Loonaanpassingen juli 2013

Op deze pagina:

  P.C. ACTIVITEIT AANPASSING
   
  100 Aanvullend Paritair Comité voor Werklieden aanpassing schaallonen (cao 22.05.13)
  106.01 Cementfabrieken + 0,1494% op de minimumlonen (index)
  111 Metaal-, machine- & elektrische bouw + 1,39% (index)
  111.03 Montage van bruggen & metalen gebinten + 1,39% (index)
  113.04 Pannenbakkerijen + 0,35% (index)
  117 Petroleumnijverheid & -handel + 0,1494% op de minimumlonen (index)
  120.02 Vlasbereiding + 0,0372 EUR (index)
  120.03 Fabricage van & handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen + 0,71% (index)
  121 Schoonmaak 0,69% (index)
  124 Bouwbedrijf + 0,333278% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  125.01 Bosontginningen + 0,33% op de minimumlonen (index)
  125.02 Zagerijen & aanverwante nijverheden + 0,33% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  125.03 Houthandel + 0,33% (index)
  126 Stoffering & houtbewerking + 0,68% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  128 Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten + 0,36% (index)
  129 Voortbrenging van papierpap, papier & karton + 0,71% (index)
  132 Technische land- & tuinbouwwerken + 0,68% (index)
  133 Tabaksbedrijf + 0,35% (index)
  136 Papier- & kartonbewerking + 0,71% (index)
  140.02 Verhuur van voertuigen met chauffeur + 2% (index)
  146 Bosbouwbedrijf + 0,68% (index)
  148.01 Haarsnijderijen + 0,36% (index)
  148.05 Pelslooierijen + 0,0372 EUR (index)
  209 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid + 1,39% (index)
  221 Bedienden uit de papiernijverheid + 0,71% (index)
  222 Bedienden van de papier- & kartonbewerking + 0,71% (index)
  308 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie + 0,316% op de minimumlonen (index)
  309 Beursvennootschappen + 0,316% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  310 Banken + 0,316% op de minimumlonen (index)
  326 Gas- & elektriciteitsbedrijf + 0,1494% op de minimumlonen (index)
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart