Loonaanpassingen juli 2021

Op deze pagina:

  Loonaanpassingen per paritair comité op 1 juli 2021:

  PC Activiteit Aanpassing

  102.09

  Het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens

  + 1% (index)

  106.01

  Cementfabrieken

  + 0,21 % op de minimumlonen (index)

  107

  Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters

  + 2% (index)

  111

  Metaal-, machine- & elektrische bouw

  + 0,79 % (index)

  111.01

  Industriële metaalbewerking

  + 0,79 % (index)

  111.02

  Ambachtelijke metaalbewerking

  + 0,79 % (index)

  111.03

  Montage van bruggen & metalen gebinten

  + 0,79 % (index)

  117

  Petroleumnijverheid & -handel

  + 0,21 % op de minimumlonen (index)

  120.03

  Het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

  + 0,59 % (index)

  121

  Schoonmaak

  + 0,70 % (index)

  124

  Bouwbedrijf

  + 0,46 % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  125.01

  Bosontginningen

  + 0,46 % op de minimumlonen (index)

  125.02

  Zagerijen & aanverwante nijverheden

  + 0,46 % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  125.03

  Houthandel

  + 0,46 % (index)

  126

  Stoffering & houtbewerking

  + 0,59 % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

  128

  Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten

  + 0,53 % (index)

  129

  Papierpap, papier & karton

  + 0,79 % (index)

  132

  Technische land- & tuinbouwwerken

  + 0,64 % (index)

  133

  Tabaksbedrijf

  + 0,51 % (index)

  133.02

  Rook-, pruim- & snuiftabak

  + 0,51 % (index)

  133.03

  Sigaren & cigarillo’s

  + 0,51% (index)

  136

  Papier- & kartonbewerking

  + 0,79 % (index)

  146

  Bosbouwbedrijf

  + 0,59 % (index)

  203

  Bedienden uit de hardsteengroeven

  + 1 % (index)

  209

  Bedienden der metaalverwerkende nijverheid

  + 0,79 % (index)

  221

  Bedienden uit de papiernijverheid

  + 0,79 % (index)

  222

  Bedienden van de papier- & kartonbewerking

  + 0,79 % (index)

  309

  Beursvennootschappen

  + 0,35 % op de barema’s (index)

  310

  Banken

  + 0,35 % op de barema’s (index)

  326

  Gas- & elektriciteitsbedrijf

  + 0,21 % op de minimumlonen (index)

  340

  Orthopedische technologieën (arbeiders)

  + 0,5 % (index)

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart