Loonaanpassingen april 2012

Op deze pagina:

  P.C. ACTIVITEIT AANPASSING
   
  106.01 Cementfabrieken + 0,3389% op de minimumlonen (index)
  109 Kleding- & confectiebedrijf + 1,43% (index)
  111 Metaal-, machine- & elektrische bouw + 0,3% (cao 11.07.11)
  111.03 Montage van bruggen & metalen gebinten + 0,3% (cao 11.07.11)
  113.04 Pannenbakkerijen + 0,93% (index)
  117 Petroleumnijverheid & -handel + 0,3389% op de minimumlonen (index)
  118 Voedingsnijverheid (uitgezonderd 118.03) + 0,3% (cao 07.06.11)
  120.02 Vlasbereiding (vanaf 02.04.12) + 0,0372 EUR (index)
  120.03 Fabricage & handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen + 1,10% (index)
  124 Bouwbedrijf + 0,843322% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  125.01 Bosontginningen + 0,84% op de minimumlonen (index)
  125.02 Zagerijen & aanverwante nijverheden + 0,84% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  125.03 Houthandel + 0,84% (index)
  126 Hout & stoffering + 1,31% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  128 Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten + 0,93% (index)
  132 Ondernemingen van technische land- & tuinbouwwerken + 1,40% (index)
  133 Tabaksbedrijf + 0,93% (index)
  136.01 Fabricage van papieren buisjes + 0,90% (index)
  139 Binnenscheepvaart + 2% op de minimumlonen (index)
  140.00.2 Afhandeling op luchthavens + 0,05 EUR (cao 17.11.11)
  140.02 Verhuur van voertuigen met chauffeur + 2% (index)
  142.03 Terugwinning van papier + 2% (index)
  143 Zeevisserij + 1,6042% (index)
  146 Bosbouwbedrijf + 1,31% (index)
  148.01 Haarsnijderijen + 0,92% (index)
  148.05 Pelslooierijen + 0,0372 EUR (index)
  202 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren + 1% (index)
  209 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid + 0,3% op de minimumwedde (cao 07.06.11)
  215 Bedienden van het kleding- & confectiebedrijf + 1,43% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  219 Diensten & organismen voor technische controles & gelijkvormigheidstoetsing + 3,29% (index) & + 0,3% (cao 16.11.11)
  226 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer & de logistiek + 10 EUR (cao 29.06.11)
  227 Audiovisuele sector + 2% (index)
  313 Apotheken & tarificatiediensten + 2% (index)
  320 Begrafenisondernemingen + 10 EUR (cao 21.10.11)
  326 Gas- & elektriciteitsbedrijf + 0,3389% op de minimumlonen (index)
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart