Loonaanpassingen april 2020

Op deze pagina:

  PC Activiteit Aanpassing

  102.01

  Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincie Henegouwen

  + 1% (index)

  102.04

  Zandsteen- & kwartsietgroeven, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant

  + 1% (index)

  102.04.1

  Zandsteen- & kwartsietgroeven van de provincie Luik

  + 1% (index)

  102.07

  Kalksteengroeven cementfabrieken & kalkovens van het arrondissement Doornik

  + 1% (index)

  106.01

  Cementfabrieken

  + 0,2238% op de minimumlonen (index)

  109

  Kleding- & confectiebedrijf

  + 0,39% (index)

  114

  Steenbakkerij

  + 0,50% (index)

  117

  Petroleumnijverheid & -handel

  + 0,2238% op de minimumlonen (index)

  120

  Textielnijverheid (vanaf 9 april 2020)

  + 2% (index)

  120.01

  Textielnijverheid in het arrondissement Verviers

  + 2% (index)

  120.03

  Vervaardigen van & handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

  + 0,65% (index)

  124

  Bouwbedrijf

  + 0,304250% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  125.01

  Bosontginningen

  + 0,29% op de minimumlonen (index)

  125.02

  Zagerijen & aanverwante nijverheden

  + 0,29% (index)

  125.03

  Houthandel

  + 0,29% (index)

  126

  Stoffering & houtbewerking

  + 0,78% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  128

  Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten

  + 0,43% (index)

  132

  Technische land- & tuinbouwwerken

  + 0,82% (index)

  133

  Tabaksbedrijf

  + 0,43% (index)

  133.02

  Rook-, pruim- & snuiftabak

  + 0,43% (index)

  133.03

  Sigaren & cigarillo’s

  + 0,43% (index)

  140.01.1

  Openbare autobusdiensten

  + 2% (index)

  143

  Zeevisserij (niet varend personeel)

  + 0,6838% (index)

  144

  Landbouwbedrijf (enkel vlas- & hennep)

  + 0,39% (index)

  146

  Bosbouwbedrijf

  + 0,78% (index)

  148

  Bont & kleinvel

  + 0,39% (index)

  152

  Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs

  + 2% (index)

  214

  Bedienden van de textielnijverheid

  + 2% (index)

  215

  Bedienden van het kleding- & confectiebedrijf

  + 0,39% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  219

  Diensten & organismen voor technische controles & gelijkvormigheidstoetsing

  + 0,91% (index)

  225

  Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

  + 2% op de barema’s (index)

  304

  Vermakelijkheidsbedrijf

  + 2% (index)

  317

  Bewakings- & toezichtsdiensten

  + 2% (index)

  318.01

  Gezins- & bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  318.02

  Gezins- & bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  319

  Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & -diensten

  + 2% (index)

  319.01

  Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & -diensten van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  319.02

  Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  320

  Begrafenisondernemingen

  + 0,2% (cao 09.01.20)

  326

  Gas- & elektriciteitsbedrijf

  + 0,2238% op de minimumlonen (index)

  329

  Socioculturele sector

  + 2% (index)

  329.01

  Socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  329.02

  Socioculturele sector diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  329.03

  Federale & bicommunautaire socioculturele organisaties

  + 2% (index)

  331.01

  Vlaamse welzijns- & gezondheidssector (opvang van kinderen)

  + 2% (index)

  331.02

  Vlaamse welzijns- & gezondheidssector (behalve opvang van kinderen)

  + 2% (index)

  332

  Duitstalige welzijns- & gezondheidssector

  + 2% op de minimumlonen (index)

  337

  Non-profitsector

  + 2% (index)

  339

  Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting

  + 2% (index)

  340

  Orthopedische technologieën (arbeiders)

  + 0,43% (index

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart