Loonaanpassingen april 2011

Op deze pagina:

  P.C. ACTIVITEIT AANPASSING
   
  102.02 Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincies Luik & Namen + 1% op de minimumlonen (index)
  102.03 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen & kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant + 1% (index)
  102.05 Porseleinaarde- & zandgroeven in Wallonië + 1% op de minimumlonen (index)
  102.08 Marmergroeven & -zagerijen + 1% (index)
  102.11 Leisteen- & coticulegroeven en slijpsteen voor scheermessen in Wallonië + 1% (index)
  106.01 Cementfabrieken + 0,4028% op de minimumlonen (index)
  106.02 Betonindustrie + 2% (index)
  106.03 Vezelcement + 2% (index)
  109 Kleding- & confectiebedrijf + 1,23% (index)
  113.04 Pannenbakkerijen + 0,79% (index)
  114 Steenbakkerijen + 0,50% (index)
  117 Petroleumnijverheid & -handel + 0,4028% op de minimumlonen (index)
  118.09 Groentennijverheid nieuwe schaallonen (cao 10.01.11)
  120.02 Vlasbereiding (vanaf 04.04.11) + 0,0372EUR (index)
  120.03 Fabricage van & handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen + 1% (index)
  124 Bouwbedrijf + 0,69331% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  125.01 Bosontginningen + 0,69% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  125.02 Zagerijen & aanverwante nijverheden + 0,69% op de minimlonen (index)
  125.03 Houthandel + 0,69% (index)
  126 Stoffering & houtbewerking + 1,12% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  128 Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten + 0,79% (index)
  130 Drukkerij-, grafische kunst- & dagbladbedrijf (vanaf 11.04.11) + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  132 Technische land- & tuinbouwwerken + 1,24% (index)
  133 Tabaksbedrijf + 0,79% (index)
  136.01 Fabricage van papieren buisjes + 0,7% (index)
  143 Zeevisserij (niet varend personeel) + 1,5138% op de minimumlonen (index)
  146 Bosbouwbedrijf + 1,12% (index)
  148.01 Haarsnijderijen + 0,79% (index)
  148.03 Industriële & ambachtelijke fabricage van bontwerk + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  148.05 Pelslooierijen + 0,0372 EUR (index)
  215 Bedienden van het kleding- & confectiebedrijf + 1,23% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  219 Diensten & organismen voor technische controles & gelijkvormigheidstoetsing + 2,77% (index)
  303.01 Filmproductie + 2% (index)
  303.03 Exploitatie van bioscoopzalen + 2% (index)
  314 Kappersbedrijf & schoonheidszorgen + 2% (index)
  320 Begrafenisndernemingen + 2% (index)
  321 Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen + 2% (index)
  326 Gas- & elektriciteitsbedrijf + 0,4028% op de minimumlonen (index)
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart