Loonaanpassingen juli 2016

Op deze pagina:

  PC Activiteit Aanpassing

  102.02

  Hardsteen & kalksteengroeven in de provincies Luik & Namen

  + 1% (index)

  102.03

  Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant & Henegouwen & kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant

  + 1% (index)

  102.05

  Porseleinaarde- & zandgroeven in Wallonië

  + 1% op de minimumlonen (index)

  102.06

  Grint- & zandgroeven in Vlaanderen

  + 2% (index)

  102.06.1

  Witzandexploitaties in Vlaanderen

  + 2% (index)

  102.09

  Kalksteengroeven & -ovens, bitterspaatgroeven & -ovens

  + 1% (index)

  102.11

  Leisteen- & coticulegroeven & slijpsteen vroor scheermessen in Wallonië

  + 1% (index)

  106.01

  Cementfabrieken

  + 0,2864% op de minimumlonen (index)

  111

  Metaal-, machine- & elektrische bouw

  + 0,88% (index)

  111.03

  Montage van bruggen & metalen gebinten

  + 0,88% (index)

  113

  Ceramiekbedrijf

  + 2% (index)

  113

  Ceramiekbedrijf

  Harmonisatie lonen (cao 30.11.15)

  113.04

  Pannenbakkerijen

  + 0,57% (index)

  116

  IVP

  + 0,05 EUR (cao 02.03.16)

  117

  Petroleumnijverheid & -handel

  + 0,2864% op de minimumlonen (index)

  120

  Textielnijverheid & breiwerk (vanaf 09.07.16)

  + 2% (index)

  120.01

  Textielnijverheid in Verviers

  + 2% (index)

  120.03

  Vervaardiging van zakken in jute of in vervangingsmaterialen

  + 0,90% (index)

  121

  Schoonmaak

  + 0,75% (index)

  124

  Bouwbedrijf

  + 0,432148% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  125.01

  Bosontginningen

  + 0,43% op de minimumlonen (index)

  125.02

  Zagerijen & aanverwante nijverheden

  + 0,43% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  125.03

  Houthandel

  + 0,43% (index)

  126

  Stoffering & houtbewerking

  + 0,65% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  128

  Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten

  + 0,59% (index)

  129

  Voortbrenging van papierpap, papier & karton

  + 0,88% (index)

  132

  Technische land- & tuinbouwwerken

  + 0,73% (index)

  133

  Tabaksbedrijf

  + 0,57% (index)

  136

  Papier- & kartonbewerking

  + 0,88% (index)

  139

  Sleepdiensten

  + 0,79% (index)

  140.01.1

  Openbare autobusdiensten (uitgezonderd garagepersoneel)

  + 2% (index)

  140.01.2

  Speciale autobusdiensten (uitgezonderd garagepersoneel)

  + 2% (index)

  146

  Bosbouwbedrijf

  + 0,65% (index)

  152.01

  Vrij onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  152.02

  Vrij onderwijs in de Franse Gemeenschap & de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  200

  Aanvullend paritair comité voor bedienden

  aanpassing GMMI (cao 09.06.16)

  203

  Bedienden uit de hardsteengroeven

  + 2% (index)

  209

  Bedienden uit de metaalverwerkende nijverheid

  + 0,88% (index)

  214

  Bedienden ui de textielnijverheid & het breiwerk

  + 2% (index)

  221

  Bedienden uit de papiernijverheid

  + 0,88% (index)

  222

  Bedienden van de papier- & kartonbewerking

  + 0,88% (index)

  225

  Bedienden van het vrij onderwijs

  + 2% (index)

  304

  Spektakel

  + 2% (index)

  307

  Makelarij & verzekeringsagentschappen

  + 2% (index)

  308

  Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie

  + 0,614% op de minimumlonen (index)

  309

  Beursvennootschappen

  + 0,614% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  310

  Banken

  + 0,614% op de minimumlonen (index)

  314

  Kappersbedrijf (enkel kappers)

  + 0,15 EUR voor cat. 2 (cao 04.06.15)

  314

  Kappersbedrijf (enkel kappers)

  + 0,25 EUR/u. of + 41,17 EUR/m. voor cat. 3, 4 & 5 (cao 04.06.15)

  314

  Kappersbedrijf (enkel fitnesscentra)

  + 2,5% voor cat. 3, 4, 6 & 7 (cao 19.06.14)

  317

  Bewakingsdiensten

  + 2% (index)

  318.01

  Gezins- & bejaardenhulp in de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  318.02

  Gezins- & bejaardenhulp in de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  319

  Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & -diensten

  + 2% (index)

  319.01

  Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & -diensten in de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  319.02

  Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & -diensten in de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  322.01

  Erkende ondernemingen die buurtwerken of –diensten leveren

  + 2% (index)

  326

  Gas- & elektriciteitsbedrijf

  + 0,2864% op de minimumlonen (index)

  329

  Socio-culturele sector

  + 2% (index)

  329.01

  Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  329.02

  Socio-culturele sector van de Franstalige & Duitstalige Gemeenschap & het Waalse Gewest

  + 2% (index)

  329.03

  Federale & bicommunautaire socio-culturele organisaties

  + 2% (index)

  330.03

  Dentaaltechnische bedrijven

  + 2% (index)

  331

  Vlaamse welzijns- & gezondheidssector

  + 2% (index)

  331.01

  Opvang van kinderen

  + 2% (index)

  331.02

  Overige Vlaamse sectoren

  + 2% (index)

  340

  Orthopedische technologieën (enkel arbeiders)

  + 0,29% (index)

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart