Loonaanpassingen augustus 2011

Op deze pagina:

  P.C. ACTIVITEIT AANPASSING
   
  106.01 Cementfabrieken + 0,2676% op de minimumlonen (index)
  117 Petroleumnijverheid & -handel + 0,2676% op de minimumlonen (index)
  120.02 Vlasbereiding + 0,0372 EUR (index)
  139 Binnenscheepvaart + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  140.02 Verhuur van voertuigen met chauffeur + 2% (index)
  142.03 Terugwinning van papier + 2% (index)
  148.05 Pelslooierijen + 0,0372 EUR (index)
  202 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren + 1% (index)
  326 Gas- & elektriciteitsbedrijf + 0,2676% op de minimumlonen (index)
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart