Loonaanpassingen februari 2022

Op deze pagina:

  Loonaanpassingen per paritair comité op 1 februari 2022:

  PC Activiteit Aanpassing

  102.01

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

  + 1% (index)

  102.02

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen

  + 1% (index)

  102.03

  Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant

  + 1% (index)

  102.04

  Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant

  + 1% (index)

  102.05

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen

  + 1% (index)

  102.06

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant

  + 2% (index)

  102.07

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik

  + 1% (index)

  102.08

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk

  + 1% (index)

  102.09

  Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

  + 1% (index)

  102.11

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen

  + 1% (index)

  106.01

  Paritair Subcomité voor de cementfabrieken

  + 1,2950 % (index)

  106.02

  Paritair Subcomité voor de betonindustrie

  + 2% (index)

  106.03

  Paritair Subcomité voor de vezelcement

  + 2% (index)

  112

  Paritair Subcomité voor het garagebedrijf

  + 5,15% (index)

  113

  Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf

  + 2,% (index)

  114

  Paritair Comité voor de steenbakkerij

  + 0,5% (index)

  116

  Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid

  + 2% (index)

  117

  Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel

  + 1,2950 % (index)

  130

  Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

  + 2% (index)

  139

  Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

  + 2% (index)

  140.01

  Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars

  + 2% (index)

  140.05

  Paritair Subcomité voor de verhuizing

  + 5,15% (index)

  142.03

  Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier

  + 2% (index)

  149.02

  Paritair Subcomité voor het koetswerk

  + 5,15% (index)

  149.03

  Paritair Subcomité voor de edele metalen

  + 5,15% (index)

  149.04

  Paritair Subcomité voor de metaalhandel

  + 5,15% (index)

  152.01

  Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

  +2% (index)

  152.02

  Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap

  +2% (index)

  201

  Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel

  +2% (index)

  202.01

  Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

  +2% (index)

  203

  Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven

  +1% (index)

  207

  Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

  +2% (index)

  211

  Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel

  +2% (index)

  225

  Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

  +2% (index)

  225.01

  Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

  +2% (index)

  225.02

  Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap

  +2% (index)

  301

  Paritair Comité voor het havenbedrijf

  + 1,6% (index)

  301.01

  Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, 'Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen' genaamd

  + 1,6% (index)

  301.02

  Paritair Subcomité voor de haven van Gent

  + 1,6% (index)

  301.03

  Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde

  + 1,6% (index)

  301.05

  Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort

  + 1,6% (index)

  303.03

  Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen

  + 2% (index)

  304

  Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf

  + 2% (index)

  307

  Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen

  + 2% (index)

  313

  Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten

  + 2% (index)

  315.02

  Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen

  + 2% (index)

  317

  Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten

  + 2% (index)

  318.01

  Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp Fr. Gemeenschap,Waalse Gewest, Duitstal. Gemeensch.

  + 2% (index)

  318.02

  Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  319

  Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten

  + 2% (index)

  319.01

   Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestings inrichtingen en-diensten van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  319.02

  Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestings inrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en Duiststalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  322.01

  Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren

  + 2% (index)

  326

  Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

  + 1,2950% (index)

  327.01

  Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven

  + 2% (index)

  329

  Paritair Comité voor de socio-culturele sector

  + 2% (index)

  329.01

  Paritair Subcomité voor socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  329.02

  Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector voor de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest

  + 2% (index)

  329.03

  Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties

  + 2% (index)

  330.03

  Inrichtingen voor tandprothesen

  + 2% (index)

  331

  Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

  + 2% (index)

  332

  Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

  + 2% (index)

  337

  Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector

  + 2% (index)

  339

  Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting

  + 2% (index)

  339.01

  Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaams Gewest

  + 2% (index)

  339.02

  Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest

  + 2% (index)

  339.03

  Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

  + 2% (index)

   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart