Loonaanpassingen januari 2012

Op deze pagina:

  P.C. ACTIVITEIT AANPASSING
   
  100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden omzetting GMMI naar minimumlonen (cao 25.11.11)
  102.02 Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincies Luik & Namen + 0,07 EUR (cao 05.07.11)
  102.03 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant & Henegouwen & kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant + 0,3% (cao 29.06.11)
  102.05 Porseleinaarde- & zandgroeven in Wallonië + 0,3% (cao 14.04.11)
  102.06.1 Witzandexploitaties in Vlaanderen + 0,3% (cao 27.09.11)
  102.07 Kalksteengroeven & -ovens & cementfabrieken in het arrondissement Doornik + 0,05 EUR (cao 06.09.11)
  104 IJzernijverheid + 2% (index)
  105 Non-ferro metalen + 0,3% op de basislonen (cao 26.05.11)
  106.01 Cementfabrieken + 0,2139% op de minimumlonen (index) & + 0,06 EUR (cao 16.09.11)
  106.02 Betonindustrie + 0,3% (cao 20.06.11)
  107 Meester-kleermakers, kleermaaksters & naaisters + 0,3% (cao 25.10.11)
  110 Textielverzorging + 3,17% (index)
  113 Ceramiekbedrijf + 0,3% op de minimumlonen (cao 06.06.11)
  113.04 Pannenbakkerijen + 0,47% (index)
  115 Glasbedrijf + 2% (index)
  115.03 Spiegelmakerij & kunstramen + 2% (index)
  115.09 Aanvullende bedrijfssector glas + 2% (index)
  116 Scheikundige nijverheid + 0,3% op de minimumlonen (cao 04.05.11)
  116 Vernis- & verfindustrie + 0,05 EUR op de minimumlonen (cao 15.06.11)
  116.02 Kunststofverwerkende nijverheid in de provincie West-Vlaanderen + 0,3% (cao 29.06.11)
  117 Petroleumnijverheid & -handel + 0,2139% op de minimumlonen (index) & + 0,06 EUR (cao 20.10.11)
  118 Voedingsnijverheid (behalve 118.03) + 3,17% (index)
  118.03 Bakkerijen & banketbakkerijen + 3,17% (index) & + 0,3% (cao 05.09.11)
  119 Handel in voedingswaren + 3,17% (index) & + 0,3% (cao 2806.11)
  119.03 Slagerijen spekslagerijen & beenhouwerijen + 3,17% (index) & + 0,3% (cao 06.10.11)
  119.04 Handel in bieren & drinkwaters + 3,17% (index) & + 0,3% (cao 06.10.11)
  120 Textielnijverheid & breiwerk (vanaf 09.01.12) + 2% (index)
  120.01 Textielnijverheid in het arrondissement Verviers + 2% (index)
  120.02 Vlasbereiding (vanaf 02.01.12) + 0,0372 EUR (index)
  120.03 Fabricage van & handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen + 0,5% (index)
  121 Schoonmaak + 1,18% (index)
  124 Bouwbedrijf + 0,460156% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) & + 0,3% (cao 01.06.11)
  125.01 Bosontginningen + 0,46% op de minimumlonen (index)
  125.02 Zagerijen & aanverwante nijverheden + 0,46% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  125.03 Houthandel + 0,46% (index)
  127 Handel in brandstoffen + 0,05 EUR (cao 15.06.11)
  127.02 Handel in brandstoffen in de provincie Oost-Vlaanderen + 0,05 EUR (cao 27.01.12)
  128 Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten + 0,47% (index)
  129 Voortbrenging van papierpap, papier & karton + 1,13% (index)
  130 Drukkerij-, grafische kunst- & dagbladbedrijf (vanaf 09.01.12) + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  132 Ondernemingen van technische land- & tuinbouwwerken + 0,3% op de minimumlonen (cao 12.07.11)
  133 Tabaksbedrijf + 0,47% (index) & + 0,05 EUR (cao 25.10.11)
  136 Papier- & kartonbewerking + 1,13% (index) & + 0,3% (cao 18.05.11)
  136.01 Fabricage van papieren buisjes + 0,4% (index)
  139 Binnenscheepvaart + 0,3% (cao 19.12.11)
  140.00.2 Afhandeling op luchthavens + 3,18% op de minimumlonen (index)
  140.01.1 Vlaamse Vervoermaatschappij (rijdend personeel) + 0,3% (cao 15.09.11)
  140.01.2 Speciale autobusdiensten (rijdend personeel) + 0,3% (cao 15.09.11)
  140.01.3 Autocardiensten (behalve het garagepersoneel) + 0,3% (cao 15.09.11)
  140.02 Verhuur van voertuigen met chauffeur (rijdend personeel) + 0,3% (cao 15.09.11)
  140.03.1 Goederenvervoer over de weg + 3,18% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  140.03.1 Vervoer van brandstoffen + 0,3 EUR (cao 20.10.11)
  140.03.2 Goederenbehandeling voor derden + 3,18% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  140.03.2 Vervoer van brandstoffen + 0,3 EUR (cao 20.10.11)
  142.01 Terugwinning van metalen + 3,18% (index) & + 0,3% (cao 22.06.11)
  142.02 Terugwinning van lompen (vanaf 02.01.12) + 2% (index)
  142.04 Terugwinning van allerlei producten + 3,18% (index)
  144 Landbouw (behalve seizoenarbeid) + 3,17% (index) & + 0,3% (cao 12.07.11)
  144 Landbouw (enkel seizoenarbeid) + 3,17% (index) & + 0,3% & + 0,10 EUR (cao 12.07.11)
  145 Tuinbouwbedrijf (behalve seizoenarbeid) + 3,16% (index) & + 0,3% (cao 12.07.11)
  145 Tuinbouwbedrijf (enkel seizoenarbeid) + 3,16% (index) & + 0,3% & + 0,10 EUR (cao 12.07.11)
  147 Wapensmederij met de hand + 2% (index)
  148.01 Haarsnijderijen + 0,47% (index) & + 0,05 EUR (cao 06.05.11)
  148.05 Pelslooierijen + 0,0372 EUR index)
  149.01 Elektriciens : installatie & distributie + 3,18% (index) & + 0,3% (cao 20.10.11)
  149.02 Koetswerk + 0,3% (cao 28.09.11)
  201 Zelfstandige kleinhandel + 7,18 EUR (cao 15.12.11)
  202 Kleinhandel in voedingswaren + 1% (index) & + 7,18 EUR (cao 09.12.11)
  202.01 Middelgrote levensmiddelenbedrijven + 7,18 EUR (cao 15.12.11)
  207 Bedienden uit de scheikundige nijverheid (enkel geclassificeerde functies) + 0,3% op de minimumlonen (cao 01.07.11)
  210 Bedienden van de ijzernijverheid + 2% (index)
  211 Bedienden uit de petroleumnijverheid & -handel (enkel geclassificeerde functies) + 0,3% op de minimumlonen (minstens 10 EUR) (cao 20.10.11)
  214 Bedienden van de textielnijverheid & het breiwerk + 2% (index)
  216 Notarisbedienden + 0,74% (index) & + 0,3% (cao 13.10.11)
  218 Aanvullend nationaal Paritair Comité voor de bedienden + 3,17% (index) & + 0,3% (cao 19.09.11)
  220 Bedienden uit de voedingsnijverheid + 3,17% (index)
  221 Bedienden uit de papiernijverheid + 1,13% (index)
  222 Bedienden van de papier- & kartonbewerking + 1,13% (index) & + 0,3% (cao 30.06.11)
  224 Bedienden van de non-ferro metalen + 0,3% op de minimumlonen (cao 27.06.11)
  302 Horeca + 3,168% (index) & + 0,3% (cao 20.09.11)
  302 Horeca (fooien & bedieningsgeld) aanpassing forfaitaire daglonen
  303.03 Exploitatie van bioscoopzalen + 0,3% (cao 24.11.11)
  306 Verzekeringswezen + 3,179% op de minimumlonen (index) & + 16 EUR op basislonen & lonen < 16 EUR boven basislonen (cao 10.10.11)
  307 Makelarij & verzekeringsagentschappen + 15 EUR op de minimumlonen (cao 29.06.11)
  308 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie + 0,386% op de minimumlonen (index) & + 15 EUR op de basislonen & lonen < 14 EUR boven basislonen (cao 06.07.11)
  309 Beursvennootschappen + 0,386% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) & + 0,3% op de basislonen (cao 28.06.11)
  310 Banken + 0,386% op de minimumlonen (index)
  311 Grote kleinhandelszaken + 2% (index) & + 7,18 EUR (cao 09.12.11)
  312 Warenhuizen + 7,18 EUR (cao 09.12.11)
  313 Apotheken & tarificatiediensten + 0,3% (cao 24.10.11)
  314 Kappersbedrijf & schoonheidszorgen + 2% (index) & + 0,3% (cao 08.06.11)
  321 Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen + 0,3% (cao 06.09.11)
  322.01 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren + 0,2% (cao 09.11.11)
  323 Beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars & dienstboden + 3,17% (index) & + 0,3% op de basislonen van cat. 1 (cao 23.06.11)
  324 Diamantnijverheid & -handel + 0,3% (cao 12.07.11)
  325 Openbare kredietinstellingen + 0,3% (cao 05.09.11)
  326 Gas- & elektriciteitsbedrijf + 0,2139% op de minimumlonen (index)
  328.01 Stads- & streekvervoer van het Vlaamse Gewest + 0,3% (cao 29.06.11)
  328.03 Stads- & streekvervoer van het Brusels Hoofdstedelijk Gewest + 3% op de minimumlonen (cao 14.12.11)
  333 Toeristische attracties + 3,17% (index) & + 20 EUR/m of 0,12 EUR/u op de basislonen van cat.2, 3 & 4 (cao 30.06.11)
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart