Loonaanpassingen februari 2012

Op deze pagina:

  P.C. ACTIVITEIT AANPASSING
   
  100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden + 2% op de minimumlonen (index)
  101 Nationale gemengde mijncommissie + 2% (index)
  102.01 Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincie Henegouwen + 1% (index)
  102.04 Zandsteen- & kwartsietgroeven, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant + 1% (index)
  102.04.1 Zandsteen- & kwartsietgroeven in de provincie Luik + 1% (index)
  102.07 Kalksteengroeven, cementfabrieken & kalkovens in het arrondissement Doornik + 1% (index)
  106.01 Cementfabrieken + 0,3244% op de minimumlonen (index)
  112 Garagebedrijf + 3,27% (index) & + 0,3% (cao 29.09.11)
  114 Steenbakkerij + 0,5% (index)
  117 Petroleumnijverheid & -handel + 0,3244% op de minimumlonen (index)
  120.02 Vlasbereiding (vanaf 06.02.12) + 0,0372 EUR (index)
  127 Handel in brandstoffen + 2% (index)
  127.02 Handel in brandstoffen in de provincie Oost-Vlaanderen + 2% (index)
  139 Sleepdiensten verhoging minimumlonen met vaste bedragen (index)
  140.00.1 Verhuisondernemingen & aanverwante activiteiten (enkel garagepersoneel) + 3.27% (index) & +0,3% (cao 29.09.11)
  140.01.1 Openbare autobusdiensten (enkel garagepersoneel) + 3.27% (index) & +0,3% (cao 29.09.11)
  140.01.2 Speciale autobusdiensten (enkel garagepersoneel) + 3.27% (index) & +0,3% (cao 29.09.11)
  140.01.3 Autocardiensten (enkel garagepersoneel) + 3.27% (index) & +0,3% (cao 29.09.11)
  140.02 Taxi's (enkel garagepersoneel) + 2% (index)
  140.02 Taxi's (enkel GMMI) + 2% (index)
  149.02 Koetswerk + 3,27% (index)
  149.03 Edele metalen + 3,27% (index)
  149.04 Metaalhandel + 3,27% (index) & + 0,3% (cao 29.09.11)
  200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (enkel GMMI) + 2% (index)
  205 Bedienden uit de steenkolenmijnen + 2% op de minimumlonen (index)
  211 Bedienden uit de petroleumnijverheid & -handel + 2% (index)
  310 Banken (enkel studentenlonen) + 2% op de minimumlonen (index)
  324 Diamantnijverheid & -handel (vanaf 06.02.12) + 2% op de minimumlonen (index)
  326 Gas- & elektriciteitsbedrijf + 0,3244% op de minimumlonen (index)
  327 Beschutte werkplaatsen & sociale werkplaatsen + 2% (index)
  327.01 Beschutte werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap + 2% (index)
  327.01 Sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap (enkel doelgroepwerknemers) + 2% op het GMMI (index)
  327.02 Beschutte werkplaatsen van de Franse Gemeenschapcommissie + 2% (index)
  327.03 Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap + 2% (index)
  330.01.1 Privé-ziekenhuizen & PVT's + 2% (index)
  330.01.2 Rustoorden & RVT's + 2% (index)
  330.01.3 Thuisverpleging + 2% (index)
  330.01.4 Revalidatiecentra + 2% (index)
  330.01.5 Federale residuaire sectoren (behalve Rode Kruis) + 2% (index)
  330.02 Bicommunautaire instellingen + 2% (index)
  330.04 Residuaire instellingen + 2% (index)
  331 Vlaamse welzijns- & gezondheidssector + 2% (index)
  332 Franstalige & Duitstalige welzijns- & gezondheidssector + 2% (index)
  334 Openbare loterijen (enkel GMMI) + 2% (index)
  335 Sociale organisaties (enkel GMMI) + 2% (index)
  336 Vrije beroepen (enkel GMMI) + 2% (index)
  337 Non-profitsector (enkel GMMI) + 2% (index)
  339 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (enkel GMMI) + 2% (index)
    Sociale uitkeringen + 2% (index)
    Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (cao 43) + 2% (index)
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart