Loonaanpassingen augustus 2022

Op deze pagina:

  Loonaanpassingen per paritair comité op 1 augustus 2022:

  PC Activiteit Aanpassing

  100.00

  AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE WERKLIEDEN

  + 2% (index)

  102.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIES LUIK EN NAMEN

  + 1% (index)

  102.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PORFIERGROEVEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT EN HENEGOUWEN EN DE KWARTSIETGROEVEN IN DE PROVINCIE WAALS-BRABANT

  + 1% (index)

  102.05

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER PORSELEINAARDE- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN

  + 1% (index)

  102.08

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER MARMERGROEVEN EN -ZAGERIJEN OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK

  + 1% (index)

  102.09

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF VAN DE GROEVEN VAN NIET UIT TE HOUWEN KALKSTEEN EN VAN DE KALKOVENS, VAN DE BITTERSPAATGROEVEN EN -OVENS OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK

  + 1% (index)

  102.11

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER LEISTEENGROEVEN, COTICULEGROEVEN EN GROEVEN VAN SLIJPSTEEN VOOR SCHEERMESSEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN

  + 1% (index)

  104.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE IJZERNIJVERHEID

  + 2% (index)

  106.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE CEMENTFABRIEKEN

  + 0,6889% (index)

  106.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BETONINDUSTRIE

  + 2% (index)

  106.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VEZELCEMENT

  + 2% (index)

  114.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE STEENBAKKERIJ

  + 0,5% (index)

  115.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET GLASBEDRIJF

  + 2% (index)

  117.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

  + 0,6889% (index)

  120.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS

  - schaallonen werknemers nachtploeg zonder dubbele ploeg: + 20% van de schaallonen in enkele ploeg ;
  - schaallonen werknemers nachtploeg in dubbele ploeg: + 20% , van de schaallonen in dubbele ploeg.
  Retroactief vanaf 01/01/22

  Idem voor de reële lonen of volgens de voorwaarden die op ondernemingsniveau werden overeengekomen

  130.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF

  + 2% (index)

  139.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART

  + 0,79% (index)

  203.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE HARDSTEENGROEVEN

  + 1% (index)

  210.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE IJZERNIJVERHEID

  + 2% (index)
  Niet voor de lonen buiten categorie

  211.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

  + 2% (index)

  301.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET HAVENBEDRIJF

  + 1,6% (index)
  Vanaf de morgenshift van 5 augustus 2022

  303.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET FILMBEDRIJF

  + 2% (index)

  312.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE WARENHUIZEN

  + 2% (index)

  314.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET KAPPERSBEDRIJF EN DE SCHOONHEIDSZORGEN

  + 2% (index)

  + 0,2% (CAO-verhoging)
  De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexering

  315.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET TECHNISCH ONDERHOUD, BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR

  + 2% (index)

  321.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE GROOTHANDELAARS-VERDELERS IN GENEESMIDDELEN

  + 2% (index)

  326.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF

  + 0,6889% (index)

  327.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN

  + 2% (index)

  330

  PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

  + 2% (index)

  331

  PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

  + 2% (index)

  332

  PARITAIR COMITE VOOR DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

  + 2% (index)

  336

  PARITAIR COMITE VOOR DE VRIJE BEROEPEN

  + 2% (index)

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart