Loonaanpassingen april 2022

Op deze pagina:

  Loonaanpassingen per paritair comité op 1 april 2022:

  PC Activiteit Aanpassing

  102.01

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

  + 1% (indexation)

  102.02

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen

  + 1% (indexation)

  102.03

  Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant

  + 1% (indexation)

  102.04

  Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant

  + 1% (indexation)

  102.05

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen

  + 1% (indexation)

  102.07

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik

  + 1% (indexation)

  102.09

  Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

  + 1% (indexation)

  106.01

  Paritair Subcomité voor de cementfabrieken

  + 0,8202% (indexation)

  106.02

  Paritair Subcomité voor de betonindustrie

  + 2% (indexation)

  106.03

  Paritair Subcomité voor de vezelcement

  + 2% (indexation)

  109

  Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf

  + 4,59% (indexation

  114

  Paritair Comité voor de steenbakkerij

  + 0,5% (indexation)

  116

  Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid

  + 2% (indexation)

  117

  Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel    

  + 0,8202% (indexation)

  120

  Paritair Comité voor de textielnijverheid

  + 2% (indexation)

  120.01

  Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

  + 2% (indexation)

  120.03

  Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

  + 3,19% (indexation)

  124

  Paritair Comité voor het bouwbedrijf

  + 2,80433% (indexation)

  125.01

  Paritair Subcomité voor de bosontginningen

  + 2,80% (indexation)

  125.02

  Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden

  + 2,80% (indexation)

  125.03

  Paritair Subcomité voor de houthandel

  + 2,80% (indexation)

  126

  Paritair comité voor de stoffering en houtbewerking

  + 2,80% (indexation)

  128

  Paritair comité voor het huiden-en lederbedrijf en vervangingsproducten

  + 2,93% (indexation)

  132

  Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

  + 2,93% (indexation)

  133

  Paritair Comité voor het tabaksbedrijf

  + 2,93% (indexation)

  133.02

  Rook-, pruim- en snuiftabak

  + 2,93% (indexation)

  133.03

  Sigaren- en sigarillo's

  + 2,93% (indexation)

  139

  Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

  + 0,79% (indexation)

  140.01

  Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars

  + 2% (indexation)

  142.03

  Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier

  + 2% (indexation)

  143

  Paritair Comité voor de zeevisserij

  + 5,1415% (indexation)

  144

  Paritair Comité voor de landbouw

  + 4,59% (indexation)

  146

  Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf

  + 2,8% (indexation)

  148

  Paritair Comité voor het bont en kleinvel

  + 4,59% (indexation)

  152.01

  Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (indexation)

  152.02

  Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (indexation)

  201

  Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel

  + 2% (indexation)

  202

  Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

  + 1% (indexation)

  202.01

  Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

  + 2% (indexation)

  203

  Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven

  + 1% (indexation)

  207

  Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

  + 2% (indexation)

  214

  Paritair Comité voor bedienden van de textielnijverheid

  + 2% (indexation)

  215

  Paritair Comité voor bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

  + 4,59% (indexation)

  219

  Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing

  + 0,689% (indexation)

  225

  Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

  + 2% (indexation)

  227

  Paritair Comité voor de audiovisuele sector

  + 2% (indexation)

  303.03

  Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen

  + 2% (indexation)

  304

  Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf

  + 2% (indexation)

  307

  Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen

  + 2% (indexation)

  311

  Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken

  + 2% (indexation)

  313

  Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten

  + 2% (indexation)

  317

  Paritair Comité voor de bewakings-en/of toezichtsdiensten

  + 2% (indexation)

  318.01

  Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp Fr. Gemeensch.,Waalse Gewest, Duitstal. Gemeensch.

  + 2% (indexation)

  318.02

  Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (indexation)

  319

  Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten

  + 2% (indexation)

  319.01

  Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestings inrichtingen en-diensten van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (indexation)

  319.02

  Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestings inrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en Duiststalige Gemeenschap

  + 2% (indexation)

  322.01

  Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren

  + 2% (indexation)

  326

  Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

  + 0,8202% (indexation)

  329

  Paritair Comité voor de socio-culturele sector

  + 2% (indexation)

  329.01

  Paritair Subcomité voor socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (indexation)

  329.02

  Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector voor de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest

  + 2% (indexation)

  329.03

  Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties

  + 2% (indexation)

  330.03

  Inrichtingen voor tandprothesen

  + 2% (indexation)

  331

  Paritaire Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

  + 2% (indexation)

  332

  Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

  + 2% (indexation)

  337

  Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector

  + 2% (indexation)

  339

  Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting

  + 2% (indexation)

  339.01

  Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaams Gewest

  + 2% (indexation)

  339.02

  Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest

  + 2% (indexation)

  339.03

  Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

  + 2% (indexation)

  340

  Paritair comité voor de orthopedische technologieën

  + 3% (indexation) voor de arbeiders

   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart