Loonaanpassingen juli 2022

Op deze pagina:

  Loonaanpassingen per paritair comité op 1 juli 2022:

  PC Activiteit Aanpassing

  100

  AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE WERKLIEDEN

  Verhoging minimumuurlonen categorie 1 en integratie looncategorie 'arbeiders 19 jaar + 6 maanden anciënniteit' in categorie 1. De andere looncategorieën worden hernummerd (de categorieën 3, 4 en 5 worden respectievelijk categorieën 2, 3 en 4). Aanpassing schaallonen ingevolge CAO. Retroactief vanaf 01/06/22
  (CAO-loonsverhoging)

  102.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN

  + 1 % (index)

  Aanpassing afrondingsverschillen ingevolge CAO 22.06.2022 Retroactief vanaf 01/01/21
  (CAO-loonsverhoging)

  102.04

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF VAN DE ZANDSTEEN- EN KWARTSIETGROEVEN OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK, UITGEZONDERD DE KWARTSIETGROEVEN VAN DE PROVINCIE WAALS-BRABANT

  + 1 % (index)

  102.07

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER KALKSTEENGROEVEN, CEMENTFABRIEKEN EN KALKOVENS VAN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT DOORNIK

  + 1 % (index)

  106.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE CEMENTFABRIEKEN

  + 0,4786 % (index)
  Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van juli

  107.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE MEESTER-KLEERMAKERS, DE KLEERMAAKSTERS EN NAAISTERS

  + 2 % (index)

  111

  PARITAIR COMITE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW

  + 8,14 % (index)

  114.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE STEENBAKKERIJ

  + 0,5 % (index)

  116.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

  + 2 % (index)

  117.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

  + 0,4786 % (index)

  120.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID

  + 2 % (index)
  Vanaf de eerste betaaldag na 9 juli

  120.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS

  + 2 % (index)
  Vanaf de eerste uitbetaling van juli

  120.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN EN DE HANDEL IN ZAKKEN IN JUTE OF IN VERVANGINGSMATERIALEN

  + 1,77 % (index)

  121.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE SCHOONMAAK

  + 5,09 % (index)

  124.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF

  + 2,42084 % (index)
  Vanaf de eerste betaalperiode van juli

  125.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BOSONTGINNINGEN

  + 2,42 % (index)

  125.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN

  + 2,42 % (index)

  125.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL

  + 2,42 % (index)
  Vanaf de eerste werkdag van juli

  126.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE STOFFERING EN DE HOUTBEWERKING

  + 2,42 % (index)

  128.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET HUIDEN- EN LEDERBEDRIJF EN VERVANGINGSPRODUCTEN

  + 2,20 % (index)
  Vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van juli

  129.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE VOORTBRENGING VAN PAPIERPAP, PAPIER EN KARTON

  + 5,01 % (index)

  132.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE ONDERNEMINGEN VAN TECHNISCHE LAND- EN TUINBOUWWERKEN

  + 2,20 % (index)
  Vanaf de eerste betaalperiode van juli

  133.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET TABAKSBEDRIJF

  + 2,20 % (index)
  Vanaf de eerste betaalperiode van juli

  136.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE PAPIER- EN KARTONBEWERKING

  + 5,01 % (index)
  Vanaf de eerste opening der rekeningen van juli 

  139.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART

  SLEEPDIENSTEN

  + 2 % (index)

  + 0,79 % (index)

  142.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN PAPIER

  + 2 % (index)

  146.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET BOSBOUWBEDRIJF

  + 2,42 % (index)
  Vanaf de eerste werkdag van juli

  201.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL

  + 2 % (index)

  202.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN

  + 1 % (index)

  202.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN

  + 2 % (index)

  207.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

  + 2 % (index)
  Enkel voor functies opgenomen in de functieclassificatie

  209.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID

  + 8,14 % (index)

  214.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID

  + 2 % (index)
  Enkel voor bedienden met een geclassificeerde functie

  221.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PAPIERNIJVERHEID

  + 5,01 % (index)

  222.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE PAPIER- EN KARTONBEWERKING

  + 5,01 % (index)

  307.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN

  + 2 % (index)

  309.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN

  + 0,9097 % (index)

  310.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BANKEN

  + 0,91 % (index)

  320.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEGRAFENISONDERNEMINGEN

  + 5,01 % (index)

  322.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN

  CAO-verhoging 0,4%
  De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing.
  Retroactief vanaf 01/06/22
  (CAO-loonsverhoging)

  326.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF

  + 0,4786 % (index)

  328.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST

  CAO-verhoging 0,357%
  Retroactief vanaf 01/03/22
  (CAO-loonsverhoging)

  330.03

  Paritair subcomité voor de dentaaltechnische bedrijven

  + 2 % (index)

  340.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE ORTHOPEDISCHE TECHNOLOGIEEN

  + 2,2 % (index)

  Vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van juli

   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart