Loonaanpassingen januari 2022

Op deze pagina:

  Loonaanpassingen per paritair comité op 1 januari 2022:

  PC Activiteit Aanpassing

  100

  Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

  + 2% (index)

  102.01

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

  + 1% (index)

  102.04

  Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant

  + 1% (index)

  102.07

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik

  + 1% (index)

  102.09

  Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

  + 1% (index)

  104

  Paritair Comité voor de ijzernijverheid

  + 2% (index)

  106.01

  Paritair Subcomité voor de cementfabrieken

  + 0,6291% (index)

  107

  Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters

  + 2% (index)

  110

  Paritair Comité voor de textielverzorging

  + 3,22% (index)

  113.04

   

  + 3,94% (index)

  114

  Paritair Comité voor de steenbakkerij

  + 0,5% (index)

  115

  Paritair Comité voor het glasbedrijf

  + 2% (index)

  115.03

  Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen

  + 2% (index)

  115.09

  Aanvullende bedrijfssector glas

  + 2% (index)

  117

  Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel

  + 0,6291% (index)

  118

  Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

  + 3,22% (index)

  119

  Paritair Comité voor de handel in voedingswaren

  + 3,58% (index)

  119.03

  Technische functies in de slagerij, spekslagerij en penserij

  + 3,58% (index)

  120

  Paritair Comité voor de textielnijverheid

  + 2% (index)

  120.01

  Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

  + 2% (index)

  120.03

  Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

  + 1,89% (index)

  121

  Paritair Comité voor de schoonmaak

  + 2,76% (index)

  124

  Paritair Comité voor het bouwbedrijf

  + 1,41747% (index)

  125.01

  Paritair Subcomité voor de bosontginningen

  + 1,41% (index)

  125.02

  Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden

  + 1,41% (index)

  125.03

  Paritair Subcomité voor de houthandel

  + 1,41% (index)

  126

  Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking

  Arbeiders : + 1,42% (index)                                 Bedienden : + 3,58% (index)

  127

  Paritair Comité voor de handel in brandstoffen

  +3,2189% (index)

  128

   Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten

  +1,58% (index)

  129

  Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton

  + 2,98% (index)

  132

  Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

  + 1,57% (index)

  133

  Paritair Comité voor het tabaksbedrijf

  + 1,57% (index)

  133.02

  Rook-, pruim- en snuiftabak

  + 1,57% (index)

  133.03

  Sigaren- en sigarillo's

  + 1,57% (index)

  136

  Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking

  + 2,98 % (index)

  139

  Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

  + 0,79% (index)

  140

  Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

  + 2% (index)

  140.02

  Paritair Subcomité voor de taxi's

  + 2% (index)

  140.03

  Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden

  + 3,21% (index)

  140.04

  Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens

  + 3,95% (index)

  142.01

  Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen

  + 3,95% (index)

  142.02

  Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen

  + 2% (index)

  142.04

  Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier

  + 3,95% (index)

  144

  Paritair Comité voor de landbouw

  + 3,22% (index)

  145

  Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf

  + 3,22% (index)

  145.01

  Bloementeelt

  + 3,22% (index)

  145.03

  Boomkwekerijen

  + 3,22% (index)

  145.04

  Ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen

  + 3,22% (index)

  145.05

  Fruitteelt

  + 3,22% (index)

  145.06

  Groenteteelt en teelt van tuinbouwzaden

  + 3,22% (index)

  145.07

  Paddestoel- en truffelteelt

  + 3,22% (index)

  146

  Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf

  + 1,42% (index)

  149.01

  Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie

  + 3,95% (index)

  200

  Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

  + 3,58% (index)

  203

  Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven

  + 1% (index)

  210

  Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid

  + 2% (index)

  211

  Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel

  + 2% (index)

  214

  Paritair Comité voor bedienden van de textielnijverheid

  + 2% (index)

  216

  Paritair Comité voor de notarisbedienden

  + 1,77% (index)

  217

  Paritair Comité voor de casinobedienden

  + 3,219% (index)

  220

  Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

  + 3,22% (index)

  221

  Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid

  + 2,98% (index)

  222

  Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking

  + 2,98% (index)

  226

  Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

  + 3,95% (index)

  302

  Paritair Comité voor het hotelbedrijf

  + 3,219% (index)

  303.01

  Paritair Subcomité voor de filmproductie

  + 2% (index)

  306

  Paritair Comité voor het verzekeringswezen

  + 3,94541% (index)

  309

  Paritair Comité voor de beursvennootschappen

  + 1,3028% (index)

  310

  Paritair Comité voor de banken

  + 1,3% (index)

  311

  Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken

  + 2% (index)

  315.01

  Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector

  + 2% (index)

  320

  Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen

  +2,79% (index)

  323

  Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden

  + 3,58% (index)

  324

  Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel

  + 2% (index)

  326

  Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

  + 0,6291% (index)

  327

  Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven

  + 2% (index)

  327.01

  Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven

  + 2% (index)

  327.02

  Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie

  + 2% (index)

  327.03

  Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  330.01

  Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten

   

  + 2% (index)

  330.02

  Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

  + 2% (index)

  330.04

  Overige diensten en instellingen, exclusief de inrichtingen voor tandprothesen

  + 2% (index)

  331

  Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

  + 2% (index)

  332

  Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

  + 2% (index)

  333

  Paritair Comité voor de toeristische attracties

  + 3,58% (index)

  336

  Paritair Comité voor de vrije beroepen

  + 2% (index)

  340

  Paritair comité voor de orthopedische technologieën

  Arbeiders : + 1,5% (index)                                  Bedienden: + 3,58% (index)

  341

  Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

  + 3,58% (index)

   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart