Loonaanpassingen juni 2011

Op deze pagina:

  P.C. ACTIVITEIT AANPASSING
   
  102.02 Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincies Luik & Namen + 1% (index)
  102.03 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen & kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant + 1% (index)
  102.05 Porseleinaarde- & zandgroeven in Walloniƫ + 1% (index)
  102.06 Grind- & zandgroeven in Vlaanderen + 2% (index)
  102.06.1 Witzandexploitaties in Vlaanderen + 2% (index)
  102.09 Kalksteengroeven & -ovens & bitterspaatgroeven & -ovens + 1% (index)
  106.01 Cementfabrieken + 0,3475% op de minimumlonen (index)
  114 Steenbakkerij nieuwe schaallonen (cao 22.02.11)
  117 Petroleumnijverheid & -handel + 0,3475% op de minimumlonen (index)
  120.02 Vlasbereiding (vanaf 06.06.11) + 0,0372 EUR (index)
  140.01.1 Openbare autobusdiensten (uitgezonderd garagepersoneel)  + 2% (index)
  140.01.2 Speciale autobusdiensten (uitgezonderd garagepersoneel) + 2% (index)
  148.05 Pelslooierijen + 0,0372 EUR (index)
  152 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs + 2% (index)
  203 Bedienden uit de hardsteengroeven + 1% (index)
  225 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs + 2% op de minimumlonen (index)
  304 Vermakelijkheidsbedrijf + 2% (index)
  317 Bewakings- en/of toezichtsdiensten + 2% (index)
  318.01 Gezins- & bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap + 2% (index)
  318.02 Gezins- & bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap + 2% (index)
  319 Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & -diensten + 2% (index)
  319.01 Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & -diensten van de Vlaamse Gemeenschap + 2% (index)
  319.02 Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap + 2% (index)
  322.01 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren + 2% (index)
  326 Gas- & elektriciteitsbedrijf + 0,3475% op de minimumlonen (index)
  329 Socio-culturele sector + 2% (index)
  329.01 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap + 2% (index)
  329.02 Socio-culturele sector van de Franstalige & Duitstalige Gemeenschap & het Waalse Gewest + 2% (index)
  329.03 Federale & bicommunautaire socio-culturele organisaties + 2% (index)
  331.01 Vlaamse sector opvang van kinderen + 2% (index)
  331.02 Vlaamse centra voor geestelijke gezondheidszorg + 2% (index)
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart