Loonaanpassingen december 2022

Op deze pagina:

  Loonaanpassingen per paritair comité op 1 december 2022:

  PC Activiteit Aanpassing

  100.00

  Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

  +2% (index)

  102.01

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

  +1% (index)

  102.02

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen

  +1% (index)

  102.03

  Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant

  +1% (index)

  102.04

  Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant

  +1% (index)

  102.05

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen

  +1% (index)

  102.07

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik

  +1% (index)

  102.08

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk

  +1% (index)

  102.09

  Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

  +1% (index)

  102.11

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen

  +1% (index)

  104.00

  Paritair Comité voor de ijzernijverheid

  +2% (index)

  106.01

  Paritair Subcomité voor de cementfabrieken

  +1,0227% (index)

  106.02

  Paritair Subcomité voor de betonindustrie

  +2% (index)

  106.03

  Paritair Subcomité voor de vezelcement

  +2% (index)

  114.00

  Paritair Comité voor de steenbakkerij

  +0,5% (index)
  Opnieuw +0,5% (index)

  115.00

  Paritair Comité voor het glasbedrijf

  +2% (index)

  117.00

  Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel

  +1,0227% (index)

  130.00

  Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

  +2% (index)

  139.00

  Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

  +0,79% (index)
  Opnieuw +0,79% (index)

  140.01

  Autobussen en autocars

  +2% (index)

  140.05

  Paritair Subcomité voor de verhuizing

  +10,96% (index)

  142.02

  Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen

  +2% (index)

  152.01

  Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

  +2% (index)

  152.02

  Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap

  +2% (index)

  201.00

  Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel

  +2% (index)

  202.00

  Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

  +1% (index)

  202.01

  Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

  +2% (index)

  203.00

  Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven

  +1% (index)

  210.00

  IJzernijverheid - bedienden

  +2% (index)

  211.00

  Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel

  +2% (index)

  225.00

  Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

  +2% (index)

  227.00

  Paritair Comité voor de audiovisuele sector

  +2% (index)

  303.03

  Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen

  +2% (index)

  304.00

  Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf

  +2% (index)

  307.00

  Paritair Comité voor de makelarij en de verzekeringsagentschappen

  +2% (index)

  312.00

  Paritair Comité voor de warenhuizen

  +2% (index)

  314.00

  Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

  +2% (index)

  315.01

  Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector

  +2% (index)

  317.00

  Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten

  +2% (index)

  318.01

  Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

  +2% (index)

  318.02

  Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

  +2% (index)

  319.00

  Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten

  +2% (index)

  319.01

  Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap

  +2% (index) EN
  CAO-verhoging ingevolge CAO 01.12.2022 “correctiereserve VIA6”

  319.02

  Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

  +2% (index)

  321.00

  Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

  +2% (index)

  322.01

  Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren

  +2% (index)

  324.00

  Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel

  +2% (index)
  vanaf 05/12

  326.00

  Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

  +1,0227% (index)

  327.01

  Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven

  +2% (index)

  327.02

  Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie

  +2% (index)

  327.03

  Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap

  +2% (index)

  329.01

  Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

  +2% (index)

  329.02

  Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest

  +2% (index)

  329.03

  Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties

  +2% (index)

  330

  Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

  +2% (index)

  331

  Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

  +2% (index)

  332

  Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

  +2% (index)

  336

  Paritair comité voor de vrije beroepen

  +2% (index)

  337

  Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector

  +2% (index)

  339

  Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting

  +2% (index)

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart