Loonaanpassingen juli 2018

Op deze pagina:

  PC Activiteit Aanpassing

  102.08

  Marmergroeven & -zagerijen

  + 1% (index)

  106.01

  Cementfabrieken

  + 0,1051% op de minimumlonen (index)

  111

  Metaal-, machine- & elektrische bouw

  + 1,44% (index)

  111.03

  Montage van bruggen & metalen gebinten

  + 1,44% (index)

  113

  Ceramiekbedrijf

  harmonisatie barema’s (cao 05.07.17)

  113.04

  Pannenbakkerijen

  + 0,49% (index)

  114

  Steenbakkerij

  + 0,50% (index)

  117

  Petroleumnijverheid & -handel

  + 0,1051% op de minimumlonen (index)

  121

  Schoonmaak

  + 1,01% (index)

  124

  Bouwbedrijf

  + 0,533577% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  125.01

  Bosontginningen

  + 0,53% op de minimumlonen (index)

  125.02

  Zagerijen & aanverwante nijverheden

  + 0,53% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  125.03

  Houthandel

  + 0,53% (index)

  126

  Stoffering & houtbewerking

  + 0,53% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  128

  Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten

  + 0,50% (index)

  129

  Voortbrenging van papierpap, papier & karton

  + 1% (index)

  133

  Tabaksbedrijf

  + 0,49% (index)

  136

  Papier- & kartonbewerking

  + 1% (index)

  146

  Bosbouwbedrijf

  + 0,53% (index)

  152.02

  Instellingen gesubsidieerd door de Frans & de Duitstalige Gemeenschap & het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  + 1,1% (cao 13.06.18)

  209

  Bedienden der metaalfabrikatennijverheid

  + 1,44% (index)

  221

  Bedienden uit de papiernijverheid

  + 1% (index)

  222

  Bedienden van de papier- & kartonbewerking

  + 1% (index)

  309

  Beursvennootschappen

  + 0,258% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  310

  Banken & spaarbanken

  + 0,258% op de minimumlonen (index)

  326

  Gas- & elektriciteitsbedrijf

  + 0,1051% op de minimumlonen (index)

  340

  Orthopedische technologieën (arbeiders)

  + 0,50% (index)

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart