Loonaanpassingen januari 2019

Op deze pagina:

  PC Activiteit Aanpassing

  100

  Aanvullend paritair comité voor werklieden (ondernemingen zonder indexsysteem)

  + 1,2% (cao 20.10.17)

  106.01

  Cementfabrieken

  + 0,2080% op de minimumlonen (index)

  110

  Textielverzorging

  + 2,2104% (index)

  113.04

  Pannenbakkerijen

  + 0,65% (index)

  117

  Petroleumnijverheid & -handel

  + 0,2080% op de minimumlonen (index)

  118

  Voedingsnijverheid

  + 2,10% (index)

  118.11.1

  Vleesconserven

  2e fase nieuwe loonschalen (cao 12.12.17)

  119

  Handel in voedingswaren

  + 2,16% (index)

  120.03

  Fabricage van & handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

  + 0,74% (index)

  121

  Schoonmaak

  + 1,15% (index)

  124

  Bouwbedrijf

  + 0,614169% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  125.01

  Bosontginningen

  + 0,61% op de minimumlonen (index)

  125.02

  Zagerijen & aanverwante nijverheden

  + 0,61% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  125.03

  Houthandel

  + 0,61% (index)

  126

  Hout & stoffering

  + 1,05% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  128

  Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten

  + 0,66% (index)

  129

  Voortbrenging van papierpap, papier & karton

  + 1,19% (index)

  132

  Technische land- & tuinbouwwerken

  + 0,65% (index)

  133

  Tabaksbedrijf

  + 0,65% (index)

  133.02

  Rook-, pruim- & snuiftabak

  + 0,65% (index)

  133.03

  Sigaren & cigarillo’s

  + 0,65% (index)

  136

  Papier- & kartonbewerking

  + 1,19% (index)

  139

  Sleepdiensten

  verhoging met vaste bedragen (index)

  140.02

  Verhuur van voertuigen met chauffeur

  + 2% (index)

  140.03

  Wegvervoer & logistiek voor rekening van derden

  + 2,10% op de minimumlonen (index)

  140.04

  Grondafhandeling op luchthavens

  + 2,21% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  142.01

  Terugwinning van metalen

  + 2,21% (index)

  142.04

  Terugwinning van allerlei producten

  + 2,21% (index)

  144

  Landbouwbedrijf

  + 2,10% (index)

  145

  Tuinbouwbedrijf

  + 2,10% (index)

  146

  Bosbouwbedrijf

  + 1,05% (index)

  149.01

  Elektriciens : installatie & distributie

  + 2,21% (index)

  200

  Aanvullende paritair comité voor bedienden

  + 2,16% (index)

  202

  Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

  + 1% (index)

  216

  Notarisbedienden

  + 0,74% (index)

  220

  Bedienden uit de voedingsnijverheid

  + 2,10% (index)

  221

  Bedienden uit de papiernijverheid

  + 1,19% (index)

  222

  Bedienden van de papier- & kartonbewerking

  + 1,19% (index)

  226

  Bedienden uit de internationale handel, het vervoer & de logistiek

  + 1,26% (index)

  302

  Horeca

  + 2,104% (index)

  306

  Verzekeringswezen

  + 2,208% op de minimumlonen (index)

  309

  Beursvennootschappen

  + 0,445% op de minimumlonen (index)

  310

  Banken & spaarbanken

  + 0,445% op de minimumlonen (index)

  313

  Apotheken & tarificatiediensten

  + 2% (index)

  323

  Beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars & dienstboden

  + 2,16% (index)

  326

  Gas- & elektriciteitsbedrijf

  + 0,2080% op de minimumlonen (index)

  333

  Toeristische attracties

  + 2,16% (index)

  340

  Orthopedische technologieën (bedienden)

  + 2,16% (index)

  340

  Orthopedische technologieën (arbeiders)

  + 0,66% (index)

  341

  Bemiddeling in bank- & beleggingsdiensten

  + 2,16% (index)

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart