Loonaanpassingen januari 2018

Op deze pagina:

  PC Activiteit Aanpassing

  100

  Aanvullend paritair comité voor arbeiders

  (ondernemingen zonder indexmechanisme)

  + 1,7% (cao 20.10.17)

  102.08

  Marmergroeven & -zagerijen

  + 1% (index)

  106.01

  Cementfabrieken

  + 0,1062% op de minimumlonen (index)

  110

  Textielverzorging

  + 1,79% (index)

  113.04

  Pannenbakkerijen

  + 0,23% (index)

  114

  Steenbakkerij

  + 0,5% (index)

  116

  Scheikundige nijverheid (niet geconventioneerde ondernemingen)

  + 1,1% (cao 21.06.17)

  116.02

  Kunststofverwerkende nijverheid in de provincie West-Vlaanderen

  + 0,16 EUR (cao 21.12.17)

  117

  Petroleumnijverheid & -handel

  + 0,1062% op de minimumlonen (index)

  118

  Voedingsnijverheid

  + 1,79% (index)

  118.11.1

  Vleesconserven

  nieuwe loonschalen (cao 12.12.17)

  119

  Handel in voedingswaren

  + 1,83% (index)

  119.03

  Slagerijen, spekslagerijen & penserijen

  + 1,83% (index)

  119.04

  Handel in bieren & drinkwaters

  + 1,83% (index)

  120.02

  Vlasbereiding

  + 0,55% (cao 11.07.17)

  121

  Schoonmaak

  + 0,41% (index)

  124

  Bouwbedrijf

  + 0,203154% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  125.01

  Bosontginningen

  + 0,20% op de minimumlonen (index)

  125.02

  Zagerijen & aanverwante nijverheden

  + 0,20% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  125.03

  Houthandel

  + 0,20% (index)

  128

  Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten

  + 0,24% (index)

  129

  Voortbrenging van papierpap, papier & karton

  + 1,1% (cao 22.06.17) & + 0,44% (index)

  132

  Technische land- & tuinbouwwerken

  + 0,5% (cao 13.06.17)

  133

  Tabaksbedrijf

  + 0,23% (index)

  133.02

  Rook-, pruim- & snuiftabak

  + 0,23% (index)

  133.03

  Sigaren & cigarillo’s

  + 0,23% (index)

  136

  Papier- & kartonbewerking

  + 1,1% (cao 22.06.17) & + 0,44% (index)

  136.01

  Fabricage van papieren buisjes

  + 0,44% (index)

  139

  Sleepdiensten

  verhoging met vaste bedragen (index)

  140.01.1

  Vlaamse Vervoermaatschappij (uitgezonderd garagepersoneel)

  + 0,5% (cao 21.09.17)

  140.03

  Wegvervoer & logistiek voor rekening van derden

  + 1,78% op de minimumlonen (index)

  140.04

  Grondafhandeling op luchthavens

  + 1,88% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  142.01

  Terugwinning van metalen

  + 1,88% (index)

  142.04

  Terugwinning van allerlei producten

  + 1,88% (index)

  144

  Landbouwbedrijf

  + 1,79% (index)

  145

  Tuinbouwbedrijf

  + 1,79% (index)

  145.05

  Fruitteelt

  + 0,9% (cao 20.10.17)

  149.01

  Elektriciens : installatie & distributie

  + 1,88% (index)

  200

  Aanvullende paritair comité voor bedienden

  + 1,83% (index)

  207

  Bedienden uit de scheikundige nijverheid (niet geconventioneerde ondernemingen)

  + 1,1% (cao 20.06.17)

  216

  Notarisbedienden

  + 0,26% (index)

  220

  Bedienden uit de voedingsnijverheid

  + 0,2% (cao 19.06.17) & + 1,79% (index)

  221

  Bedienden uit de papiernijverheid

  + 1,1% (cao 22.06.17) & + 0,44% (index)

  222

  Bedienden van de papier- & kartonbewerking

  + 0,44% (index)

  226

  Bedienden uit de internationale handel, het vervoer & de logistiek

  + 1,4% (index)

  227

  Audiovisuele sector

  + 1,1% op de minimumlonen & + 34,25 EUR op de effectieve lonen (cao 24.11.17)

  302

  Horeca

  + 1,788% (index)

  306

  Verzekeringswezen

  + 1,876% op de minimumlonen (index)

  307

  Makelarij & verzekeringsagentschappen

  + 8 EUR op de minimumlonen (cao 10.11.17)

  309

  Beursvennootschappen

  + 0,5% (cao 17.11.17) & + 0,164% (index) telkens op de minimumlonen

  310

  Banken & spaarbanken

  + 0,164% op de minimumlonen (index)

  314

  Fitnesscentra

  + 1,1% of + 21,87 EUR (cao 06.07.17)

  315.02

  Luchtvaartmaatschappijen

   2% (index)

  315.03

  Luchthavenbeheer

  + 1,1% (cao 21.09.17)

  321

  Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

  + 0,1575 EUR (arb.) of + 25 EUR (bed.) (cao 24.10.17)

  323

  Beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars & dienstboden

  + 1,83% (index)

  324

  Diamantnijverheid & -handel

  + 5 EUR/week (cao 30.08.17)

  326

  Gas- & elektriciteitsbedrijf

  + 0,1062% op de minimumlonen (index)

  333

  Toeristische attracties

  + 1,83% (index)

  336

  Vrije beroepen

  + 1,1% (max. 35 EUR) (cao 29.11.17)

  339

  Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting

  nieuwe loonschalen (cao 05.12.17)

  340

  Orthopedische technologieën (bedienden)

  + 1,83% (index)

  340

  Orthopedische technologieën (arbeiders)

  + 0,24% (index)

  341

  Bemiddeling in bank- & beleggingsdiensten

  + 1,83% (index)

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart