Loonaanpassingen december 2021

Op deze pagina:

  Loonaanpassingen per paritair comité op 1 december 2021:

  PC Activiteit Aanpassing

  102.01

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

  + 1% (index)

  102.02

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen

  + 1% (index)

  102.03

  Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant

  + 1% (index)

  102.04

  Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant

  + 1% (index)

  102.05

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen

  + 1% (index)

  102.07

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik

  + 1% (index)

  102.08

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk

  + 1% (index)

  102.09

  Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

  + 1% (index)

  102.11

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen

  + 1% (index)

  106.01

  Paritair Subcomité voor de cementfabrieken

  + 0,66% (index)

  106.02

  Paritair Subcomité voor de betonindustrie

  + 2% (index)

  106.03

  Paritair Subcomité voor de vezelcement

  + 2% (index)

  114

  Paritair Subcomité voor de steenbakkerij

  + 0,5% (index)

  116

  Paritair Subcomité voor de scheikundige nijverheid

  + 2% (index)

  117

  Paritair Subcomité voor de petroleumnijverheid en -handel

  + 0,66% (index)

  130

  Paritair Subcomité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

  + 2% (index)

  139

  Paritair Subcomité voor de binnenscheepvaart

  + 0,79% (indexation)

  140.05

  Paritair Subcomité voor de verhuizing

  + 3,22% (indexation)

  201

  Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel

  + 2% (indexation)

  202

  Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

  + 1% (indexation)

  202.01

  Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

  + 2% (indexation)

  203

  Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven

  + 1% (indexation)

  207

  Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

  + 2% (indexation)

  301

  Paritair Comité voor het havenbedrijf

  + 1,6% (indexation)

  301.01

  Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, 'Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen' genaamd

  + 1,6% (indexation)

  301.02

  Paritair Subcomité voor de haven van Gent

  + 1,6% (indexation)

  301.03

  Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde

  + 1,6% (indexation)

  301.05

  Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort

  + 1,6% (indexation)

  303.03

  Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen

  + 2% (indexation)

  312

  Paritair Comité voor de warenhuizen

  + 2% (indexation)

  314

  Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

  + 2% (indexation)

  321

  Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

  + 2% (indexation)

  326

  Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

  + 0,66% (indexation)

   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart