Loonaanpassingen juli 2017

Op deze pagina:

  PC Activiteit Aanpassing

  102.09

  Kalksteengroeven & -ovens, bitterspaatgroeven & -ovens

  + 0,20 EUR (cao 15.06.17)

  106.01

  Cementfabrieken

  + 0,0581% op de minimumlonen (index)

  106.02

  Betonindustrie

  + 1,1% (cao 22.06.17)

  111

  Metaal-, machine- & elektrische bouw

  + 1,69% (index) & + 1,1% (cao 15.05.17)

  111.03

  Montage van bruggen & metalen gebinten

  + 1,69% (index) & + 1,1% (cao 15.05.17)

  113

  Ceramiekbedrijf

  + 0,16 EUR (cao 31.05.17)

  113.04

  Pannenbakkerijen

  + 0,79% (index)

  117

  Petroleumnijverheid & -handel

  + 0,0581% op de minimumlonen (index)

  118

  Voedingsnijverheid

  + 0,9% (cao 13.06.17)

  120

  Textielnijverheid (vanaf 09.07.17)

  + 2% (index)

  120.01

  Textielnijverheid in Verviers

  + 2% (index)

  120.03

  Vervaardiging & handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

  + 0,58% (index)

  121

  Schoonmaak

  + 1,41% (index) & + 0,1411 EUR (cao 20.06.17)

  124

  Bouwbedrijf

  + 0,900024% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) & verhoging per categorie (cao 14.06.17)

  125.01

  Bosontginningen

  + 0,90% op de minimumlonen (index)

  125.02

  Zagerijen & aanverwante nijverheden

  + 0,90% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  125.03

  Houthandel

  + 0,90% (index)

  126

  Stoffering & houtbewerking

  + 1,37% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) & + 1,1% (cao 21.06.17)

  128

  Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten

  + 0,80% (index)

  129

  Voortbrenging van papierpap, papier & karton

  + 1,43% (index)

  132

  Technische land- & tuinbouwwerken

  + 0,79% (index)

  133

  Tabaksbedrijf

  + 0,79% (index)

  136

  Papier- & kartonbewerking

  + 1,43% (index)

  140.01.1

  Openbare autobusdiensten (uitgezonderd garagepersoneel)

  + 2% (index)

  140.02

  Taxi’s & verhuur van voertuigen

  + 0,6% (cao 26.06.17)

  140.05

  Verhuisondernemingen

  + 1,1% (cao 12.06.17)

  142.04

  Terugwinning van allerlei producten

  + 0,61% op de minimumlonen (cao 29.05.17)

  146

  Bosbouwbedrijf

  + 1,37% (index)

  149.01

  Elektriciens : installatie & distributie

  + 1,1% (cao 27.06.17)

  149.02

  Koetswerk

  + 1,1% (cao 27.06.17)

  152

  Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs

  + 2% (index)

  202

  Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

  + 25 EUR (cao 03.07.17)

  209

  Bedienden van de metaalverwerkende nijverheid

  + 1,69% (index) & + 50 EUR op de minimumlonen (cao 29.05.17)

  214

  Bedienden van de textielnijverheid

  + 2% (index)

  220

  Bedienden uit de voedingsnijverheid

  + 0,9% (cao 19.06.17)

  221

  Bedienden uit de papiernijverheid

  + 1,43% (index)

  222

  Bedienden van de papier- & kartonbewerking

  + 1,43% (index)

  223

  Sport

  aanpassing GMMI (cao 15.03.17)

  225

  Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

  + 2% (index)

  226

  Bedienden uit de internationale handel, het vervoer & de logistiek (max. eindwedde klasse 8)

  + 1,4% (index)

  303.03

  Exploitatie van bioscoopzalen

  + 1,1% (cao 10.07.17)

  304

  Spektakel

  + 2% (index)

  307

  Makelarij & verzekeringsagentschappen

  + 2% (index)

  308

  Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie

  + 0,243% op de minimumlonen (index)

  309

  Beursvennootschappen

  + 0,243% op de minimumlonen (index)

  310

  Banken

  + 0,243% op de minimumlonen (index)

  311

  Grote kleinhandelszaken

  + 25 EUR (bed.) & + 0,1468 EUR (arb.) (cao 03.07.17)

  312

  Warenhuizen

  + 25 EUR (bed.) & + 0,1468 EUR (arb.) (cao 03.07.17)

  314

  Kappersbedrijf (enkel cat. 2)

  + 0,20 EUR (cao 04.06.15)

  314

  Kappersbedrijf (enkel cat. 3, 4 & 5)

  + 0,25 EUR of + 41,17 EUR (cao 04.06.15)

  314

  Fitnesscentra (enkel cat. 3, 4, 6 & 7)

  + 2,5% (cao 19.06.14)

  315.01

  Technisch onderhoud, bijstand & opleiding in de luchtvaartsector

  + 1,1% (cao 19.05.17)

  317

  Bewakings- en/of toezichtsdiensten

  + 2% (index) & + 1,1% (cao 04.07.17)

  318.01

  Gezins- & bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  318.02

  Gezins- & bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  319

  Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & -diensten

  + 2% (index)

  319.01

  Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & -diensten de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  319.02

  Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap

  + 2% (index)

  320

  Begrafenisondernemingen

  + 1,1% (cao 13.07.17)

  322.01

  Erkende ondernemingen voor buurtwerken of -diensten

  + 2% (index)

  326

  Gas- & elektriciteitsbedrijf

  + 0,0581% op de minimumlonen (index)

  327.10

  Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschapscommissie & sociale werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  329

  Socio-culturele sector

  + 2% (index)

  329.01

  Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

  + 2% (index)

  329.02

  Socio-culturele sector van de Franstalige & Duitstalige Gemeenschap & het Waalse Gewest

  + 2% (index)

  329.03

  Federale & bicommunautaire socio-culturele organisaties

  + 2% (index)

  330.03

  Dentaaltechnische bedrijven

  + 2% (index)

  331.01

  Vlaamstalige opvang van kinderen

  + 2% (index)

  331.02

  Overige Vlaamse sectoren

  + 2% (index)

  337

  Non-profit sector

  + 2% (index)

  340

  Orthopedische technologieën (enkel arbeiders)

  + 0,80% (index)

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart