Loonaanpassingen december 2012

Op deze pagina:

  P.C. ACTIVITEIT AANPASSING
   
  100 Aanvullend paritair comité voor de werklieden + 2% op het GMMI (index)
  100 Aanvullend paritair comité voor de werklieden (enkel op lonen boven het GMMI) + 4% (cao 25.11.11)
  101 Nationale gemengde mijncommissie + 2% (index)
  102.04 Zandsteen- & kwartsietgroeven, uitgezonderd de kwartsietgroeven van Waals-Brabant + 1% (index)
  106.01 Cementfabrieken + 0,1506% op de minimumlonen (index)
  114 Steenbakkerij + 0,50% (index)
  116 Scheikundige nijverheid (enkel vanaf 12 maanden anciënniteit) + 0,03 EUR op de minimumlonen (cao 10.11.11)
  117 Petroleumnijverheid & -handel + 0,1506% op de minimumlonen (index)
  120.02 Vlasbereiding (vanaf 03.12.12) 0 0,0372 EUR (index)
  127 Handel in brandstoffen + 2% (index)
  127.02 Handel in brandstoffen in Oost-Vlaanderen + 2% (index)
  139 Sleepdiensten verhoging minimumlonen met vaste bedragen (index)
  140.02 Taxi's (enkel op vergoeding bij gebrek aan voertuig & gewaarborgd uurloon + 2% (index)
  148.01 Haarsnijderijen + 0,05 EUR (cao 06.05.11)
  200 Aanvullend paritair comité voor bedienden + 2% op het GMMI (index)
  205 Bedienden uit de steenkolenmijnen + 2% op de minimumlonen (index)
  211 Bedienden uit de petroleumnijverheid & -handel + 2% (index)
  226 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer & de logistiek (max. tot eindwedde klasse 8) + 1,4% (index)
  301 Havenbedrijf (vanaf 07.12.12) + 1,6% op de minimumlonen (index)
  310 Banken (enkel studentenlonen)  +% op de minimumlonen (index)
  315.01 Technisch onderhoud, bijstand & opleiding in de luchtvaartsector + 2% (index)
  324 Diamantnijverheid & -handel (vanaf 03.12.12) + 2% (index)
  326 Gas- & elektriciteitsbedrijf + 0,1506% op de minimumlonen (index)
  327 Beschutte werkplaatsen & sociale werkplaatsen + 2% (index)
  327.01 Beschutte werkplaatsen & sociale werkplaatsen in de Vlaamse Gemeenschap + 2% (index)
  327.01 Sociale werkplaatsen in de Vlaamse Gemeenschap (enkel doelgroepwerknemers) + 2% op het GMMI (index)
  327.02 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Frans Gemeenschapscommissie + 2% (index)
  327.03 Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap + 2% (index)
  330.01.1 Privéziekenhuizen & psychiatrische verzorgingstehuizen + 2% (index)
  330.01.2 Rust- & verzorgingstehuizen & dagverzorgingscentra + 2% (index)
  330.01.3 Thuisverpleging + 2% (index)
  330.01.4 Revalidatiecentra + 2% (index)
  330.01.5 Wijkgezondheidscentra, Rode Kruis & instellingen zonder specifieke cao + 2% (index)
  330.02 Bicommunautaire instellingen + 2% (index)
  330.04 Residuaire instellingen + 2% (index)
  331 Vlaamse welzijns- & gezondheidssector (instellingen zonder specifieke cao) + 2% (index)
  332 Franstalige & Duitstalige welzijns- & gezondheidssector (instellingen zonder specifieke cao) + 2% (index)
  334 Openbare loterijen + 2% op het GMMI (index)
  335 Sociale organisaties + 2% op het GMMI (index)
  336 Vrije beroepen + 2% op het GMMI (index)
  337 Non-profit sector + 2% op het GMMI (index)
  339 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting + 2% op het GMMI (index)
    Gewaaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GMMI) + 2% (index)
    Sociale uitkeringen + 2% (index)
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart