Loonaanpassingen februari 2023

Op deze pagina:

  Loonaanpassingen per paritair comité op 1februari 2023:

  PC Activiteit Aanpassing

  102.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN

  +1% (index)

  102.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIES LUIK EN NAMEN

  +1% (index)

  102.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PORFIERGROEVEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT EN HENEGOUWEN EN DE KWARTSIETGROEVEN IN DE PROVINCIE WAALS-BRABANT

  +1% (index)

  102.04

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF VAN DE ZANDSTEEN- EN KWARTSIETGROEVEN OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK, UITGEZONDERD DE KWARTSIETGROEVEN VAN DE PROVINCIE WAALS-BRABANT

  +1% (index)

  102.05

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER PORSELEINAARDE- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN

  +1% (index)

  102.07

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER KALKSTEENGROEVEN, CEMENTFABRIEKEN EN KALKOVENS VAN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT DOORNIK

  +1% (index)

  102.09

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF VAN DE GROEVEN VAN NIET UIT TE HOUWEN KALKSTEEN EN VAN DE KALKOVENS, VAN DE BITTERSPAATGROEVEN EN -OVENS OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK

  +1% (index)

  102.11

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER LEISTEENGROEVEN, COTICULEGROEVEN EN GROEVEN VAN SLIJPSTEEN VOOR SCHEERMESSEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN

  +1% (index)

  106.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE CEMENTFABRIEKEN

  +0,6104% (index)

  106.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BETONINDUSTRIE

  +2% (index)

  106.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VEZELCEMENT

  +2% (index)

  112.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF

  +10,44% (index)

  114.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE STEENBAKKERIJ

  +0,50% (index)

  116.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

  +2% (index)

  117.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

  +0,6104% (index)

  130.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF

  +2% (index)

  139.00b

  Sleepdiensten

  +0,79% (index)

  140.01

  Autobussen en autocars-  Garagepersoneel

  +10,44% (index)

  140.05

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VERHUIZING - garagepersoneel

  +10,44% (index)

  149.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET KOETSWERK

  +10,44% (index)

  149.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE EDELE METALEN

  +10,44% (index)

  149.04

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE METAALHANDEL

  +10,44% (index)

  201.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL

  +2% (index)

  202.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN

  +1% (index)

  202.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN

  +2% (index)

  203.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE HARDSTEENGROEVEN

  +1% (index)

  207.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

  +2% (index)
  Enkel voor functies opgenomen in de functieclassificatie

  227.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE AUDIOVISUELE SECTOR

  +2% (index)

  303.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE EXPLOITATIE VAN BIOSCOOPZALEN

  +2% (index)

  307.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN

  +2% (index)

  312.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE WARENHUIZEN

  +2% (index)

  326.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF

  +0,6104% (index)

  330.03

  DENTAALTECHNISCHE BEDRIJVEN

  +2% (index)

  332.00

  Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

  Invoering loonschaal 8 voor directie
  Retroactief vanaf 01/07/22

   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart