Loonaanpassingen januari 2013

Op deze pagina:

  P.C. ACTIVITEIT AANPASSING
   
  102.01 Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincie Henegouwen + 1% (index)
  102.03 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen & kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant + 0,02 EUR 40/u./w) (cao 29.06.11)
  102.07 Kalksteengroeven & -ovens & cementfabrieken in het arrondissement Doornik + 1% (index) & + 0,15 EUR (cao 06.09.11)
  106.01 Cementfabrieken + 0,1253% op de minimumlonen (index)
  110 Textielverzorging + 2,3952% (index)
  111 Metaal-, machine- & elektrische bouw + 0,15% op de reële lonen (cao 11.07.11)
  111.03 Montage van bruggen & metalen gebinten + 0,15% op de reële lonen (cao 11.07.11)
  113.04 Pannenbakkerijen + 0,41% (index)
  117 Petroleumnijverheid & -handel + 0,1253% op de minimumlonen (index)
  118 Voedingsnijverheid + 2,40% (index)
  119 Handel in voedingswaren + 2,35% (index)
  120.03 Fabricage van & handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen + 0,68% (index)
  121 Schoonmaak + 0,62% (index)
  124 Bouwbedrijf + 0,386068% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  125.01 Bosontginningen + 0,38% op de minimumlonen (index)
  125.02 Zagerijen & aanverwante nijverheden + 0,38% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  125.03 Houthandel + 0,38% (index)
  126 Stoffering & houtbewerking + 0,58% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  127 Handel in brandstoffen + 0,10 EUR (cao 25.11.11)
  128 Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten + 0,41% (index)
  129 Voortbrenging van papierpap, papier & karton + 0,68% (index)
  132 Ondernemingen van technische land- & tuinbouwwerken + 0,61% (index)
  133 Tabaksbedrijf + 0,41% (index)
  136 Papier- & kartonbewerking + 0,68% (index)
  136.01 Fabricage van papieren buisjes + 0,40% (index)
  140.01.1 Openbare autobusdiensten (behalve het garagepersoneel) + 2% (index)
  140.03.1 Goederenvervoer over de weg + 2,30% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  140.03.2 Goederenbehandeling voor derden + 2,30% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  140.04 Afhandeling op luchthavens + 2,30% op de minimumlonen (index)
  142.01 Terugwinning van metalen + 2,30% (index)
  142.04 Terugwinning van allerlei producten + 2,30% (index)
  144 Landbouw + 2,39% (index)
  145 Tuinbouwbedrijf + 2,39% (index)
  146 Bosbouwbedrijf + 0,58% (index)
  148.01 Haarsnijderijen + 0,41% (index)
  148.05 Pelslooierijen + 0,0372 EUR (index)
  149.01 Elektriciens : installatie & distributie + 2,30% (index)
  152 Vrij onderwijs + 2% (index)
  216 Notarisbedienden + 0,42% (index)
  218 Aanvullend nationaal Paritair Comité voor de bedienden + 2,35% (index)
  220 Bedienden uit de voedingsnijverheid + 2,40% (index)
  221 Bedienden uit de papiernijverheid + 0,68% (index)
  222 Bedienden van de papier- & kartonbewerking + 0,68% (index)
  224 Bedienden non-ferro metalen + 0,17% op de reële lonen (cao 27.06.11)
  225 Bedienden vrij onderwijs +2% (index)
  302 Horeca + 2,395% (index)
  304 Vermakelijkheidsbedrijf + 2% (index)
  306 Verzekeringswezen + 2,305% op de minimumlonen (index)
  308 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie + 0,276% op de minimumlonen (index)
  309 Beursvennootschappen + 0,276% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  310 Banken + 0,276% op de minimumlonen (index)
  314 Kappersbedrijf + 0,5 EUR (cat.2) & + 0,75 EUR (cat. 3, 4 & 5) op de minimumlonen (cao 27.08.12)
  314 Schoonheidszorgen + 2,5% op de minimumlonen (cao 27.08.12)
  317 Bewakings- & toezichtsdiensten + 2% (index)
  318.01 Gezins- & bejaardenhulp in de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap + 2% (index)
  318.02 Gezins- & bejaardenhulp in de Vlaamse Gemeenschap + 2% (index)
  319.01 Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen in de Vlaamse Gemeenschap + 2% (index)
  319.02 Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen in de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap + 2% (index)
  323 Beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars & dienstboden + 2,35% (index)
  326 Gas- & elektriciteitsbedrijf + 0,1253% op de minimumlonen (index)
  327.01 Beschutte werkplaatsen & sociale werkplaatsen in de Vlaamse Gemeenschap (indien geen toepassing GMMI) + 2% (index)
  329 Socio-culturele sector + 2% (index)
  329.01 Socio-culturele sector de Vlaamse Gemeenschap + 2% (index)
  329.02 Socio-culturele sector Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap + 2% (index)
  329.03 Bicommunautaire socio-culturele organisaties + 2% (index)
  331.01 Vlaamse opvang van kinderen + 2% (index)
  331.02 Overige Vlaamse sectoren + 2% (index)
  333 Toeristische attracties + 2,35% (index) & + 20 EUR/m of 0,12 EUR/u (cao 30.06.11)
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart