Loonaanpassingen januari 2014

Op deze pagina:

  P.C. ACTIVITEIT AANPASSING
   
  100 Aanvullend PC voor de arbeiders aanpassing lonen minderjarigen (cao 22.05.13)
  106.01 Cementfabrieken + 0,0827% op de minimumlonen (index)
  110 Textielverzorging + 1,0443% (index)
  113 Ceramiekbedrijf harmonisatie lonen cat. 1, 2 & 3 (cao 18.07.13)
  113 Ceramiekbedrijf + 0,10 EUR cat 4 & 5 (cao 18.07.13)
  113.04 Pannenbakkerijen + 0,06% (index)
  117 Petroleumnijverheid & -handel + 0,0827% op de minimumlonen (index)
  118 Voedingsnijverheid + 1,04% (index)
  119 Handel in voedingswaren + 1,02% (index)
  120.02 Vlasbereiding (vanaf 06.01.14) + 0,0372 EUR (index)
  121 Schoonmaak + 0,32% (index)
  124 Bouwbedrijf + 0,045496% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  125.01 Bosontginningen + 0,04% op de minimumlonen (index)
  125.02 Zagerijen & aanverwante nijverheden + 0,04% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  125.03 Houthandel + 0,04% (index)
  128 Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten + 0,07% (index)
  129 Voortbrenging van papierpap, papier & karton + 0,29% (index)
  133 Tabaksbedrijf + 0,06% (index)
  136 Papier- & kartonbewerking + 0,29% (index)
  140.03 Vervoer & logistiek voor rekening van derden + 1% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  140.04 Grondafhandeling op luchthavens + 1% op de minimumlonen (index)
  142.01 Terugwinning van metalen + 1% (index)
  142.04 Terugwinning van allerlei producten + 1% (index)
  144 Landbouwbedrijf + 1,04% (index)
  145 Tuinbouwbedrijf + 1,04% (index)
  149.01 Elektriciens : installatie & distributie + 1% (index)
  200 Aanvullend PC voor de bedienden aanpassing GMMI minderjarigen (cao 43)
  201 Zelfstandige kleinhandel aanpassing GMMI minderjarigen (cao 43)
  202.01 Middelgrote levensmiddelenbedrijven aanpassing GMMI minderjarigen (cao 43)
  216 Notarisbedienden + 0,18% (index)
  218 Aanvullend nationaal PC voor de bedienden + 1,02% (index)
  220 Bedienden uit de voedingsnijverheid + 1,04% (index)
  221 Bedienden uit de papiernijverheid + 0,29% (index)
  222 Bedienden van de papier- & kartonbewerking + 0,29% (index)
  302 Horeca + 1,044% (index)
  306 Verzekeringswezen + 1,001% op de minimumlonen (index)
  308 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie + 0,091% op de minimumlonen (index)
  309 Beursvennootschappen + 0,091% de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  310 Banken +0,091% op de minimumlonen (index)
  326 Gas- & elektriciteitsbedrijf + 0,0827% op de minimumlonen (index)
  327.01 Beschutte werkplaatsen & sociale werkplaatsen in de Vlaamse Gemeenschap aanpassing GMMI minderjarige doelgroepwerknemers (cao 43)
  327.03 Beschutte werkplaatsen & sociale werkplaatsen in het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap aanpassing GMMI minderjarigen productiepersoneel (cao 43)
  329.02 Socio-culturele sector in de Duitstalige Gemeenschap aanpassing schaallonen (tot 6j. anc.) (cao 18.02.13)
  333 Toeristische attracties +1,02% (index)
  334 Openbare loterijen aanpassing GMMI minderjarigen (cao 43)
  335 Sociale organisaties aanpassing GMMI minderjarigen (cao 43)
  337 Non-profitsector aanpassing GMMI minderjarigen (cao 43)
  339 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting aanpassing GMMI minderjarigen (cao 43)
   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart