,05 euro / maand..

  Ecocheques 

  Onderstaande sub-sectoren hebben onder specifieke voorwaarden recht op ecocheques.

  Sectoren Eenmalig Herhaaldelijk
  Reguliere diensten (VVM)   210 EUR
  Reguliere diensten (OTW - TEC) in 2019  
  Gespecialiseerde reguliere diensten    125 EUR
  Occasionele diensten   125 EUR

   

  Cadeaucheque

  Sectoren Herhaaldelijk
  Reguliere diensten (VVM) - Rijdend personeel 35 EUR (in januari)
  Reguliere diensten (OTW - TEC) - Rijdend personeel 27 EUR (in december)

   

  maaltijdchèque:

  Sectoren Herhaaldelijk
  Reguliere diensten (VVM) 4,72 EUR (Werkgeversbijdrage: 3,63 EUR)

  Autogrill Bus Club Card: 

  Occasionele diensten: chauffeurs hebben recht op een gratis maaltijd (ontbijt, middag, avond of koffie / gebak) en extra voordelen op vertoon van deze kaart wanneer een bestelling van minstens twintig passagiers wordt gedaan in het AC-restaurant, Carestel of Autogrill.

  Verplaatsingsonkosten - Mobiliteit

  Fietsvergoeding

  Sectoren Herhaaldelijk
  Reguliere diensten (VVM) 0.21 EUR/KM < 1 km met de fiets enkel traject (woonplaats-werkplaats) 

  Parkeerpremie

  Sectoren

  Bedragen

  Reguliere diensten (VVM)

   

  Reguliere diensten (OTW - TEC)

  de parkeerpremie wordt berekend op basis van het uurloon plus de 100% toeslag voor werk op zon- en feestdagen

  Gespecialiseerde reguliere diensten  

  De parkeerpremie is gelijk aan het voor een periode van 15' toegekende loon, vermeerderd met een aantal minuten gelijk aan de helft van de totale parkeertijd.

  Bijv. Parkeren: 3u00'- bezoldigde tijd: 15' + (3u00 ': 2) = 2u05

  Verplaatsing met een ander voertuig

  Occasionele diensten

  Loon per dag

  Verplaatsing van meer dan 6 uur

  90,63 EUR

  Verplaatsing van minder dan 6 uur

  66,83 EUR

  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

  Ziekte

  Arbeidsongeschiktheidrente

  Reguliere OTW-diensten: in het geval van economische invaliditeit als gevolg van een ziekte of een ongeval in het privéleven.

  Vergoeding bij definitieve intrekking van het medisch selectieattest

  Het sociaal fonds kent de arbeiders van PC 140.01 een verzekering toe: het omvat een enkele vergoeding van 8.000 EUR (bruto). Let op, vanaf 56 jaar wordt een afname van 20% per jaar verwacht.

  Ditzelfde voordeel wordt toegekend aan de families van slachtoffers van een dodelijk ongeval in het raam van hun privéleven.

  Hospitalisatieverzekering

  Je hebt recht op een hospitalisatieverzekering, geldig overal ter wereld met een derdebetalingssysteem, dankzij het Sociaal Bus & Car Fonds als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

  • alle arbeiders die onder Paritaire Commissie 140.01 vallen;
  • alle arbeiders met een anciënniteit van minimaal 6 maanden in de sector en die gedurende deze 6 maanden 50 dagen dienst of gelijkgestelde dagen hebben verricht;
  • alle arbeiders die in het voorgaande kalenderjaar ten minste 100 dagen of gelijkgestelde dagen hebben gewerkt, tenzij dit kalenderjaar het aansluitingsjaar is.

  De verzekering biedt:

  • onbeperkte vergoeding van medische kosten zonder eigen risico bij ziekenhuisopname in een kamer voor 2 of meer personen. Houd er rekening mee dat de kosten voor een eenpersoonskamer niet worden vergoed.
  • onbeperkte vergoeding van ambulante kosten voor een periode van maximaal 2 maanden voor de ziekenhuisopnameduur en 6 maanden na de ziekenhuisopnameduur. Dankzij de extra waarborg 'ernstige ziekten' worden ook de ambulante medische kosten voor de behandeling van de 31 ernstige ziekten vergoed. Deze waarborg "ernstige ziekten" legt echter een franchise op van € 75 per lid per jaar evenals een jaarlijks vergoedingsplafond van € 2.500.
  • een preferentieel tarief voor gezinsleden van de arbeider onder dezelfde verzekeringsvoorwaarden. De premie voor een volwassen partner bedraagt ​​€ 152,56 per jaar en voor kinderen die recht hebben op kinderbijslag € 61,02 per kind / jaar. Aansluiting van het gezin is uiteraard optioneel.

  Het verzekeringsbeheer wordt toevertrouwd aan de verzekeringsmaatschappij AG Insurance nv.

  Psychologische hulp

  Als je een trauma hebt opgelopen na een verkeersongeval, agressie, aanval, stress, ... er is sinds 2020 hulp, trauma-info, die je kunt bellen: 0800.11.0.11 of www.onze-zero-onze.be

  Verloven

  Klein verlet

  Het geadopteerde kind of het erkende natuurlijke kind wordt gelijkgesteld met het legitieme of legitieme kind.

   

  Reguliere diensten

  Occasionele diensten

  Gespecialiseerde reguliere diensten

  Huwelijk van de werknemer

  3 werkdagen in de week waarin het evenement plaatsvindt of in de volgende week

  3 werkdagen in de week waarin het evenement plaatsvindt of in de volgende week

  3 werkdagen in de week waarin het evenement plaatsvindt of in de volgende week

  Huwelijk van een kind van de werknemer of zijn echtgenote, een broer, een zus, een schoonbroer, een schoonzus, de tweede vrouw van de vader, een kleinkind van de werknemer .

  De dag van de bruiloft.

  De werknemer kan kiezen tussen de dag van het burgerlijk huwelijk of die van het religieus huwelijk.

  De dag van de bruiloft.

  De werknemer kan kiezen tussen de dag van het burgerlijk huwelijk of die van het religieus huwelijk.

  De dag van de bruiloft.

  De werknemer kan kiezen tussen de dag van het burgerlijk huwelijk of die van het religieus huwelijk.

  Wijding of toegtreding tot het klooster van een kind van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e), een broer, een zuster, een schoonbroer of een schoonzus van de werknemer.

  De dag van de plechtigheid.

  De dag van de plechtigheid.

  De dag van de plechtigheid.

  De geboorte van een kind van de werknemer wiens afkomst naar hem is gericht - vaderschapsverlof.

  10 dagen te kiezen door de werknemer in een periode van 4 maanden vanaf de dag van bevalling.

  10 dagen te kiezen door de werknemer in een periode van 4 maanden vanaf de dag van bevalling.

  10 dagen te kiezen door de werknemer in een periode van 4 maanden vanaf de dag van bevalling.

  Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, een kind van de werker of haar echtgenoot, de vader, de moeder, de stiefvader, de tweede echtgenoot van de moeder, de stiefmoeder, de tweede vrouw van de vader van de werknemer.

  3 dagen te kiezen door de werknemer in de periode die begint op de dag van overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis.

  3 dagen te kiezen door de werknemer in de periode die begint op de dag van overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis.

  3 dagen te kiezen door de werknemer in de periode die begint op de dag van overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis.

  Overlijden broer, zus, schoonbroer, schoonzus, grootvader, grootmoeder, kleinkind, overgrootmoeder , een overgrootvader, een achterkleinkind, een schoonzoon of een schoondochter die bij de wernemer woont. De schoonbroer, de schoonzus, de grootvader en de grootmoeder van de echtgenoot van de werknemer worden gelijkgesteld met de schoonbroer, de schoonzus, de grootvader en de grootvader -moeder van de werknemer

  2 dagen te kiezen door de werknemer in de periode die begint op de dag van overlijden en eindigt op de dag van begrafenis.

  2 dagen te kiezen door de werknemer in de periode die begint op de dag van overlijden en eindigt op de dag van begrafenis.

  2 dagen te kiezen door de werknemer in de periode die begint op de dag van overlijden en eindigt op de dag van begrafenis.

  Overlijden broer, zus, schoonbroer, schoonzus, grootvader, grootmoeder, kleinkind, overgrootvader , een overgrootmoeder, een achterkleinkind, een schoonzoon of een schoondochter die niet bij de werknemer woont. De schoonbroer, de schoonzus, de grootvader en de grootmoeder van de echtgenoot van de werknemer worden gelijkgesteld met de schoonbroer, de schoonzus, de grootvader en de grootvader -moeder van de werknemer.

  De dag van de begrafenis

  De dag van de begrafenis

  De dag van de begrafenis

  Plechtige communie van een kind van de werknemer of zijn echtgenoot/echtgenote

  1 effectieve dag te kiezen door de werknemer de dag voor of de dag na de plechtigheid, als deze plaatsvindt op een normale dag van inactiviteit, op een zondag of op een feestdag

  1 effectieve dag te kiezen door de werknemer de dag voor of de dag na de plechtigheid, als deze plaatsvindt op een normale dag van inactiviteit, op een zondag of op een feestdag

  1 effectieve dag te kiezen door de werknemer de dag voor of de dag na de plechtigheid, als deze plaatsvindt op een normale dag van inactiviteit, op een zondag of op een feestdag

  Deelname aan de vergadering van een familieraad bijeengeroepen door de vrederechter.

  De benodigde tijd met een maximum van één dag.

  De benodigde tijd met een maximum van één dag.

  De benodigde tijd met een maximum van één dag.

  Deelname van een kind van de werknemer of zijn echtgeno (o) t (e) aan de viering van "lekenjongeren" waar die wordt georganiseerd.

  1 effectieve dag te kiezen door de werknemer de dag voor of de dag na de plechtigheid, als deze plaatsvindt op een normale dag van inactiviteit, op een zondag of op een feestdag

  1 effectieve dag te kiezen door de werknemer de dag voor of de dag na de plechtigheid, als deze plaatsvindt op een normale dag van inactiviteit, op een zondag of op een feestdag

  1 effectieve dag te kiezen door de werknemer de dag voor of de dag na de plechtigheid, als deze plaatsvindt op een normale dag van inactiviteit, op een zondag of op een feestdag

  Deelname aan een jury, dagvaarding als getuige voor de rechtbank of persoonlijk optreden opgedragen door de arbeidsrechtbank

  De benodigde tijd met een maximum van vijf dagen.

  De benodigde tijd met een maximum van vijf dagen.

  De benodigde tijd met een maximum van vijf dagen.

  Uitoefening van de functie van bijzitter van een hoofdkantoor of een enkel stembureau tijdens parlements-, provinciale en gemeenteraadsverkiezingen

  De benodigde tijd.

  De benodigde tijd.

  De benodigde tijd

  Uitoefening van de functie van bijzitter van een van de belangrijkste stembureaus tijdens de verkiezing van het Europees Parlement

  de benodigde tijd met een maximum van vijf dagen

  de benodigde tijd met een maximum van vijf dagen

  de benodigde tijd met een maximum van vijf dagen

  Uitoefening van de functie van assessor van een hoofdtelbureau bij parlements-, provinciale of gemeenteraadsverkiezingen

  de benodigde tijd met een maximum van vijf dagen

  de benodigde tijd met een maximum van vijf dagen

  de benodigde tijd met een maximum van vijf dagen

  Verplaatsing van de werknemer op voorwaarde dat er sprake is van een effectieve verandering van woonplaats en dit eenmaal per jaar

  1 werkdag

  1 werkdag

  1 werkdag

  Wettelijke adoptie van een kind

  1 werkdag

   / 

  Opname van een kind in het gezin van de werknemer in het kader van een adoptie - Adoptieverlof

  Ononderbroken periode van maximaal 6 weken wanneer het kind nog geen 3 jaar oud is. De periode is beperkt tot 4 weken wanneer het kind bij aanvang van het verlof echter 3 jaar oud is. De maximale duur wordt verdubbeld als het kind gehandicapt is.

  Ononderbroken periode van maximaal 6 weken wanneer het kind nog geen 3 jaar oud is. De periode is beperkt tot 4 weken wanneer het kind bij aanvang van het verlof echter 3 jaar oud is. De maximale duur wordt verdubbeld als het kind gehandicapt is.

  Ononderbroken periode van maximaal 6 weken wanneer het kind nog geen 3 jaar oud is. De periode is beperkt tot 4 weken wanneer het kind bij aanvang van het verlof echter 3 jaar oud is. De maximale duur wordt verdubbeld als het kind gehandicapt is.

  Extra verlofdag

  Reguliere diensten (VVM): Toekenning van een feestdag voor de Vlaamse gemeenschap

  Anciënniteitsverlof

  Reguliere diensten (OTW - TEC): 2 dagen / jaar, na 5 jaar dienst in het bedrijf

  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het tijdkredietsysteem grondig herzien. Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, raden wij u aan onze algemene informatiepublicaties over dit onderwerp te raadplegen.

  Op de site kunnen we niet altijd een "maatwerk" antwoord geven op uw vraag. Het is immers uw persoonlijke situatie die mede bepalend is voor de opzegtermijnen. Als u specifieke vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze ACLVB-kantoren of een van onze medewerkers.

  Einde van de arbeidsovereenkomst

  Opzegtermijn

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd. Hierdoor is de berekening van opzegtermijnen complex geworden. Als u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, neem dan contact op met uw ACLVB-afgevaardigdeof secretariaat: zij hebben de nodige tools om u te helpen.

  WEES VOORZICHTIG! U heeft recht op een werkloosheidsuitkering als u niet alleen verantwoordelijk bent voor uw ontslag. Sta nooit toe dat uw werkgever u beïnvloedt om uw contract alleen of in onderling overleg te beëindigen als dit niet daadwerkelijk het geval is. U loopt het risico uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u ontslagen wordt of ontslag wilt nemen, neem dan eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw lokale ACLVB-secretaris.

  Outplacement

  Sinds 1 juli 2019 neemt het sociaal fonds als onderdeel van de bijzondere regeling de kosten voor beroepsherplaatsingsdiensten door een erkende dienst (Ascento) voor zijn rekening.

  Om toegang te krijgen tot deze begeleiding, moet u op het moment van ontslag aan de onderstaande voorwaarden voldoen (behalve in geval van ernstige fout).

  • Minimaal 45 jaar oud zijn;
  • Minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit hebben bij de werkgever;
  • Een opzegtermijn of vergoeding ontvangen in plaats van een opzegtermijn van minder dan 30 weken

  Gratis tickets

  Voor arbeiders met 10 jaar anciënniteit in de sector en die in de periode van 01/01/1978 tot 31/12/1992 vervroegd pensioen of pensioen hebben genoten, dekt het sociaal fonds de kosten voor de gratis vervoertickets.

  Dit voordeel is gratis voor ex-personeelsleden die actief zijn bij een privébedrijf dat optreedt voor TEC's, maar ook voor leden van zijn familie die onder hetzelfde dak wonen.

  Voor gepensioneerden en prepensioenen na 31-12-1992 is de werkgever verantwoordelijk voor de kosten van gratis reizen.

  Pensioensplan 

  Via het sociaal fonds geeft uw werkgever het lid toegang tot een aanvullend pensioen bij leven op de pensioendatum of, bij overlijden van de begunstigde (n).

  Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

  De afgelopen jaren is het werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag, voorheen prepensioen, grondig herzien.

  Sinds 2018 zijn er twee werkloosheden met bedrijfstoeslag (vervroegd pensioen) in de sector.

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn in het PC140.01:
   

  Regime SWT PC 140.01

  Leeftijd

  Loopbaan

  Geldigheidsduur

   

  Man

  Vrouw

  Begin

  Einde

  Algemeen stelsel

  62

  40

  35 (2019)

  1/01/2015

   

  36 (2020)

  Medisch SWT

  58

  35

  1/01/2019

  31/12/2020

   

  Algemeen stelsel

  Je moet uiterlijk op 31/12/21 en aan het einde van de arbeidsovereenkomst 62 jaar oud zijn;

  Je moet een professionele loopbaan van 40 jaar voor mannen en 36 jaar voor vrouwen aantonen. De vereiste loopbaanduur voor vrouwen neemt toe tot 36 jaar vanaf 2020 en komt geleidelijk overeen met die van mannen in 2024.

  Stelsel lange loopbaan

  De voorwaarden zijn als volgt:

  • uiterlijk op 30/06/2021 en aan het einde van de arbeidsovereenkomst de leeftijd van 59 jaar hebben bereikt;
  • een professionele loopbaan van 40 jaar kunnen aantonen (mannen en vrouwen)

  Het lange loopbaanstelsel is van toepassing van 01/01/20 tot 30/06/2021.

  Voor deze twee stelsels betaalt het Sociaal Bus & Car Fonds de aanvullende vergoeding, op voorwaarde dat de arbeider of arbeidster een anciënniteit van ten minste 10 jaar in de sector kan aantonen.

  Werknemersprocedure die gevolgd dient te worden

  Om werkloos te worden met een bedrijfstoeslag, moet u uw werkgever om ontslag vragen;

  Vervolgens brengt u het C4-SWT-attest, formulieren C17, C17 Beroepsverleden bij de ACLVB in, die het verzoek om goedkeuring naar de RVA zal sturen;

  De vakbond geeft ook het bedrag aan van uw werkloosheidsuitkering, de gezinslast in het kader van de werkloosheidsregelgeving en de datum waarop u recht hebt op een werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag. Dit document, dat jaarlijks wordt uitgereikt, wordt altijd naar het Sociaal Fonds gestuurd.

  Wilt u meer informatie over dit onderwerp, aarzel dan niet om onze website te raadplegen.

  Op de site kunnen we niet altijd een "maatwerk" antwoord geven op uw vraag. Het is immers uw persoonlijke situatie die bepaalt in hoeverre u kunt SWT genieten kunt. Als u specifieke vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze ACLVB-kantoren of een van onze medewerkers.

  Syndicale rechten

  Vakbondspremie :

  De vakbondspremie bedraagt € 145 voor voltijd en € 72,50 voor deeltijd.

  Om dit te doen, moet u gedurende het premiejaar de laatste 6 maanden in dienst zijn en minimaal één jaar vakbondslidmaatschap hebben. De referentieperiode loopt van 01/01/2020 - 31/12/2020.

  Je ontvangt een attest via je werkgever. U moet dit vervolgens naar uw lokale secretariaat sturen (met uw lidnummer en rekeningnummer). We betalen de premie zodra we uw attest hebben ontvangen, dat wil zeggen vanaf de maand maart.

  Syndicaal verlof:

  Sectorale voorschriften met betrekking tot vakbondsverlof worden opgesteld volgens de volgende principes en modaliteiten:

  • 2 dagen per jaar per effectieve verkozene bij de OR en het CPBW;
  • 1 dag per jaar per plaatsvervanger gekozen in de OR en het CPBW;
  • vakbondsverlof wordt verleend zonder rekening te houden met eventuele mandaten in de OR en het CPBW;
  • vakbondsverlof wordt niet van het ene jaar op het andere of tussen houders van rechten omgezet;
  • vakbondsverlof wordt minimaal 14 kalenderdagen van tevoren aangevraagd;
  • bij het plannen van verlof wordt in overleg tussen de werkgever en de betrokken vakbondsorganisatie rekening gehouden met de werkorganisatie;
  • vakbondsverlof wordt per hele dag opgenomen.
   
   
   
   
   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart