Loonaanpassingen januari 2023

Op deze pagina:

  Loonaanpassingen per paritair comité op 1 januari 2023:

  PC Activiteit Aanpassing

  101.00

  NATIONALE GEMENGDE MIJNCOMMISSIE

  +2% (index)

  102.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIES LUIK EN NAMEN

  +1% (index)

  102.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PORFIERGROEVEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT EN HENEGOUWEN EN DE KWARTSIETGROEVEN IN DE PROVINCIE WAALS-BRABANT

  +1% (index)

  102.05

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER PORSELEINAARDE- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN

  +1% (index)

  102.06

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT

  +2% (index)

  102.08

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER MARMERGROEVEN EN -ZAGERIJEN OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK

  +1% (index)

  102.09

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF VAN DE GROEVEN VAN NIET UIT TE HOUWEN KALKSTEEN EN VAN DE KALKOVENS, VAN DE BITTERSPAATGROEVEN EN -OVENS OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK

  +1% (index)

  102.11

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER LEISTEENGROEVEN, COTICULEGROEVEN EN GROEVEN VAN SLIJPSTEEN VOOR SCHEERMESSEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN

  +1% (index)

  106.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE CEMENTFABRIEKEN

  +0,8342% (index)

  107.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE MEESTER-KLEERMAKERS, DE KLEERMAAKSTERS EN NAAISTERS

  +2% (index)

  110.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING

  +10,96% (index)

  113.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET CERAMIEKBEDRIJF

  +2% (index)

  113.04

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PANNENBAKKERIJEN

  +11,19% (index)

  114.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE STEENBAKKERIJ

  +0,50% (index)

  117.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

  +0,8342% (index)

  118.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID

  +10,96% (index)

  119.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN VOEDINGSWAREN

  +11,08% (index)

  120.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID

  +4,04% (index)

  120.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS

  +4,04% (index)

  120.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN EN DE HANDEL IN ZAKKEN IN JUTE OF IN VERVANGINGSMATERIALEN

  +3,29% (index)

  121.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE SCHOONMAAK

  +5,70% (index)

  124.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF

  +3,32660% (index)

  125.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BOSONTGINNINGEN

  +3,32% (index)

  125.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN

  +3,32% (index)

  125.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL

  +3,32% (index)

  126.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE STOFFERING EN DE HOUTBEWERKING

  +11,08% (index)

  127.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN BRANDSTOFFEN

  +10,9643% (index)

  128.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET HUIDEN- EN LEDERBEDRIJF EN VERVANGINGSPRODUCTEN

  +3,31% (index)

  132.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE ONDERNEMINGEN VAN TECHNISCHE LAND- EN TUINBOUWWERKEN

  +3,31% (index)

  133.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET TABAKSBEDRIJF

  +3,31% (index)

  136.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE PAPIER- EN KARTONBEWERKING

  +5,89% (index)

  139.00a

  Binnenscheepvaart

  +2% (index)

  139.00b

  sleepdiensten

  +0,79% (index)

  139.00c

  systeemvaart

  +2% (index)

  140.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK

  +2% (index)

  140.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE AUTOBUSSEN EN AUTOCARS

  +2% (index)
  niet voor het garagepersoneel

  140.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TAXI'S

  +2% (index)

  140.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET WEGVERVOER EN DE LOGISTIEK VOOR REKENING VAN DERDEN

  +10,96% (index)

  140.04

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GRONDAFHANDELING OP LUCHTHAVENS

  +11,19% (index)

  142.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN

  +11,19% (index)

  142.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN PAPIER

  +2% (index)

  142.04

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN ALLERLEI PRODUCTEN

  +11,19% (index)

  144.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW

  +10,96% (index)

  145.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET TUINBOUWBEDRIJF

  +10,96% (index)

  146.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET BOSBOUWBEDRIJF

  +3,33% (index)

  149.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELEKTRICIENS: INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE

  +11,19% (index)

  152.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

  +2% (index)

  152.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

  +2% (index)

  200.00

  AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN

  +11,08% (index)

  202.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN

  +1% (index)

  203.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE HARDSTEENGROEVEN

  +1% (index)

  205.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE STEENKOLENMIJNEN

  +2% (index)

  209.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID

  CAO-verhoging 80 EUR voor de gewaarborgde minimummaandwedde. De barema's verhogen voor zover zij lager zijn.
  Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.

  214.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID

  +4,04% (index)

  216.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE NOTARISBEDIENDEN

  +3,88% (index)

  217.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE CASINOBEDIENDEN

  +10,964% (index)

  220.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE VOEDINGSNIJVERHEID

  +10,96% (index)

  222.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE PAPIER- EN KARTONBEWERKING

  +5,89% (index)

  225.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS

  +2% (index)

  226.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE LOGISTIEK

  +11,19% (index)

  301.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET HAVENBEDRIJF

  +1,6% (index)

  302.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF

  +10,964% (index)

  303.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET FILMBEDRIJF

  +2% (index)

  304.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF

  +2% (index)

  306.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN

  +11,19050% (index)

  309.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN

  +1,8655% (index)

  310.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BANKEN

  +1,87% (index)

  311.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN

  +2% (index)

  313.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE APOTHEKEN EN TARIFICATIEDIENSTEN

  +2% (index)

  315.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN

  +2% (index)

  317.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN

  +2% (index)

  318.00

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP

  +2% (index)

  319.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

  +2% (index)

  320.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEGRAFENISONDERNEMINGEN

  +5,89% (index)

  322.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN

  +2% (index)

  323.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN

  +11,08% (index)

  326.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF

  +0,8342 (index)

  329.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR

  +2 (index)

  331.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

  +2 (index)

  332.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

  +2 (index)

  333.00

  PARITAIR COMITE VOOR TOERISTISCHE ATTRACTIES

  +11,08 (index)

  336.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE VRIJE BEROEPEN

  Enkel voor ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat en de effectieve lonen hoger zijn dan het minimumloon.
  CAO-verhoging 1,664% (maximum van 55 EUR). Er dient rekening te worden gehouden met reeds toegekende loonsverhogingen op ondernemingsniveau in 2022.

  337.00

  AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE NON-PROFITSECTOR

  +2 (index)

  339.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE ERKENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUISVESTING

  +2 (index)

  340.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE ORTHOPEDISCHE TECHNOLOGIEEN

  Arbeiders : +3,3 (index)
  Bedienden : +11,08 (index)

  341.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEMIDDELING IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN

  +11,08 (index)

   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart